W bibliotece znajdziesz wszystko

                                          W bibliotece z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka.
kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie.
W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:

                                          starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.
                                                                                                        (fragment piosenki)

Współczesny człowiek chce dużo mieć i pragnie zaimponować innym  posiadanym samochodem, strojem, mieszkaniem, stanowiskiem. Tymczasem prawdziwym bogactwem człowieka jest duchowy rozwój, wiedza,  kultywowane dobro, prawda i piękno.

Tylko ten, kto postawił na rozwój wewnętrzny, a nie na posiadanie, jest w stanie dostrzec i wykorzystać ukryte w książkach bogactwo ludzkich przemyśleń, dokonań oraz inspirujące oddziaływanie literatury pięknej. Taki człowiek jest częstym bywalcem bibliotek, księgarni, a w sieci www szuka bodźców do osobistego wzrostu.

W dzisiejszym świecie coraz trudniej jest zachęcić młodych ludzi do czytania. Wielorakie media przyciągają ich obrazami, dźwiękami, łatwą i płytką rozrywką. Te kolorowe i hałaśliwe wirtualne światy zabierają jednak jedynie czas i nie wnoszą w życia człowieka żadnych wartości, ładu czy sensu. Miejscem, gdzie można ukierunkować dzieci na prawdziwe wartości jest przede wszystkim dom. To tutaj przez przykład, zachętę i dozór można zaszczepić w nich zainteresowanie twórczą ścieżką życia, na której nieodzowny jest częsty kontakt z książkami.

By zwrócić uwagę uczniom klas I SP na znaczenie czytania w Bibliotece GOKiW w Wielopolu 27 maja zorganizowano „Pasowanie na czytelnika”. Dzieci odwiedziły bibliotekę, zostały zapoznane z jej funkcjonowaniem oraz obejrzały film promujący wartość częstego sięgania po książki pt. „Ukryte bogactwo”. Następnie po wykazaniu się umiejętnością czytania i recytacji oraz znajomością bajek i wierszy, złożyły przyrzeczenie i zostały pasowane na czytelników przez zastępcę dyrektora GOKiW Dorotę Łuszcz. Zastępca wójta Krystyn Wlezień wręczyła im pamiątkowe dyplomy oraz zachęciła do częstego sięgania po książki. Po czym wypożyczyły sobie pierwsze książki z biblioteki.

Składamy serdeczne podziękowania Reginie Tęczar i Marii Jamróz – wychowawczyniom klas I, Markowi Śliwińskiemu – dyrektorowi SP w Wielopolu oraz zastępcy wójta Krystynie Wlezień za życzliwe przyjęcie zaproszenia do biblioteki na uroczystość promującą „ukryte bogactwo” biblioteki.

                                                                                                           Maria Wójcik

 

 

Skip to content