Turniej Sołectw – Glinik 2008

SPORTOWE ZMAGANIA WSI

GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Brzeziny, Glinik, Broniszów, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie

GLINIK 2008

o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Organizator: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Sołtysi Sołectw oraz Gminny

Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Termin: 20 lipca 2006r. (niedziela) godz. 14:00

Miejsce: Glinik

Cel turnieju: Rekreacyjne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uczestnicy: W turnieju biorą udział następujące sołectwa:
Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Sołectwo reprezentuje drużyna 10 osobowa (w tym 5 kobiet),
każdy z zawodników i zawodniczek nie może startować więcej jak
w 2 konkurencjach.

Konkurencje:

1. Ubijanie piany

2. Nawlekanie igieł

3. Przetaczanie beczki

4. Rzut piłką lekarską

5. Rzut opona na odległość

6. Rzut ziemniakami do wiadra

7. Strącanie balonów cepem (konkurencja dla sołtysów)

8. Bieg z wodą

9. Nadmuchiwanie balona

10. Przetaczanie opony traktorowej

Ad 1. Ubijanie piany – W tej konkurencji każde sołectwo reprezentuje jedna zawodniczka
(kobieta). Zawodniczka ma za zadanie ubić pianę z 5 sztuk jajek (białek) trzepaczką
do momentu kiedy pojemnik z ubitą pianą zostanie odwrócony do góry dnem a piana
zostanie w pojemniku przez około 3 sekundy. Konkurencja rozgrywana będzie na czas.
Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem. W przypadku nieprawidłowości podczas
wykonywania konkurencji zostaną doliczone karne sekundy.

Ad 2. Nawlekanie igieł – W konkurencji startuje jeden zawodnik (mężczyzna) z każdego
sołectwa. Zadaniem zawodnika jest nawlec rękami 5 sztuk igieł nitką mając założone
na rękach rękawice spawalnicze. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.
W przypadku nieprawidłowości podczas wykonywania konkurencji zostaną doliczone
karne sekundy.

Ad 3. Przetaczanie beczki – każde z sołectw wystawia jednego zawodnika (mężczyznę).

Zawodnik w tej konkurencji ma za zadanie przetaczać beczkę (około 35 kg) do przodu
na wyznaczonym odcinku pokonując w jedną i w drugą stronę slalom między
chorągiewkami.

W przypadku nie prawidłowego wykonywania tej konkurencji będą doliczane kary
sekundowe. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

Ad 4. Rzut piłką lekarską – każde z sołectw wystawia zawodniczkę (kobietę). Zawodniczka
ma za zadanie rzucić piłką lekarską przodem do kierunku rzutu sposobem dolnym.
W przypadku przekroczenia linii z której będzie wykonywana konkurencja, rzut
zostanie anulowany bez próby powtórzenia. Zawodniczki wykonują 1 rzut próbny oraz
2 rzuty z których zostanie wybrany najdłuższy.
Wygrywa zawodniczka, która uzyska najdłuższą odległość.

Ad 5. Rzut oponą na odległość – W tej konkurencji udział biorą zawodnicy (mężczyźni) z
poszczególnych sołectw. Zadaniem zawodnika jest rzucić oponą samochodową na jak
najdłuższą odległość. Rzut wykonywany jest jedną ręką. Zawodnicy wykonują 1 rzut
próbny oraz 2 rzuty z których zostanie wybrany najdłuższy. Podczas rzutu nie należy
przekraczać linii, której będzie oddawany rzut. W przypadku przekroczenia linii rzut
zostaje anulowany bez możliwości powtórzenia.

Ad 6. Rzut ziemniakami do wiadraW konkurencji tej startuje zawodniczka (kobieta).
Zawodniczka ma za zadanie z odległości około 4 metrów rzucać ziemniakami
(po jednym) do wiadra (wiadro przymocowane będzie do palika) przez 1 minutę.
Wygrywa zawodniczka, która w czasie 1 minuty rzuci jak największą liczbę
ziemniaków. (ziemniaki, które wypadną nie będą uwzględniane).
W przypadku remisu zostanie rozegrana dogrywka pomiędzy zainteresowanymi
drużynami (30 sekund)

Ad 7. Strącanie balonów cepem – W konkurencji startują sołtysi poszczególnych sołectw.

Zawodnik (zawodniczka) ma za zadanie strącić „cepem” napompowane balony
(5 sztuk) tak żeby popękały, balony będą przymocowane do sznurka jeden obok
drugiego w pewnej odległości, natomiast sznurek na którym będą umocowane
balony będzie przywiązany do palika.
Wygrywa zawodnik który w jak najkrótszym czasie strąci wszystkie balony.

Ad 8. Bieg z wodąKażde sołectwo wystawia jedną zawodniczkę (kobietę).

Zawodniczka metalowym garnuszkiem z uchem o pojemności 0,5 litra, w jednej ręce
przenosi wodę z wiadra ( na linii) do drugiego wiadra. Odległość pomiędzy jednym
a drugim wiadrem wynosi około 15 metrów, a czas trwania konkurencji wynosi
2 minuty. Nie wolno garnuszka przykrywać. Wygrywa zawodniczka, która zdoła
przenieść największą ilość wody. Woda mierzona jest w wiadrze za pomocą metra
stolarskiego (wysokość słupa wody). W przypadku nieprawidłowości podczas
wykonywania konkurencji zostaną doliczone karne sekundy.

Ad 9. Nadmuchiwanie balona – w konkurencji startuje jedna zawodniczka (kobieta)
z każdego sołectwa, która ma za zadanie nadmuchać trzy balony do momentu
pęknięcia. Wygrywa zawodniczka z najlepszym czasem.

Ad 10. Przetaczanie opony – w konkurencji startuje jeden zawodnik (mężczyzna)
z każdego sołectwa. Zawodnik ma za zadanie przetoczyć (poprzecznie) oponę
od traktora na odcinku o długości około 25 metrów. Wygrywa zawodnik z najlepszym
czasem. W przypadku nieprawidłowości podczas wykonywania konkurencji zostaną
doliczone karne sekundy.

Poprawne wykonywanie konkurencji nadzorować będzie komisja sędziowska złożona
z sołtysów poszczególnych sołectw

UWAGA!

Zabrania się stosowanie obuwia posiadającego kolce, korki itp.

Punktacja:

I miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 1 pkt.

Postanowienia końcowe:

– kolejność startu będzie rozlosowana przed zawodami,

– każde sołectwo przyjeżdża na koszt własny,

– organizator zapewnia napoje i posiłek,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Skip to content