FINAŁ KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Ortografia sprawia wielu ludziom kłopot, jest przysłowiową piętą achillesową. Dlatego już     w szkole podstawowej należy podjąć różne próby pracy nad tym problemem. Również bibliotekarki wykorzystują każdą okazję do promocji kultury naszego języka ojczystego.

Jednym ze sposobów jest coroczne organizowanie konkursu ortograficznego przeznaczonego dla V i VI klas szkół podstawowych, zakończonego finałem na szczeblu gminnym.

Tegoroczna edycja finału konkursu pod hasłem „Zostań mistrzem ortografii” przeprowadzonego przez biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się 24 kwietnia.

W konkursowe szranki stanęło 16 finalistów : uczniów reprezentujących miejscowe szkoły podstawowe. Zadaniem uczestników było poprawne wypełnienie testu.
Laureatów wyłoniła komisja w składzie: Wiesława Wojnarowska, Wiesława Śledziona, Agata Gąsior.

Najlepsi w zmaganiach z „bykami ortograficznymi” okazali się:

Piotr Gruszka z Glinika – I miejsce

Gabriela Wojnarowska z Berdechowa – II miejsce

Krzysztof Tabasz z Nawsia  – III miejsce

Wyróżnienia otrzymali : Faustyna Misiura z Glinika, Alicja Kipa z Glinika, Klaudia Długosz     z Nawsia, Aleksandra Misiora z Wielopola.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy uczestnictwa oraz słodycze.

„Walka z bykami ortograficznymi” to nie tylko świetna zabawa, możliwość udziału w zdrowej rywalizacji, ale uwrażliwienie na piękno i poprawność naszego języka.

Skip to content