Zespół Teatralno – Obrzędowy “Wielopolanie” na Tokajskim Festiwalu

Tokajski Festiwal to coroczna impreza, organizowana podczas lata, w południowo – wschodniej części Słowacji, w regionie zajmującym się produkcją znanego z walorów smakowych wina Tokaj. Tokajski Festiwal organizowany w dniach od 29 czerwca i do lipca przez mieszkańców Borše, Slovenského Nového Mesta, Vel’kej i Malej Trne, Viničiek ii inny okolicznych miejscowości jest imprezą promującą nie tylko znakomite produkty winiarskie ale również cały region posiadający bogatą kulturę i świetne warunki do rozwoju turystyki. Taka impreza to dla Słowaków również okazja do nawiązywania współpracy i partnerstwa oraz do wymiany kulturowej z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Z kolei dla Zespołu Teatralno – Obrzędowego “Wielopolanie” udział w festiwalu to niewątpliwie wielkie wyróżnienia. Zespół reprezentował bowiem nie tylko Gminę Wielopole Skrzyńskie i Powiat Ropczycko -Sędziszowski ale również państwo Polskie. Razem z Zespołem na festiwal przyjechali przedstawiciele władz samorządowych Pani Krystyna Wlezień Z-ca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Stanisław Fąfara Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim, Pani Krystyna Paryś Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu oraz Pan Marcin Świerad Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrz. “Podczas festiwalu na scenach miast objętych festiwalem wystąpiły zarówno okoliczne zespoły słowackie jak również zespoły z Rumunii, Węgier, Ukrainy i Niemiec. “Wielopolanie” przedstawili spektakl obrzędowy pt. “Jaśkowe wesele” prezentując go w Słoweńskim Nowym Mestie i w Borsi. W ramach Tokajskiego Festiwalu w Borsi odbywał się również pokaz jadła regionalnego. Na tą okoliczność Panie z Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim przygotowały tradycyjne dania polskie : grochówkę, bigos, pierogi z mięsem, pierogi z kapustą i ruskie pierogi. Na Polskim stole znalazły się również kiełbasa, chleb ze smalcem i skwarkami i kwaszone ogórki. Podczas pobytu na Słowacji uczestnicy wyjazdu mieli również okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc między innymi Koszyce z przepiekaną fontanną.

Opr. Katarzyna Sikora
Instruktor tańca GOKiW
Wielopole Skrzyńskie

Skip to content