Historia

HISTORIA BUDOWY BASENU

W latach 70 w Wielopolu Skrzyńskim powstała koncepcja budowy Ośrodka Wypoczynku Świątecznego, którego główną częścią składową stanowić miał basen kąpielowy.

W wyniku, czego został powołany Komitet Budowy w składzie:

Przewodniczący – Śliwiński Stefan

Zastępca – Figiel Józef

Skarbnik – Ciosek Tadeusz

Członek – Dędor Stanisław, Pasela Zbigniew, Lenczewski Tadeusz

Bezpośrednim inwestorem budowy został powstały po reformie administracji terenowej Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w 1972r.

Po załatwieniu spraw własnościowych i pozyskaniem terenu pod budowę przystąpiono
do opracowania dokumentacji i realizacji zadania.

Inwestycja ta miała być realizowana z udziałem czynów społecznych ludności
i jednostek gospodarczych z terenu gminy.

W listopadzie 1972r. podjęte zostały zobowiązania w wysokości 50% kosztów budowy
a także rozpoczęto prace, które miały trwać jak okazało się później do 1977 roku.

Zarządzeniem naczelnika Gminy z kwietnia 1976 roku powołany został Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim.

Dnia 23 lutego 1977r. komisyjnie dokonano odbioru końcowego budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim.

Uroczyste otwarcie Basenu Kąpielowego wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym (sala klubowa, pokój administracyjny, szatnie, przebieralnie, toalety z ciepłą i zimną wodą) odbyło się 24 lipca 1977r roku. W uroczystym otwarciu wzięli udział mieszkańcy z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uroczyste otwarcie Ośrodka zakończono zawodami pływackimi a także wręczeniem Honorowych Odznak dla działaczy sportowych.

 

ZAMKNIĘCIE BASENU

Basen w Wielopolu Skrzyńskim funkcjonował i służył mieszkańcom do 2005 roku.
Z uwagi na brak środków finansowych na remont kąpieliska oraz budynku w tym, że roku po ponad 30 latach użytkowania nastąpiło zamknięcie basenu. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku długo wahał się z podjęciem takiej decyzji niestety organy kontrolujące basen kąpielowy postawiły sprawę bardzo jasno, dla bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z budynku socjalnego musi nastąpić gruntowny renom. W tym czasie gmina nie dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi by podjąć jakiekolwiek działania by poprawić warunki sanitarne oraz zachowania bezpieczeństwa osób kąpiących się.

CZASY OBECNE

Mieszczący się obok basenu stadion sportowy w 2007 roku po awansie drużyny Ludowego Klubu Sportowego „Pogórze” do klasy okręgowej Podokręgu Piłki Nożnej
w Dębicy i wiążącymi się z tym wymogami licencyjnymi został wyremontowany. Przeprowadzono prace wyrównując murawę stadionu, zamontowano 100 sztuk siedzisk dla kibiców, stadion został całkowicie ogrodzony a także zamontowano kabiny dla zawodników rezerwowych. Na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku zostały przeprowadzone prace remontowe płyty stadionu, stara nawierzchnia przestała istnieć, wyrównano płytę boiska a także zasiano nowy trawnik przez co drużyna Pogórza jesienne mecze rozgrywała na innym stadionie.

Na chwilę obecną nie są przewidywane inwestycje związane z renowacją bądź budową basenu.

Skip to content