W ŚWIECIE INFORMACJI

We współczesnym świecie informacja jest jednym z najcenniejszych towarów. Na niej opierają się decyzje polityków i ich wyborców, to ona kształtuje opinię społeczną. Zaspokaja też naszą potrzebę wiedzy o świecie zarówno w skali makro jak i mikro. Media nazywane są „czwartą władzą”, gdyż mają wpływ na politykę i rozwój społeczny, a także spełniają funkcję kontrolną, by nie dochodziło do nadużyć czy korupcji. Odbiorcy informacji pragną, by była ona rzetelna i szybka.

W powiecie ropczycko-sędziszowskim prosperującym od 2 lat czasopismem o charakterze informacyjnym jest <REPORTER>. Tygodnik ten oferuje bardzo szerokie spektrum informacji: relacjonuje ważne wydarzenia, wypadki, imprezy, zawiera porady, interweniuje w sprawach będących bolączkami czytelników, zamieszcza adresy i telefony najważniejszych instytucji, ogłoszenia, reklamy. Publikuje wywiady, listy od czytelników, artykuły nt. historii regionu, nie stroni też od refleksji nad bieżącymi problemami społecznymi (felietony). Jego zakres tematyczny jest bardzo szeroki: od spraw społecznych przez wiarę, sport, rozrywkę, aż po rady kulinarne czy związane z modą. „Zrodzony z ciekawości” tygodnik zajmuje się sprawami powiatu, jego ambicją jest informowanie o wydarzeniach regionu, zaspokojenie oczekiwań czytelników i dotarcie do wszystkich mieszkańców. Jest najpopularniejszym czasopismem w naszym regionie, o czym świadczy wysokość nakładu.

20 marca w Bibliotece GOKiW w Wielopolu odbyło się spotkanie z Wojciechem Nają- właścicielem i redaktorem naczelnym <REPORTERA> przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczniów Publicznego Gimnazjum w Wielopolu, w tym osoby należące do Sekcji Dziennikarskiej. Pan Wojtek przybliżył uczestnikom spotkania historię powstania <REPORTERA>, sposób pracy dziennikarzy, podał „przepis” na dobry artykuł i na dobre zdjęcie. Podzielił się też spostrzeżeniami na temat trudności w pracy reporterskiej. Zawód ten nie należy bowiem do łatwych – jest stresujący, wymaga dyspozycyjności, pochłania wiele czasu. Jeśli się jednak lubi to, co się robi i jest się otwartym na ludzi, zajęcie to przynosi wiele satysfakcji.

Składamy serdeczne podziękowanie panu Wojciechowi za przyjęcie zaproszenia, za ciekawe i pouczające wypowiedzi oraz otwartość. Dziękujemy młodzieży, która przybyła na spotkanie pod opieką Dariusza Mormola oraz Magdaleny Miś, a także dyrekcji PG: Stanisławowi Parysiowi i Mariuszowi Mosiorowi za koordynację.

Maria Wójcik

Skip to content