Gminne Spotkanie Seniorów w Nawsiu

Dodane przez: w dniu 7 lutego 2018

3 lutego 2018r. w Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu, odbyło się gminne spotkanie Klubów Seniora z naszej Gminy. W spotkaniu wzięli udział: Kluby Seniora z: Nawsia, Wielopola Skrzyńskiego, Brzezin, Glinika, Broniszowa oraz Chór Mieszany „Seniores” z Nawsia. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz  Klub Seniora w Nawsiu.
Chór Mieszany „Seniores” z Nawsia, uświetnił uroczystość swoim śpiewem. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Delegacja z Dziennego Domu Pobytu „Senior WIGOR” z Zawadki na czele
z Panią Kierownik Moniką Szlachtą, która przybliżyła wszystkim działalność ośrodka oraz  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Sekretarz Gminy Pani Krystyna Wlezień Dyrektor GOKiW Pan Marcin Świerad, Sołtys Sołectwa Nawsie, a jednocześnie Radna Gminy Pani Maria Żywot, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Nawsia Pani Krystyna Paryś, Prezes TPZW Pan Stanisław Paryś oraz Wiceprezes TPZW Pan Franciszek Ślusarczyk. Pani prezes Klubu Seniora z Nawsia Marii Zych, Pani Marii Janowskiej oraz wszystkim Paniom pomagającym w kuchni dziękujemy za smaczne dania i wspaniałą zabawę.  Wszyscy wspólnie się bawili do białego rana, a do tańca przygrywał zespół „Life Band”.

Zapraszamy do galerii zdjęć