Ten prosty wiersz dla wszystkich jest…

            Dużą rolę u dzieci w młodszym wieku odgrywa poezja. Dziecko z zachwytem słucha a potem samodzielnie czyta strofy o świecie codzienności i fantastyki, o ulubionych zwierzętach, tańczących sprzętach , przygodach dzieci i zabawek. Te wiersze są dla niego wprowadzeniem w bogaty świat poezji . Pięknie mówi o tym pierwszym spotkaniu z poezją I. Słońska : ,,W wielkim obszarze literatury pięknej jest brama , od której wszyscy zaczynają swą wędrówkę po świecie słowa artystycznego , a do którego wracają tylko nieliczni jako wierni miłośnicy. To poezja.”

Poezja dzieci nie tylko uczy i bawi , nierzadko zarazem uczy i wzrusza. Można rzec – pełni funkcję wychowawczo – dydaktyczną , ekspresywną i impresywną . Większość dzieci znajduje coś w poezji , co je wzruszy , czasem nawet porwie i zachwyci . Ważne jest wiec ,, oswajanie ” dziecka z poezją , kształtowanie nawyków obcowania z pięknem poetyckiego języka , co później ułatwi mu kontakt ze współczesną kulturą .

Impulsem dla różnorodnych przeżyć i wzruszeń dzieci jest coroczny konkurs recytatorski pt.,,Recytacja jednego wiersza” organizowany przez Biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim .

Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych . W tym roku w eliminacjach wzięło udział ponad 160 dzieci z terenu całej gminy. Tegoroczny finał odbył się 16 grudnia o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury  w Wielopolu , wzięło w nim udział 54 uczestników . Ich występy oceniała komisja w składzie : Maria Kozińska – dyrektor P i M B P w Ropczycach , Jolanta Zarszyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki we Frysztaku oraz Dorota Łuszcz – zastępca dyrektora GOKiW .

Przy ocenie Jury brała pod uwagę dobór repertuaru, poprawność dykcji i interpretację wiersza.

Komisja wyłoniła następujących laureatów konkursu :

w kategorii wiekowej I (kl. I – II )

I miejsce – Eliza Wójcik z Wielopola

II miejsce – Dominik Błoniarz z Berdechowa

III miejsce – Emilia Koczanowska z Broniszowa

oraz wyróżnienia :

– Zuzanna Wojnarowska z Brzezin

– Weronika Wajda z Glinika

– Łukasz Tokarski z Glinika

– Gabriel Czaja z Wielopola

w kategorii wiekowej II (kl. III- IV )

I miejsce – Sylwia Szydło z Nawsia

II miejsce – Milena Wójcik z Wielopola

III miejsce – Michał Bysiewicz z Berdechowa

oraz wyróżnienia :

– Gabriela Wojnarowska z Berdechowa

– Weronika Koczanowska z Broniszowa

– Dagmara Sikora z Brzezin

– Gabriela Bieszczad z Glinika

w kategorii III ( kl. V – VI )

I miejsce – Monika Traciak z Nawsia

II miejsce – Katarzyna Góra z Wielopola

III miejsce – Norbert Bysiewicz z Berdechowa

oraz wyróżnienia

– Kamila Styczyńska  z Broniszowa

– Martyna Andreasik z Brzezin

– Celina Kulig z Glinika

– Anita Szymańska z Nawsia

Wszyscy uczestnicy za udział otrzymali dyplomy i globusy a, zwycięzcy konkursu nagrody książkowe.

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom za udział w konkursie ich rodzinom za liczne przybycie i cierpliwe słuchanie recytacji . To było naprawdę rodzinne spotkanie ponieważ ,,artystom” towarzyszyli rodzice , rodzeństwo , babcie i dziadkowie . Dziękujemy Komisji za ocenę recytacji i cenne uwagi od p. przewodniczącej Marii Kozińskiej. Kierujemy słowa podziękowania do nauczycieli  którzy byli członkami jury w eliminacjach : Wiesławie Wojnarowskiej , Krystynie Zygmunt , Katarzynie Zelek , Danucie Mazur i Elżbiecie Lech.

Podczas tegorocznego finału konkursu dodatkową atrakcją były ,,Rodzinne występy wokalno – muzyczne „

w ramach realizacji ,,Planu rozwoju współpracy partnerskiej na rzecz wsparcia rodzin w gminie Wielopole Skrz”.

Utalentowane rodzeństwa z naszej gminy przygotowały krótki występ. Śpiewały siostry : Dominika i Monika Traciak z Nawsia , Maria i Mikołaj Świerad z Brzezin oraz Aneta , Justyna i Joanna Andreasik z Brzezin .

Za ,, rodzinne śpiewanie ” otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe .

Wszystkim , którzy recytowali , śpiewali i uczestniczyli w niedzielnym spotkaniu 14 edycji konkursu „Recytacji Jednego Wiersza” bardzo gorąco dziękujemy.

 

                                                                                                                                W.Ś.

Skip to content