Amatorska Liga Piłki Siatkowej – Zapisy!


Dodane przez:


Zajęcia Kółka Plastycznego


Dodane przez:


Narodowe Święto Niepodległości


Dodane przez:


ZAJĘCIA FITNESS


Dodane przez:


Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu otrzymała sprzęt o wartości 10.000 złotych dzięki staraniom Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Marcina Świerada


Dodane przez:

W czerwcu, kiedy został złożony wniosek do KRUS w Warszawie o dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, tylko nieliczni strażacy OSP Nawsie wierzyli w to, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Szczęście jednak sprzyjało strażakom, którzy 8 października dowiedzieli się, że planowane dofinansowanie zostało wpłacone na konto.

Zakupiona została pompa szlamowa PS-50 oraz 5 kompletów mundurów bojowych UPS. Uroczystego wręczenia sprzętu w dniu 26 października dokonał Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego KRUS w Rzeszowie Wiesław Lada w towarzystwie Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP druha dr hab. prof. Władysława Tabasza, Komendanta Gminnego OSP Wielopole druha Stanisława Wojnarowskiego oraz inicjatora całego przedsięwzięcia Marcina Świerada Dyrektora GOKiW w Wielopolu Skrz. Poświęcenia pompy dokonał Ks. Kapelan Gminnej OSP w Wielopolu Skrzyńskim a zarazem proboszcz parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu Marek Marchut.  Trzecia w kolejności w gminie pompa trafiła do OSP Nawsie, za którą w imieniu druhów strażaków dziękował prezes tej zasłużonej jednostki druh Bogusław Chmiel i naczelnik Jan Jaworek.

Wszyscy uczestnicy uroczystości wyrazili radość, że nowo otrzymany sprzęt poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe wsi Nawsie. Oby strażakom służył przez długie lata – Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek.