Pomóż Wojtusiowi

Dodane przez: w dniu 13 lutego 2020

Warsztaty Taneczne

Dodane przez: w dniu 5 lutego 2020

„Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy”

Dodane przez: w dniu 4 lutego 2020

„Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem”.

Słowami Św. Augustyna, 2 lutego 2020r.  rozpoczął się Koncert Kolęd i Pastorałek „Wesoły śpiewajmy chwałę Panu dajmy” w Kościele pw. Św Mikołaja w Brzezinach. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, a honorowy patronat objęli: Dziekan Dekanatu Wielopolskiego ks. Józef Kłosowski oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w intencji wszystkich Chórzystów biorących udział w koncercie. Chóry przyciągnęły na swój występ wielu wiernych, nie tylko z parafii, ale również z całej gminy. W tym roku najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki podczas koncertu zaprezentowali: Męski Chór Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego – dyrygent Pan Piotr Larysz, Chór Mieszany „Seniores” z Nawsia, którym dyrygował Pan Zbigniew Sroka, Chór Mieszany „Gloria” z Brzezin, którym dyrygował Pan Grzegorz Piękoś, Chór Mieszany „Opoka” z Glinika, którym dyrygował Pan Robert Kolebuk, Grupa Biesiadna „Victoria” z Broniszowa, pod kierownictwem Pana Andrzej Roga i Pani Sławomiry Marciniec  oraz Chóry Połączone ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków z Nawsia, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego z Broniszowa i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora z Wielopola Skrzyńskiego, którymi dyrygował Pan Tomasz Andreasik.

Po wszystkich występach głos zabrali Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Dziekan Dekanatu Wielopolskiego ks. Józef Kłosowski oraz Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim Pan Marcin Świerad, którzy w swoich przemówieniach podziękowali artystom za przepięknie zaśpiewane kolędy i pastorałki oraz złożyli serdeczne życzenia. Następnie Wójt Gminy wraz z Księdzem Dziekanem wspólnie wręczyli pamiątkowe statuetki oraz podziękowania.

Na zakończenie wszystkie Chóry, którymi dyrygował Ks. Łukasz Chłopek Wikariusz Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach przy akompaniamencie Pana Grzegorza Piękosia , wspólnie odśpiewały kolędę „Kiedy Król Herod Królował”. Wszyscy, którzy brali udział w tegorocznym Koncercie, będą mile wspominać zarówno wysłuchane kolędy jak i przeżycia towarzyszące wspólnemu kolędowaniu. Serdecznie dziękujemy za poświęcony na przygotowanie i udział w koncercie czas oraz za zaangażowanie, które przyczynia się do kultywowania tej pięknej tradycji chrześcijańskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Uwaga

Dodane przez: w dniu 30 stycznia 2020

Uwaga nastąpiła zamiana adresów e-mail Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim!

 

Nowe adresy:

Dyrektor – dyrektor@gokiw.wielopole-skrz.pl
Księgowość – ksiegowosc@gokiw.wielopole-skrz.pl
Kadry – kadry@gokiw.wielopole-skrz.pl
Instruktorzy – instruktorzy@gokiw.wielopole-skrz.pl
Biblioteka – biblioteka@gokiw.wielopole-skrz.pl
Kantorówka Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum T. Kantora – kantorowka@gokiw.wielopole-skrz.pl

Zumba

Dodane przez: w dniu 28 stycznia 2020

Koncert Kolęd i Pastorałek

Dodane przez: w dniu 21 stycznia 2020

„Nowy Rok Bieży”

Dodane przez: w dniu 21 stycznia 2020

To już tradycja pielęgnowana od wielu lat. W minioną sobotę 18 stycznia w Sali Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim, odbyło się Spotkanie Noworoczne ph. „Nowy Rok Bieży”. Organizatorami byli Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Uroczystość uświetnił występ Grupy Obrzędowej „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego, która zaprezentowała widowisko obrzędowe pt. „Zagorzycka Kolęda z Herodem”. Kierownikiem oraz choreografem grupy jest Pani Krystyna Szczerbiak. W świąteczny nastrój wprowadził gości również koncert kolęd w wykonaniu Dominiki Wojnarowskiej i Moniki Traciak. W spotkaniu wzięli udział Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej ks. Mariusz Siniak, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Dyrektor Biura Posła Kazimierza Moskala Pani Beata Prokop, Radni Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Rafał Bokota i Pan Marcin Świerad, Pani Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z Paniami i Panami Radnymi, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Wielopolu Skrzyńskim,   Dyrektorzy Szkół, Sołtysi poszczególnych Sołectw, Sponsorzy oraz Przedsiębiorcy, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Prezesi oraz Naczelnicy OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podczas spotkania Wójt Gminy, przybliżył najważniejsze osiągnięcia zrealizowane w poprzednim roku, a następnie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy złożyli wszystkim serdecznie życzenia noworoczne. Poczęstunek na spotkanie przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa. Po części artystycznej przyszedł czas na życzenia oraz dzielenie się opłatkiem. Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera oraz świąteczny nastrój.

Zapraszamy do galerii zdjęć