Udział w programie: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Biblioteka GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim w listopadzie 2012 r. zakwalifikowała się do programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Za pieniądze z dotacji zakupiono sprzęt komputerowy dla Biblioteki w Wielopolu i podległych jej placówek w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu. Biorąc udział w tym programie biblioteki zobowiązały się do stworzenia katalogu elektronicznego posiadanego księgozbioru  i opublikowania go w Internecie w przeciągu dwóch najbliższych lat.

Skip to content