Wyjazd Chóru Rolników na Jubileusz 20 – lecia Chóru Bożego Serca ze Śvidnika na Słowacji


Dodane przez:

W niedzielę 26 października  Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego na zaproszenie zaprzyjaźnionego Chóru Bożego Serca oraz Pana Marka Kizaka uczestniczył w Koncercie Jubileuszowym 20 – lecia założenia Chóru w Śvidniku.Koncert jubileuszowy poprzedzony był mszą św. w kościele parafialnym Bożego Serca w Śvidniku na Słowacji. W koncercie tym wzięły udział również zaprzyjaźnione chóry: Męski Chór „Echo” z Wiśniowej, Mieszany Chór ze Stropkova i dwa chóry ze Śvidnika.Z Chórem Bożego Serca Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim współpracuje ponad 15 lat, delegacja z GOKiW wraz z członkami chóru wręczyli Jubilatom graweron z życzeniami oraz album o Gminie Wielopole Skrzyńskie.Po pięknym koncercie był czas na wzniesienie toastu za Jubilatów i odśpiewanie gromkiego sto lat. Uczestnictwo w koncercie dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń i emocji.

Zapraszamy do galerii zdjęć


Gminne Spotkanie Seniorów w Brzezinach


Dodane przez:

Zarząd Klubu Seniora z Brzezin oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku po raz kolejny byli organizatorami Gminnego Spotkania Klubów Seniora 26 października w filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie Klubów Seniora z Wielopola Skrzyńskiego, Nawsia, Broniszowa oraz Glinika wraz z prezesami. Spotkanie uświetnił występ Chóru Parafialnego „Gloria” z Brzezin z bogatym repertuarem przygotowany przez dyrygenta Grzegorza Piękosia i Pana Stanisława Sikorę który napisał teksty do niektórych pieśni.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt Czesław Leja wraz z Małżonką oraz Pan Dyrektor GOKiW Marcin Świerad. Uczestnicy Spotkania mogli również potańczyć przy Zespole Muzycznym „Karolina” jak również pośpiewać, porozmawiać i skosztować smakołyków które przygotowała Pani Prezes Klubu Seniora z Brzezin Maria Cieśla wraz z Paniami z klubu.

Zapraszamy do galerii zdjęć 

 


Wyjazd Chóru Rolników z Wielopola Skrzyńskiego do Pragi w Czechach


Dodane przez:

W dniach 21 – 22 września, Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego, koncertował w Czechach, w Diecezji Litomierzyckiej, gdzie został zaproszony przez księdza Romana Depę (byłego wikarego parafii Wielopole Skrz.) Pierwszy koncert miał miejsce w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Lovosicach podczas Mszy Św., po której zaśpiewali kilka pieśni dla zebranej publiczności. Drugi koncert, tego samego dnia, odbył się w Prackovicach, w małym kościółku będącym w remoncie, w którym chórzyści mogli się wykazać bardzo szerokim repertuarem oraz kunsztem wykonawczym. Na obu koncertach nasz chór zdobył ogromne owacje i aplauz zebranych osób.
Drugiego dnia, wszyscy chórzyści z rodzinami, udali się do Pragi – stolicy Czech, gdzie spędzili cały dzień na zwiedzaniu i poznawaniu zwyczajów panujących w tym kraju.

Zapraszamy do galerii zdjęć


Narodowe Święto Niepodległości


Dodane przez:


Stałe formy zajęć


Dodane przez: