Informacje

Dane teleadresowe:

Kantorówka – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu

Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

 tel.: 730 367 100 

39-110 Wielopole 242a

GOKiW (17) 77 88 450
e-mail: gokiw@poczta.onet.pl

 

 
 

 

Muzeum czynne: od wtorku do niedzieli, w godz.: 10.00-18.00,   poniedziałek – nieczynne

Grupy zorganizowane (wycieczki) prosimy o wcześniejsze zgłoszenie terminu zwiedzania pod numerem  730 367 100
lub do GOKiW 17 77 88 450 wew. 1

Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie (dzień, godzina) po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

 

 

 


 

Historia

Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP
w Wielopolu Skrzyńskim
w tle „Kantorówka”- Muzeum T. Kantora

 

Wielopole Skrzyńskie miało to szczęście, że tutaj 6 kwietnia 1915 r. przyszedł na świat jeden z największych artystów XX wieku – Tadeusz Kantor. Urodził się na starej plebani, gdzie w okresie zawieruchy I wojny światowej jego matkę Helenę przygarnęła babka Kantora, (przyrodnia siostra ks. Józefa Radoniewicza, miejscowego proboszcza) Katarzyna Berger. Tutaj T. Kantor spędził pierwsze 6 lat życia w małym pokoiku wraz z siostrą, mamą i babcią wyrastając w klimacie dwuwyznaniowej kultury Wielopola (w okresie międzywojennym ponad połowa mieszkańców Wielopola to byli Żydzi). Po śmierci ks. Radoniewicza konieczne było opuszczenie plebani więc kolejne 3 lata rodzina Kantorów (już bez ojca, który po I wojnie nie powrócił do nich) spędziła u krewnych w Wielopolu. Następne miejsca pobytu T. Kantora to Tarnów i Kraków. Kantor odwiedzał Wielopole w czasach studenckich i wtedy zaprzyjaźnił się z miejscowym wikarym ks. Julianem Śmietaną, który zlecał przyszłemu artyście różne prace plastyczne, m.in. namalowanie portretu swego patrona św. Juliana. W okresie, gdy reżyser teatru Cricot 2 cieszył się już międzynarodową sławą ta znajomość zaowocowała zaproszeniem wybitnego Wielopolaniana do rodzinnej miejscowości wraz z całym teatrem Cricot 2. Mistrz zaproszenie przyjął i 15 grudnia 1983 r. odbyła się w miejscowym kościele prezentacja spektaklu „Wielopole, Wielopole”. Światowa sława reżysera Cricot 2 skłoniła mieszkańców Wielopola do starań o utworzeniu na starej plebani muzeum Artysty. Istniała taka możliwość, gdyż budynek ten nie był użytkowany przez parafię od 1990 r. Pomysł uczczenia sławnego Wielkopolanina poprzez utworzenie Izby Pamięci bądź Muzeum zrodził się 14 grudnia 1990 r., a jego pomysłodawcami byli uczestniczący w tym dniu w pogrzebie Artysty: ówczesny wójt gminy Władysław Tabasz, z-ca wójta Adam Czaja i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pasela. Ten pomysł wprowadzono w życie 6 lat później, gdy inicjatywy ówczesnego wójta gminy Juliana Zegara, ks. proboszcza Jana Bylinowskiego oraz dyrektora GOKiW Marcina Świerada 26 maja 1996 r. otwarto tutaj Izbę Pamięci Tadeusza Kantora. Niestety wkrótce, ze względu na zły stan budynku, który liczył wtedy 106 lat, Izbę zamknięto. Idea upamiętnienia sławnego Wielkopolanina była jednak nadal kultywowana. W czerwcu 1999 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora. Prezesem Towarzystwa został burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. W skład Zarządu weszli: ks. dziekan Jan Bylinowski, wójt gminy Julian Zegar, Krystyna Paryś – dyrektor SP w Nawisu, Jan Świstak – przewodniczący rady Gminy, Franciszek Ślusarczyk – radny oraz Marcin Świerad – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Głównym celem Towarzystwa było pozyskanie środków na gruntowny remont starej plebani. Cel ten został osiągnięty w latach następnych głównie dzięki Bolesławowi Bujakowi. W okresie gdy był posłem RP udało mu się pozyskać fundusze na odremontowanie „Kantorówki”. Dużą pomocą finansową wsparła ten pomysł również Cukrownia Ropczyce, dzięki jej prezesowi Stanisławowi Misztalowi, fundując nowy dach „Kantorówki”.