Wielopolanie na Węgrzech

Dodane przez: w dniu 30 września 2019

Na zaproszenie Burmistrza Bodrogkeresztur Pana Józefa Majera Radni Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie na czele z Panią Przewodniczącą Beatą Wiśniewską oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Łukasz Dziok, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Srzyńskim Pan Marcin Świerad i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie Pani Teresa Świniuch wraz z Zespołem Regionalnym WIELOPOLANIE uczestniczyli 28 września 2019 r. w obchodach „Święta Zbioru Winogron” organizowanego w zaprzyjaźnionym mieście Bodrogkeresztur. Organizatorzy wspaniale przyjęli naszą delegację swoim zwyczajem – degustacją wina jak również dużą życzliwością. Po uroczystym przemarszu ulicami Bodrogkeresztur odbyły się występy zespołów działających w Ośrodku Kultury Bodrogkeresztur, prezentował się Klub Seniora, młodzież
w tańcu nowoczesnym oraz dzieci
z miejscowej szkoły. Pięknie zaprezentowali się Wielopolanie wraz z kapelą ludową, którzy zatańczyli tańce przeworskie oraz tańce rzeszowskie za co otrzymali gromkie brawa i bardzo podobali się Węgrom prezentując nasz folklor. Zespół prowadzi Pani Joanna Kozubowska, a kapele ludową Pan Grzegorz Piękoś. Przypomnijmy, że nie był to pierwszy zagraniczny występ Wielopolan bo w 2018r. tańczyli już w Giraltowcach na Słowacji.
Zapraszamy do galerii zdjęć

Zapraszamy do galerii

Taniec nowoczesny w miesiącu październiku

Dodane przez: w dniu 25 września 2019

Zbieramy plastikowe nakrętki

Dodane przez: w dniu 25 września 2019

Nakrętki można dostarczać do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach pracy GOKiW.

Dożynki Gminne Wielopole Skrzyńskie 2019

Dodane przez: w dniu 10 września 2019

Święto Rolników w Wielopolu Skrzyńskim

„Dożynki to największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. W sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych”.

1 września 2019r. uroczystym korowodem z wieńcami rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Gminne. Rolnicy, a także pozostali mieszkańcy gminy spotkali się w Wielopolu Skrzyńskim, by wspólnie świętować, dziękując za szczęśliwe zbiory. Organizatorami byli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy Wielopole Skrzyńskie, Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, Gminny Ośrodek Kultury w Wielopolu Skrzyńskim oraz Sołtys Sołectwa Wielopole Skrzyńskie.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej koncelebrowanej przez Ks. Józefa Kłosowskiego Dziekana Dekanatu Wielopolskiego, Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, Ks. Mariusza Siniaka Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim oraz Ks. Waldemara Cioska Proboszcza Parafii pw. Ducha Św. w Mielcu, w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim. Podczas Nabożeństwa pobłogosławił wieńce i chleby dożynkowe.

Po Mszy Świętej barwny korowód na czele ze starostami gminnymi Państwem Joanną i Mariuszem Kopala przemaszerował na wielopolski rynek. Poprowadziła go Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. Następnie prezentowały się grupy Mażoretek „TIA” działające w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim – Filia Brzeziny, poprowadzone przez opiekuna grupy Panią Agatę Gąsior.

Starostowie Gminni zgodnie z tradycją przekazali chleb upieczony z tegorocznych plonów na ręce Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Marka Tęczara. Wójt Gminy powitał wszystkich przybyłych gości, a w swoim przemówieniu przypomniał o wartości chleba i podkreślił, że dzięki ciężkiej pracy rolnika trafia on na nasze stoły. Wyrażając wdzięczność za okazaną życzliwość i pomoc dla Gminy oraz współpracę i wspieranie różnych instytucji, Pan Wójt wręczył bochen chleba zaproszonym gościom. Bochen chleba otrzymali: Ks. Prałat Stanisław Słowik Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Pani Profesor Józefa Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP, Pan Zdzisław Pupa – Senator RP, Ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, Pan Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Ks. Mariusz Siniak Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, Ks. Prałat Waldemar Ciosek Proboszcz Parafii pw. Ducha Św. w Mielcu, Pan Profesor Zdzisław Gawlik – Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Wiesław Lada Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pani Katarzyna Oleś –Bizoń Powiatowy Lekarz Weterynarii, Ks. Piotr Soja Wikariusz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Marek Pająk Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ropczycach i jednocześnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, mł. bryg. Piotr Sochacki Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  w Ropczycach, asp. szt. Łukasz Pietrucha Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Pana Mirosław Grabciec Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług „Kabanospol” w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Iwona Matysik Prezes Telewizji Internetowej ITVP Południe.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł czas na prezentację grup dożynkowych. Każde Sołectwo przygotowało program artystyczny, który zaprezentowali na scenie.

Organizatorzy ogłosili konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja przyznała dla każdego wieńca maksymalną ilość punktów w związku z czym dla każdej grupy przyznano wyróżnienie oraz nagrodę finansową. Grupy wyróżnione i nagrodzone: 

 *Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego wraz ze starostami: Panią Janiną Trałką i Panem Mieczysławem Misiora,

*Sołtys i Rada Sołecką z Wielopola Skrzyńskiego wraz ze starostami: Państwem Genowefą i Tadeuszem Opoń,

*Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji” wraz ze starostami: Państwem Anetą i Tomaszem Kubik, 

*Warsztaty Terapii Zajęciowej wraz ze starostami: Panią Anną Rzeźnikiewicz, Panią Joanną Skóra i Panem Zbigniewem Winiarskim,

*Młodzież z Konic wraz ze starostami:  Moniką Siuta i Dawidem Frąckowiakiem,

*Młodzież z Postronia wraz ze starostami:  Izabelą Kuś i Marcinem Łuszczem,

*Młodzież z Rzegocina wraz ze starostami: Weroniką Knych i Damianem Habą,

*Dzieci z Granic wraz ze starostami: Anną Oleś i Antonim Erazmusem,

*Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki” z Brzezin wraz ze starostami:  Państwem Lucyną i Krzysztofem Majchrowicz,

*Klub Seniora z Brzezin wraz ze starostami: Panią Leokadią Andreasik i Panem Adamem Wnęk,

*Rada Sołecka Sołectwa Brzeziny,

*Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezin Jaszczurowa wraz ze starostami: Panią Marią Bieszczad i Panem Stanisławem Baranem,

*Klub Seniora z Broniszowa,

*Rada Sołecka z Broniszowa,

*Ochotnicza Straż Pożarna z Broniszowa

wraz ze starostami wszystkich trzech grup: Państwem Joanną i Piotrem Zięba,

*Klub Seniora z Nawsia wraz ze Starostami: Panią Kazimierą Gąsior i Adamem Janowskim,

*Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia wraz ze starostami: Państwem Dorotą i Wiesławem Janowskimi,

*Klub Seniora z Glinika wraz ze starostami: Państwem Bogusławą i Markiem Chodak,

*Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika wraz ze starostami: Państwem Janiną i Władysławem Andreasik,

* Koło Gospodyń Wiejskich „Łysogórzanki” z Glinika – Łysa Góra wraz ze starostami: Panią Dorotą Mazur i Panem Józefem Bieszczadem,

* Młodzież z Glinika wraz ze starostami: Panią Patrycją Bujak i Panem Rafałem Bokota.

Dyplomy i nagrody wręczyli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Pan Marcin Świerad.

Podczas tegorocznych Dożynek za zasługi dla podkarpackiego rolnictwa Honorową Odznaką Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza wyróżniono 4 rolników: Pana Mariusza Kopalę, Pana Zdzisława Kiebałę, Pana Zdzisława Tęczara, Pana Dariusza Muchę. Odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyli Wójt Gminy Pan Marek Tęczar oraz Senator RP Pan Zdzisław Pupa. Takie wyróżnienie otrzymał Pan Tomasz Łuszcz.

Grupy wieńcowe, zaproszeni goście oraz wszyscy mieszkańcy weselili się całą niedzielę, dziękując za szczęśliwe zbiory w Gminie Wielopole Skrzyńskie.
Największy entuzjazm wśród widzów wzbudził występ Kapeli Ludowej działającej przy Zespole Regionalnym „Wielopolanie” w Wielopolu Skrzyńskim. Kierownikiem kapeli jest Pan Grzegorz Piękoś, który zagrał na akordeonie, na skrzypcach zagrali Pani Anna Gąsior, Pan Julian Świętoń, Pan Jarosław Jaskółka, na trąbce Pan Jerzy Kalisztan, a na basie Pan Bartłomiej Krok.

Nadszedł czas na wspólną zabawę. Parkiet bardzo szybko się zapełnił, gdy na scenie zagrał zespół muzyczny PARADOX.

Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do tego, że ten dzień był tak wyjątkowy. Dziękujemy Grupom Dożynkowym za udział oraz pełną poświęcenia pracę w przygotowanie tak wspaniałych wieńców dożynkowych oraz wszystkim gościom za przybycie.

Zapraszamy do galerii

SOLO LATINO

Dodane przez: w dniu 10 września 2019

Teatr Po Sumie

Dodane przez: w dniu 5 września 2019

Nabór Mali Wielopolanie

Dodane przez: w dniu 4 września 2019