Gminny Koncert Chórów i Zespołów Wokalnych „Lulajże Jezuniu” oraz Jubileusz Chóru Mieszanego „Opoka” w Gliniku

Dodane przez: w dniu 30 stycznia 2018

28 stycznia 2018r. w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku odbył
się koncert Kolęd i Pastorałek ph.: „Lulajże Jezuniu”. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Honorowy patronat objęli: Ks. Dziekan Dekanatu Wielopolskiego Józef Kłosowski, Ks. Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe Ryszard Potyrała oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w intencji wszystkich Chórzystów biorących udział w koncercie oraz Chóru Mieszanego „Opoka„ z Glinika z okazji 10-lecia działalności. W koncercie wystąpili: Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego, Chór Mieszany „Seniores” z Nawsia, Chór Mieszany „Opoka” z Glinika, Chór Mieszany „Gloria” z Brzezin, Chór „Consonans” z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków
w Nawsiu. Uroczystość zakończyła się wręczeniem podziękowań i pamiątkowych grawertonów przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Marka Tęczara
oraz Proboszcza Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku Ks. Ryszarda Potyrałę. Serdecznie dziękujemy wszystkim chórzystom oraz dyrygentom
i zapraszamy za rok tym razem do Broniszowa.

Po koncercie w Budynku Wielofunkcyjnym w Gliniku, odbyła się Uroczystość Jubileuszowa Chóru Mieszanego „Opoka” z Glinika z okazji 10-lecia działalności. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar oraz Dyrektor GOKiW
w Wielopolu Skrzyńskim Marcin Świerad wręczyli Jubilatom pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Delegacje chórów biorących udział
w koncercie, również złożyły życzenia Solenizantom. Nie zabrakło okolicznościowego tortu oraz gromkiego sto lat. Wszystkim Członkom Chóru „Opoka” na czele z Panią Prezes Zofią Wlezień oraz dyrygentem Panem Robertem Kolebukiem składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości i satysfakcji w zapisywaniu dalszych długich i pięknych kart historii Chóru.

 

Tekst: Dominika Traciak
Fot: Jacek Pociask