Gminne Spotkanie Walentynkowe Seniorów – Brzeziny


Dodane przez:

W sobotę 18 lutego w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach odbyły się Walentynki u Seniorów którego organizatorami byli Zarząd Klubu Seniora w Brzezinach na czele z Panią Marią Cieśla Prezes Klubu Seniora z Brzezin oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Na spotkaniu gościliśmy Ks. Dziekana Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołajaw Brzezinach Józefa Kłosowskiego, Diakona Tomasza Kiebałę, Radnych Gminy Wielopole Skrzyńskie Beatę Wiśniewską, Jana Świstaka, Lucjana Janika, Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie Krystynę Wlezień oraz Sołtysa Sołectwa Brzeziny Stanisława Wojnarowskiego. Wieczór ten uświetnił swoim występem Zespół Pieśni
i Tańca BARDO działający przy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, który zaśpiewał piosenki ludowe oraz zatańczył suitę polek rzeszowskich.
W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Klubów Seniora z naszej gminy wraz z członkami Klubów Seniora:  Maria Skłauba Prezes Klubu Seniora z Wielopola Skrzyńskiego, Maria Zych Prezes Klubu Seniora z Nawsia, Teresa Strzępek Skarbnik Klubu Seniora z Glinika, Maria Cieśla Prezes Klubu Seniora z Brzezin, Zygmunt Wlezień Prezes Klubu Seniora z Broniszowa. Do tańca przygrywała Kapela Ludowa „GOGOŁOWIANIE” z Gogołowa.

Zapraszamy do galerii zdjęć


Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych


Dodane przez:


Kurs języka angielskiego


Dodane przez:


Spektakl


Dodane przez:


Od Wielopola do Opola


Dodane przez:

We czwartek 2 lutego na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się Przegląd kolęd i pastorałek dzieci od 3 do 7 lat „Od Wielopola do Opola”.

Zapraszamy do galerii zdjęć