„Na Ludową Nutę”

Dodane przez: w dniu 6 czerwca 2019

Seniorzy – Ich pasja życia, niezwykła siła ducha i pracowitość onieśmieliłaby niejednego młodego człowieka. Są fundamentem lokalnej społeczności, na którym wznosimy nasz wspólny dom – przyszłość. Lepszą, bo budowaną na Ich doświadczeniu życiowym, ogromnej wiedzy i mądrości. W niedzielę spotkali się Seniorzy zrzeszeni w Klubach Gminy Wielopole Skrzyńskie. Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku była wypełniona po brzegi. Nie mogło być inaczej, na scenie miał się pojawić zespół regionalny „Wielopolanie”, którego sercem są właśnie Seniorzy. Zespół działa przy GOKiW pod okiem choreograf Joanny Kozubowskiej. Przygrywa im kapela ludowa prowadzona przez Grzegorza Piękosia. „Wielopolanie” swoimi występami wzbogacają najważniejsze wydarzenia w naszej Gminie i nie tylko. W niedzielę zatańczyli w dwóch odsłonach – w układzie przeworskim i rzeszowskim. Po raz pierwszy zaprezentowali się w nowych, bogato zdobionych, pięknych strojach przeworskich. Te zostały zakupione w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez przeprowadzenie warsztatów tańca i śpiewu w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, którego celem było promowanie i zachowanie tradycji śpiewu i tańca ludowego. Inicjatorem projektu i wykonawcą było Stowarzyszenie „ZŁOTY WIEK” a jego koordynatorką Pani Maria Cieśla – Prezes tego stowarzyszenia. W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy 5 sołectw. Trwały dwa tygodnie, 2-3 godziny dziennie. Każdy region ma swój folklor, zwyczaje obrzędy i przyśpiewki. Kochamy ten folklor wszyscy! Naszym obowiązkiem i powinnością jest zachować to piękne kulturowe dziedzictwo dla następnych pokoleń. Budować poczucie przynależności do regionu, gminy, naszej małej ojczyzny. Taką zaszczytną rolę odgrywają Seniorzy, a sukces warsztatów tanecznych, zakup strojów ludowych i w końcu niedzielny występ zespołu „Wielopolanie” jest tego dowodem. Nie byłoby tych pięknych strojów gdyby nie zaangażowanie i wsparcie wielu osób i instytucji – naszego Wójta, Rady Gminy, Dyrektora GOKiW, Pracowników RARR, w końcu sponsorów – firm i osób prywatnych. Nowe stroje niewątpliwie dodały artystom animuszu, większej siły, werwy i pewności w tańcu. Zatańcowali z pasją i sercem gacoka, polkę stawaną, sztajer polkę, sumieszkę, sarnę, polkę pawłosiowską i polkę wściekłą! Ile autentyczności i pięknej energii pokazali w polce bez nogę, z kropką, w lewo pod wykrętkę, polce uginanej, kucanej. Sztajerek, ułanicek i walczyk rzeszowski – szczerość i radość w każdym ruchu tanecznym! „Wielopolanom” tego wieczoru przygrywała kapela ludowa pod kierownictwem Grzegorza Piękosia – akordeon, na skrzypcach grał – Julian Świętoń, na kontrabasie – Bartłomiej Krok. To było radosne wspólne biesiadowanie! Królowała muzyka, taniec i śpiew.

Skip to content