Informacje

Dane teleadresowe:

Kantorówka  Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

 tel.: 17 77 88 451

        39-110 Wielopole 242a

e-mail: kantorowka@gokiw.wielopole-skrz.pl

 

 
 

MUZEUM CZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

 SEZON ZIMOWY: (listopad-marzec)

od poniedziałku do piątku,  w godz.:  10.00 – 16.00

 

SEZON LETNI (kwiecień-październik) 

od środy do niedzieli, w godz.: 12.00-18.00,   

Grupy zorganizowane (wycieczki) prosimy o wcześniejsze zgłoszenie terminu zwiedzania pod numerem  730 367 100

 

Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie (dzień, godzina) po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Historia 

Kantorówka to miejsce dawnej plebani. Tutaj w 1915r. w małym pokoiku „w cieniu kościoła” przyszedł na świat jeden z najwybitniejszych twórców XXwieku – Tadeusz Kantor. Wraz z siostrą Zosią i matką Heleną z Bergerów spędził pierwsze 6 lat życia. Na kanwie wspomnień z dziecięcych lat Kantor wyreżyserował spektakl „Wielopole Wielopole”, którego światowa premiera odbyła się we Florencji 23 maja 1980r. W latach 1980-1989 przedstawienie zagrano w ponad dwustu miejscach na świecie. 15 grudnia 1983r. spektakl został zaprezentowany w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. „Wielopole Wielopole” było drugą po „Umarłej klasie” (1975) realizacją Kantora obrazującą ideę Teatru Śmierci. Idea ta zrewolucjonizowała myślenie o współczesnym teatrze, a sam spektakl rozsławił Wielopole Skrzyńskie w świecie.
Wystawa stała prezentowana na parterze Kantorówki ma popularyzować życie i twórczość Tadeusza Kantora w kontekście historii regionu i dziejów parafii Wielopole Skrzyńskie, ze szczególnym uwzględnieniem plebanii – miejsca narodzin artysty. Autorką scenariusza, kuratorem i opiekunem merytorycznym wystawy jest Małgorzata Paluch – Cybulska Kierownik Archiwum Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.
Na parterze Kantorówki zwiedzimy „Pokój dzieciństwa” i wysłuchamy wypowiedzi Tadeusza Kantora na temat dzieciństwa spędzonego w Wielopolu Skrzyńskim. Autorka scenariusza opracowała również biografię Tadeusza Kantora, motywy wielopolskie w jego twórczości, liczne wypowiedzi audio, spektakl „Wielopole Wielopole” Teatru Cricot 2, filmy i recencje dotyczące spektaklu, stanowisko edukacyjno – interaktywne (puzzle, quiz, budowa sceny spektaklu).
Poznamy również drzewo genealogiczne i historię rodziny Tadeusza Kantora opracowane przez dr Klaudiusza Święcickiego.
Zobaczymy też ekspozycję obiektów ze spektaklu „Wielopole Wielopole” przygotowaną przez Bogdana Ręczyńskiego, aktora Teatru Cricot 2. Eksponaty pochodzą ze zbiorów krakowskiej Cricoteki. Jest tu również czytelnia w której udostępnione zostały liczne opracowania książkowe (często unikatowe wydania) na temat życia i twórczości Tadeusza Kantora.
Przestrzeń na piętrze Kantorówki poświęcona jest historii i kulturze regionu. Znajdują się tutaj obiekty materialne związane z Wielopolszczyzną i jej wybitnymi mieszkańcami. Autorem scenariusza w dziale regionalnym jest Damian Drąg, a twórcą tekstów na temat historii regionu i parafii wykorzystanych w aplikacji multimedialnej – ks. Michał Polański. Wystawa na piętrze będzie rozbudowywana i wzbogacana o nowe treści i eksponaty.
Sercem działu regionalnego jest „Salonik z balkonem” – galeria i miejsce spotkań z wybitnymi postaciami świata sztuki, nauki i kultury. Tu organizowane będą wernisaże, warsztaty, projekcje filmów, wieczorki poetyckie i inne. Można też będzie odpocząć i zagłębić się w lekturze licznie zebranych i udostępnionych książek, katalogów o tematyce regionalnej.
Historia Kantorówki sięga 1996r. kiedy to dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora powstała Izba Pamięci tego wielkiego artysty a w 2006r. Ośrodek Dokumantacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora. Ostatecznie w 2016r Gminie Wielopole Skrzyńskie udało się pozyskać środki z funduszy unijnych. Po przeprowadzonych pracach remontowych Ośrodek został ponownie otwarty 26 kwietnia 2019r.
Z nowym otwarciem, pojawiły się nowe możliwości, wielkie marzenia i plany związane z Kantorówką, która ma stać się skarbnicą kultury regionu, wokół której skupiać się będą przedstawiciele różnych środowisk twórczych, a ona sama patronować będzie wielorakim inicjatywom artystycznym. Żywym centrum kultury i sztuki kształtującym regionalną tożsamość, integrującym lokalne społeczności wokół takich wartości jak wspólna przeszłość, tradycja, czy duma z dorobku minionych pokoleń, ze szczególnym naciskiem na spuściznę Tadeusza Kantora.
Skip to content