Spotkanie Noworoczne w Wielopolu Skrzyńskim 12.01.2019

Dodane przez: w dniu 18 stycznia 2019

12 stycznia 2019r. w Sali Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne ph. „Nowy Rok Bieży”. Wydarzenie  to wpisało się do tradycji. Organizatorami byli: Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Uroczystość uświetnił występ Grupy Wokalno – Instrumentalnej z Brzezin, która wykonała piękne kolędy. Zaproszeni goście mogli również podziwiać dwa Widowiska Obrzędowe: „Wilija” oraz „Na Szczepana”, nawiązujące do pięknych tradycji bożonarodzeniowych naszego regionu  zaprezentowane przez Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy działający przy GOK w Błażowej, gdzie Dyrektorem jest Pan Andrzej Wróbel, który również gościł na spotkaniu.  W spotkaniu wziął udział oraz poświęcili opłatki Dziekan Dekanatu Wielopolskiego, a zarazem Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach Ks. Józef Kłosowski oraz Wikariusz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim Ks. Piotr Soja. Wśród gości znaleźli się również: Radni Powiatowi, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi poszczególnych Sołectw, Sponsorzy oraz Przedsiębiorcy, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Prezesi oraz Naczelnicy OSP z Terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podczas spotkania Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, przybliżył najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne zrealizowane w mijającym roku i przedstawił plan działania na rok 2019r., a następnie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Beatą Wiśniewską złożyli wszystkim serdeczne życzenia noworoczne. Poczęstunek przygotowały Panie z KGW z Nawsia i Glinika. Na stole znalazły się pierogi, żurek z ziemniakami oraz szarlotka. Wszystkim bardzo smakowały wszystkie tradycyjne potrawy.  Po części artystycznej był czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne kolędowanie. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Orszak Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim 06.01.2019

Dodane przez: w dniu 18 stycznia 2019

6 stycznia 2019 roku już po raz czwarty, ulicami Wielopola Skrzyńskiego przeszedł rozśpiewany i barwny Orszak Trzech Króli. Organizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Gmina Wielopole Skrzyńskie oraz Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim. Honorowy Patronat objęli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Dziekan Dekanatu Wielopolskiego Ks. Prałat Józef Kłosowski oraz Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim ks. Mariusz Siniak. Hasło tegorocznego Orszaku  brzmiało: „Odnowi Oblicze Ziemi”.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy Anioł Pański. Następnie wszyscy zgromadzeni, na czele z trzema Królami: Europy, Azji i Afryki ruszyli trasą orszaku prowadzącą do stajenki usytuowanej na wielopolskim rynku. W trakcie można było obejrzeć sceny z wydarzeń towarzyszących Narodzeniu Pańskiemu: scenę „Zwiastowania”, przygotowaną przez Dziewczęcą Służbę Maryjną z Wielopola Skrzyńskiego, scenę „Pasterze pod Giewontem”, przygotowaną przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Gliniku, scenę  „Gospoda” przygotowana przez Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet Pasjonatki Tradycji. Kulminacyjnym punktem było złożenie pokłonu Dzieciątku Jezus.

Największą atrakcją okazała się żywa szopka oraz słodycze wygrane w konkursie „Głosuj Na Wielbłąda”. Zostały również rozdane korony, śpiewniki oraz chorągiewki. Ze stoiska Poczty Polskiej usytuowanej na rynku można było wysłać kartkę z Orszaku Trzech Króli. Na zakończenie uroczystości uczestnikom wydarzenia zaprezentowano widowisko pt. „Szopka Staropolska” w wykonaniu Teatru Jaruga z Rzeszowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, że ten dzień był tak wyjątkowy. Dziękujemy Księżom, Proboszczom, Wikariuszom z Dekanatu Wielopolskiego i Ropczyckiego za włączenie się w pomoc przy organizacji Orszaku. Dziękujemy: Panu Grzegorzowi Romaniukowi z Kolbuszowej, który bezpłatnie i bezinteresownie, już drugi rok użyczył nam transportu, który woził trzech Króli. W tym roku woził również dzieci wokół rynku, Zarządowi Gminnemu OSP RP i jednostką OSP Wielopole Skrzyńskie, Wielopole – Sośnice, OSP Nawsie, OSP Glinik, OSP Brzeziny, OSP Broniszów, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” z Sędziszowa Małopolskiego i Wielopola Skrzyńskiego oraz Orlętom z Nawsia, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży z Wielopola Skrzyńskiego, Dziewczęcej Służbie Maryjnej również z naszej wielopolskiej Parafii, Siostrom Michalitkom, Wielopolskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Pasjonatki Tradycji, dyrekcji, nauczycielom, i uczniom  Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II z Glinika, dyrekcji, nauczycielom, i uczniom  Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej z Niedźwiady Dolnej, dyrekcji, nauczycielom, i uczniom  Szkoły Podstawowej z Niedźwiady Górnej, szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pań, które przygotowały 3000 porcji bigosu, który wszystkim bardzo smakował: Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki” z Brzezin i Paniom ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Za udział w orszaku dziękujemy również wszystkim dyrektorom, nauczycielom, uczniom ze  Szkół Podstawowych i Gimnazjum z Dekanatu Wielopolskiego oraz Samorządowego Przedszkola z Wielopola Skrzyńskiego. Dziękujemy mieszkańcom Dekanatu oraz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za tak liczne przybycie na Orszak Trzech Króli do Wielopola i serdecznie zapraszamy wszystkich za rok.

WOŚP

Dodane przez: w dniu 11 stycznia 2019

Solo Latino

Dodane przez: w dniu 9 stycznia 2019

GWIAZDA BETLEJEMSKA NA ORSZAK TRZECH KRÓLI

Dodane przez: w dniu 3 stycznia 2019

Wyniki konkursu „GWIAZDA BETLEJEMSKA NA ORSZAK TRZECH KRÓLI” 2019

W konkursie wzięło udział 10 uczestników.

 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Klaudia Tokarska z kl. V SP im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

II miejsce – Klaudia Duwer z kl. V SP im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

III miejsce – Jakub Skóra z kl. V SP im. Karola Olszewskiego w Broniszowie

Oraz wyróżnienia:

  1. Anna Zegar z kl. VI SP im. Karola Olszewskiego w Broniszowie
  2. Oliwia Goc kl. VII SP im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
  3. Piotr Andreasik z kl. VI SP im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
  4. Paweł Drozd z kl. VI SP im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
  5. Hubert Strzałka ze SP im. Ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej
  6. Patryk Hamela ze SP im. Ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej
  7. Dawid Cieśla ze SP im. Ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 13 stycznia 2019 r. podczas wspólnego kolędowania pod hasłem „Kolędujmy Jezusowi” w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim o godz. 17 00 .

Życzenia Bożonarodzeniowe

Dodane przez: w dniu 23 grudnia 2018

Orszak Trzech Króli

Dodane przez: w dniu 19 grudnia 2018