Dodane przez:


Zapraszamy do galerii zdjęć z 
Festynu – Lato na Ludowo w Brzezinach 


Protokół z Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim


Dodane przez:

Protokół z Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim


Festyn – Lato na Ludowo w Brzezinach


Dodane przez:


Koncert Dzieci Rodzicom


Dodane przez:

Jak co roku w czerwcu Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim organizuje Koncert Dzieci Rodzicom. Koncert ten ma na celu pokazanie rodzicom oraz zaproszonym gościom całoroczną pracę w amatorskich zespołach artystycznych. Podczas Koncertu prezentują się wszystkie zespoły taneczne, wokalne, sekcje instrumentalne oraz kółko plastyczne działające przy GOKiW. Na Koncercie gościliśmy Pana Wójta Czesława Leję który skierował do uczestników miłe słowa otuchy.

Koncert jest taką jakby „wywiadówką” dla rodziców i sprawdzianem dla instruktorów prowadzących zespoły. Rodzice mogli zobaczyć efekty rocznej pracy swojego dziecka. Na zakończenie Pan Dyrektor Marcin Świerad wraz z instruktorami wręczyli wszystkim uczestnikom zaświadczenia, które są dowodem uczestnictwa w amatorskim ruchu artystycznym oraz coś słodkości w postaci lodów.

W Koncercie tym wzięli udział:

- Zespół Pieśni i Tańca BARDO z Brzezin, Wielopola Skrzyńskiego (gr. reprezentacyjna, grupa średnia i grupa młodsza)

- Zespół Tańca Nowoczesnego Red Angels (gr. starsza i młodsza)

- Zespół Wokalny „Pięciolinia”

- Zespół Wokalny „Tęczowe Kropelki”

- solistki: Katarzyna Góra, Daria Góra, Klaudia Traciak

- uczestnicy uczęszczający na zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i gitarowych:

Klawisze – Adrian Gąsior, Klawisze  – Kacper Bujak, Klawisze – Natalia Śledziona, Klawisze – Katarzyna Góra, Klawisze – Mateusz Zabiegły ,Klawisze  – Gabriela Król, Gitara i śpiew – duet Katarzyna Góra, Mateusz Stasiowski, Gitara – Bartłomiej Kulig
i Paweł Dziedzic, Gitara i  śpiew – Klaudia Traciak

 


Dzień Działacza Kultury u Seniorów


Dodane przez:

28 czerwca w Filii Ośrodka Kultury w Broniszowie odbył się Dzień Działacza Kultury w Seniorów gdzie organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz Zarząd Klubu Seniora w Broniszowie. Na spotkaniu tym gościliśmy delegacje z Klubów Seniora wraz z Prezesami z Brzezin, Glinika, Wielopola Skrzyńskiego, Nawsia, twórców ludowych, dyrygentów i prezesów Chórów z terenu naszej gminy, seniorów z Broniszowa oraz zasłużonych działaczy kultury. Zarząd Klubu Seniora z Broniszowa zaprosił delegację z zaprzyjaźnionego Broniszowa z woj. Świętokrzyskiego na czele z Panem sołtysem Mirosławem Oraczem. Miło nam było gościć Pana Dyrektora GOKiW Pana Marcina Świerada, Panią sekretarz Urzędu Gminy Krystynę Wlezień, Pana Wójta Czesława Leję wraz z Małżonką.

Część artystyczną przygotowała Grupa Biesiadna na czele z Panią Sławomira Marciniec
i Panem Prezesem  Klubu Seniora z Broniszowa Zygmuntem Wleźniem, która poświęcona była Św. Janowi Pawłowi II. Po programie artystycznym nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i skromnych upominków dla Zasłużonych Działaczy Kultury: Haliny Komórek, Kingi Cebulskiej, Genowefy Wrony, Bernadetcie Zając, Elżbiecie Saletnik, Bronisławie Pociask, Edwardowi Czekańskiemu, Marianowi Reguła, Marii Skłauba, Marii Cieśla, Marii Zych, Marii Janowskiej, Zygmuntowi Wlezień, Marii Guzek, Stanisławowi Wojnarowskiemu, Stanisławowi Sikora, Eugeniuszowi Stępakowi, Grzegorzowi Piękoś, Annie Bieszczad, Karolowi Książek, Bartłomiejowi Bujak, Tadeuszowi Bujak, Sławomirze Marciniec, Julianowi Zegar, Markowi Mucha, Stanisławie Bujak, Melani Froń, Ks. Dziekanowi Józefowi Kłosowskiemu.

W przerwach między tańcami i śpiewami Pan Marcin Świerad Dyrektor GOKiW przedstawił wszystkim prezentację multimedialną dotyczącą działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w roku 2013. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli się bawić do późnych godzin nocnych przy smacznym poczęstunku i dobrej muzyce którą zapewnił nam Pan Grzegorz Piękoś i Marek Chmura.