Wszystkie Dzieci Pięknie Czytają 2013 r.

Dodane przez: w dniu 25 czerwca 2013

Myślę, więc czytam – czytam, więc wiem.

           Książka odgrywa ważną rolę w życiu dziecka. Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej opracowała siedemnaście zalet czytania książek, warto je poznać i wziąć  je sobie do serca.

 1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli
  i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie,technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału.Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne,a co nie, co dobre,
  a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych.Lektura książek pisarzy z innej epoki,innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych,buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne
  doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom
  i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem,
  z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom… Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Czytelnikom bibliotek GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, te zalety są dobrze znane,
a świadczy o tym liczny ich udział w konkursie pięknego czytania ph. „Wszystkie dzieci pięknie czytają” W tegorocznych eliminacjach konkursu wzięło udział ponad 50 uczestników
z klasy III i IV szkół podstawowych z terenu gminy. W finale 19.06.2013 r. o miejsca walczyło 25 uczniów. Komisja w składzie:

Przewodnicząca: Renata Rogowska – Bełch (nauczyciel przedszkola w Wielopolu), Dorota Łuszcz – zastępca dyrektora GOKiW oraz Magdalena Tabarz – instruktorka GOKiW, wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia.

W kategorii klas III:

I miejsce – Zuzanna Szymańska z Nawsia

II miejsce – Gabriela Bieszczad z Glinika

III miejsce – Gabriela Wojnarowska z Brzezin – Berdechowa

Wyróżnienia :

Milena Wójcik z Wielopola i Joanna Kipa z Glinika

W kategorii klas IV:

I miejsce – Natalia Gąsior z Brzezin – Berdechowa

II miejsce – Sylwia Szydło z Nawsia

III miejsce – Piotr Gruszka z Glinika

Wyróżnienia :

Alicja Wójcik z Glinika i Aleksandra Ziarnik z Wielopola.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze a laureaci nagrody książkowe.

Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, rodzicom, nauczycielom i komisji. Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez biblioteki oraz do pogłębiania wiedzy o tym co piękne, odległe i nieznane poprzez czytanie książek.

 

W.Ś

Skip to content