Mali Wielopolanie

Dodane przez: w dniu 13 września 2018

Dożynki Gminne – Glinik 2018

Dodane przez: w dniu 6 września 2018

          Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy oraz zadowolenia z dobrze wypełnionej pracy.

          2 września 2018 roku, w Gliniku odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorem tego wydarzenia byli: Wójt Gminy, Rada Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku oraz Sołtys Sołectwa Glinik.

          Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą prowadzoną przez Ks. Józefa Kłosowskiego Dziekana Dekanatu Wielopolskiego, Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja zw Brzezinach, w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku.  Podczas nabożeństwa pobłogosławił wieńce i chleby dożynkowe.

          Po Mszy Świętej, barwny korowód przemaszerował na plac przy Budynku Wielofunkcyjnym w Gliniku.  Poprowadziła go Gminna Orkiestra Dęta działającą w Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach, którą dyryguje Pan Eugeniusz Stępak, a założycielem i opiekunem orkiestry jest Pan Stanisław Wojnarowski. Następnie prezentowały się grupy Mażoretek „TIA” działające w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim – Filia Brzeziny, poprowadzone przez Instruktora – Klaudynę Szpara oraz opiekuna grup – Agatę Gąsior.  Na czele korowodu szli Starostowie Gminni: Pani Jadwiga Pasowicz oraz Pan Edward Krajewski.

          Według obyczaju Starostowie Gminni przekazali bochen chleba upieczony z tegorocznych plonów na ręce Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Marka Tęczara. Następnie Wójt Gminy powitał wszystkich przybyłych gości i w imieniu samorządu Gminy wyrażając wdzięczność za okazaną życzliwość i pomoc dla Gminy oraz współpracę i wspieranie różnych instytucji, wręczył bochen chleba wybranym z gości. Bochen chleba otrzymali: Ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego  – Proboszcz Parafii pw. Św Mikołaja w Brzezinach, Ks. Jacek Cierpich Proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu, Ks. Mariusz Siniak Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, Ks. Ryszard Potyrała Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe z Gliniku, Jacek Magdoń – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan Rubis Primator Miasta Giraltovce, Arkadiusz Bęben Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie, Katarzyna Oleś-Bizoń Powiatowy Lekarz Weterynarii, Łukasz Pietrucha Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Jacek Róg Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Stanisław Mazur Prezes Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie, Kazimierz Wójcik Współwłaściciel Firmy Drewspan- Drewsystem i Fanum w Wielopolu Skrzyńskim, Władysław Pociask Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług „Kabanospol” w Wielopolu Skrzyńskim, Wiesław Maziarz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce.

 

          W tegorocznej uroczystości, udział wzięło 15 Grup Dożynkowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Organizatorzy ogłosili konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.

 Komisja w składzie:

– Marek Tęczar -Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Przewodniczący Komisji

– Marcin Świerad -Dyrektor GOKiW– Zastępca Przewodniczącego

– Ewa Zych -Pracownik GOKiW – Sekretarz Komisji

– Anna Wilusz -Pracownik Gminy Wielopole Skrzyńskie – Członek  Komisji

– Tadeusz Bokota – Sołtys Sołectwa Glinik – Członek Komisji.

Dokonując oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych i wystawionych podczas finału konkursu, w oparciu o zapisy Regulaminu Konkursu, Komisja przyznała maksymalną liczbę punktów dla każdego wieńca – 35 pkt., w związku z czym przyznano dla każdej Grupy Wieńcowej wyróżnienie oraz  nagrodę finansową w kwocie 200,00 złotych. Grupy wyróżnione i nagrodzone:

Klub Seniora z Glinika – Starostowie: Teresa Strzępek, Edward Bieszczad

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika – Starostowie: Marzena Dziedzic Paweł Dziedzic,

Róże Różańcowe z Glinika – Starostowie: Jadwiga Pasowicz, Edward Krajewski,

Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego – Starostowie: Dorota Zegar, Marek Gąsior,

Klub Seniora z Nawsia – Starostowie: Maria Żywot, Janusz Zych,

Klub Seniora z Brzezin – Starostowie: Helena Maria Wojnarowska, Józef Ciosek,

Klub Seniora z Broniszowa – Starostowie: Elżbieta Pipała, Edward Pipała,

Dziewczęca Służba Maryjna z Wielopola Skrzyńskiego – Starostowie: Aleksandra Figurska, Rozalia Bujak,

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim – Anna Rzeźnikiewicz, Andrzej Baran,

Dzieci z Pstronia z Wielopola Skrzyńskiego – Starostowie: Angelika Stachowicz, Filip Łuszcz,

Młodzież z Rzegocina i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Wielopola Skrzyńskiego – Starostowie: Anna Stefanik, Sebastian Wośko,

Młodzież z Broniszowa – Starostowie: Gabriela Wymysłowska, Sebastian Ochał,

Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji” z Wielopola Skrzyńskiego – Starostowie: Agnieszka Ochał, Janusz Misiora,

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia – Starostowie: Ewa Flaga, Artur Flaga,

Stowarzyszenie „Brzezinianki” z Brzezin – Starostowie: Beata Wiśniewska, Marek Kąkolewski.

Dyplomy i nagrody wręczyli: Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Marcin Świerad – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.
Podczas prezentacji przygrywała Kapela Ludowa z Niedźwiady.

Na tegorocznych Dożynkach za zasługi dla podkarpackiego rolnictwa, Honorową Odznaką Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza wyróżniono 13 rolników z Sołectwa Glinik: Zofia Dziedzic, Damiana Krajewska, Renata Misiura, Helena Wrona, Edward Bieszczad, Marian Kulig, Janina Pasowicz, Alfred Pociask, Bronisław Ścibior, Helena Pieprzak, Władysław Chodak, Józef Bieszczad, Agnieszka Ogrodnik.

Odznaczenia wręczyli: Arkadiusz Bęben – Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

          W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli m.in.  Ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego, Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, Ks. Jacek Cierpich Proboszcz Parafii pw. Św.  Andrzeja Boboli w Nawsiu, Ks. Mariusz Siniak Proboszcz Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy Świętej NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim wraz z Ks. Wikariuszem Piotrem Soją, Ks. Ryszard Potyrała Proboszcz Parafii  pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Gliniku, Ks. Michał Polański Wikariusz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małapolskim, Beata Prokop Dyrektor Biura Poselskiego Kazimierza Moskala- Posła na Sejm RP, Jacek Magdoń – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan Rubis Primator Miasta Giraltovce, Arkadiusz Bęben Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie, Katarzyna Oleś-Bizoń Powiatowy Lekarz Weterynarii, Łukasz Pietrucha Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Jacek Róg Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Stanisław Mazur Prezes Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie, Kazimierz Wójcik Współwłaściciel Firmy Drewspan- Drewsystem i Fanum w Wielopolu Skrzyńskim, Władysław Pociask Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług „Kabanospol” w Wielopolu Skrzyńskim, Wiesław Maziarz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce, Bogusław Mucha Wójt Gminy Iwierzyce, Wioletta Pasierb – Kierownik, Joanna Kopala – Inspektor Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ropczycach, Stanisław Paryś Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, Radni Gminy Wielopole Skrzyńskie na czele z Przewodniczącą – Haliną Poręba,  Dyrektorowie Szkół z Gminy Wielopole Skrzyńskie, przedsiębiorcy i sponsorzy z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Listy skierowane do uczestników dożynek przesłali również: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Poseł na Sejm RP Maciej Masłowski.

          W części artystycznej tegorocznych dożynek wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiercanach. Grupa Młodsza zaprezentowała się w tańcach rzeszowskich, a następnie w tańcach lubelskich. Natomiast Grupa starsza zatańczyła tańce przeworskie. Wystąpił również Zespół Regionalny „Wielopolanie” z Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, którego Instruktorem jest Joanna Kozubowska wraz z Kapelą Ludową prowadzoną przez  Grzegorza Piękosia, który zagrał na akordeonie, Anna Gąsior i Julian Świętoń na skrzypcach, Jerzy Kalisztan na trąbce, a na basie Bartłomiej Krok.

Na zakończenie Dożynek odbyła się zabawa taneczna z zespołem muzycznym PARADOX.

          Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten dzień był tak wyjątkowy. Dziękujemy Grupom Dożynkowym za udział oraz pełną poświęcenia pracę w przygotowanie wieńca dożynkowego, zespołom występującym za uświetnienie uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie.

 

Tekst: Dominika Wojnarowska

Fot.: Jacek Pociask

 

Zapraszamy do galerii zdjęć  

Teatr Po Sumie

Dodane przez: w dniu 6 września 2018

19 sierpnia 2018r. na Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim wystąpił Teatr PRZEBUDZENI z Ostródy. Przedstawili Sztukę Teatralną pt. „Szatnia” w reżyserii Moniki Kazimierczyk i Dariusza Wychudzkiego. Na widowni zasiedli dzieci, młodzież i dorośli z Gminy Wielopole Skrzyńskie i całego województwa podkarpackiego- w sumie 190 osób.  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim  realizuje Spotkania Teatralne, które prowadzone są w ramach zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z programu KULTURA DOSTĘPNA 2018 pn.: Warsztaty Teatralne
i Spotkania Teatralne „Teatr Po Sumie”. Spotkania umożliwiają bezpłatny dostęp do sztuki dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie i Województwa Podkarpackiego. Od 16.05.2018 r. prowadzone są warsztaty z „Teatrem Kantor Wymiany Myśli” w ramach w/w projektu, które zakończą się spektaklem. Uczestnicy Teatru będą wyjeżdżać do teatrów w Rzeszowie i Krakowie. Wszystkich serdecznie zapraszamy na najbliższy spektakl.

Wystawa

Dodane przez: w dniu 6 września 2018

W czasie spotkań „Teatr Po Sumie” widzowie, którzy przybyli na spektakl, przed rozpoczęciem, mieli okazję oglądnąć wystawę pt: „Plakaty ze spektakli Tadeusza Kantora i teatru Cricot 2” przygotowaną przez Pana Bogdana Renczyńskiego, aktora teatru Cricot 2, pracownika Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka w Krakowie. Wystawa ma na celu propagowanie  sztuki Tadeusza Kantora poprzez bezpłatne  udostepnienie  szerokiej publiczności z całej Polski i z zagranicy wystawy przez okres od dnia 1.06.2018 do  dnia 30.08.2018.

Wystawę można było oglądać na holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim a następnie w holu GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, Województwa Podkarpackiego a także turystów z całej Polski i z zagranicy. W sumie Wystawę obejrzało około 3000 osób między innymi podczas Festiwalu – I Międzynarodowe X Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim tj. Koncert Dzieci Rodzicom, XIX Dni Wielopola Skrzyńskiego, Wielopolandia, 15 sierpnia- Wielopolanie Wierni Tradycji, Koncert Zespołów Polonijnych, Spotkania Klubów Seniora. Dzięki wystawie, wszyscy zwiedzający mogli dowiedzieć się gdzie były wystawiane sztuki Tadeusza Kantora i jak wielką sławę przez to zyskał, tym samym rozsławiając Wielopole Skrzyńskie i całą Gminę.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: Wydarzenia Kulturalne finansowane przez Województwo Podkarpackie zrealizowało wystawę pn. „Plakaty ze spektakli Tadeusza Kantora i teatru Cricot 2”. Wystawa umożliwiała bezpłatny dostęp do sztuki dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie i Województwa Podkarpackiego.

 

Dożynki Gminne w Gliniku

Dodane przez: w dniu 23 sierpnia 2018

Informacja

Dodane przez: w dniu 22 sierpnia 2018

Wyjazd Zespołu Regionalnego „Wielopolanie” na Dożynki do Giraltovic na Słowację jest w dniu 26.08.2018r. (niedziela)
– z Brzezin godz. 7:20 (obok budynku Filii OK w Brzezinach) 
– z Wielopola Skrzyńskiego godz. 7:30 (obok budynku GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim) 

Wielopolandia 2018

Dodane przez: w dniu 17 sierpnia 2018

Z uwagi na wcześniejsze pominięcie, pragniemy przeprosić i bardzo serdecznie podziękować jeszcze jednemu ze sponsorów, który co roku wspiera nas podczas organizacji WIELOPOLANDII. 
Dziękujemy za wsparcie i ofiarność Pani Krystynie Siuśko – Firma Trans-Pol w Wielopolu Skrzyńskim.