ZA CZY PRZECIW ORTOGRAFII?

Dwojaki zapis głosek „ż-rz”, „h-ch”, „ó-u” wywodzi się z wielowiekowej tradycji językowej i ma swoje uzasadnienia. Równocześnie jest wielkim utrudnieniem w edukacji polonistycznej dzieci i młodzieży, a mają z tym problem także dorośli. Czy więc nie lepiej byłoby pozostawić tylko jedna formę zapisu tych głosek? Tradycjonaliści zapewne buntowaliby się przeciwko takiemu okaleczeniu języka polskiego, ale ludzie praktyczni byliby zadowoleni. W sprawie ortografii można więc być „za a nawet przeciw”, wybór jest trudny i póki co nikt nie reformuje naszej ortografii.

Aktualne zasady ortografii wymagają od nas trudu starania się o poprawność, ale też ich znajomość napawa nas dumą. Janusz Korczak stwierdził, że „Źle mówić lub pisać, to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ja budowali”, a można by też dodać, że niepoprawne mówienie lub pisanie świadczy o braku szacunku do rodzimej kultury językowej.

W trosce o tę poprawność Biblioteka GOKiW w Wielopolu po raz kolejny zorganizowała konkurs przeznaczony dla uczniów klas V-VI SP pod hasłem „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII”. Z kilkudziesięciu uczestników eliminacji potyczek językowych do finału zakwalifikowało się 16 uczniów, których zadaniem było wypełnienie testu. Nad przebiegiem konkursu czuwała i odpowiedzi oceniała komisja w składzie: Katarzyna Szczyrek – polonistka z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu, Dorota Łuszcz– zastępca dyrektora GOKiW oraz Wiesława Śledziona – bibliotekarka. Uzyskane punktu pozwoliły na następującą ocenę:

I miejsce: Iwona Kiebała z Wielopola

II miejsce: Karolina Pociask z Glinika

III miejsce: Karolina Misiak z Broniszowa

Wyróżnienia: Magdalena Misiura z Glinika, Katarzyna Gawron z Nawsia, Natalia Szamańska z Wielopola oraz Marzena Wodzisz z Brzezin – Berdechowa. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczyła im Dorota Łuszcz- zastępca dyrektora GOKiW.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu, członkom jury oraz pedagogom, którzy pomagali w przeprowadzeniu eliminacji konkursu: Elżbiecie Lech z SP w Broniszowie, Wioletcie Czemarnik z SP w Glinku, Zofii Święch i Czesławie Cudeckiej z SP w Brzezinach, Wiesławie Wojanarowskiej i Janianie Lubelczyk z SP w Brzezinach – Berdechowie oraz Annie Pakla z SP w Nawsiu.

Na koniec, dla tych, którzy chcieliby sprawdzić umiejętności ortograficzne swoich dzieci, robiąc im króciutkie dyktando, wierszyk W. Gawdzika:

„W hamaku huśta się druhna Hania.

Coś chyżo czmycha: puchacz czy kania?

Horda hultajska wraz z hersztem czyha.

Zmilkł chorał wichrów, echo łka z cicha.”

Maria Wójcik

Skip to content