Udział w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

W 2009 roku zainaugurowano w Polsce Program Rozwoju Bibliotek realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W jego ramach Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Fundacją Billa i Melindy Gates  sponsorują polskim bibliotekom sprzęt elektroniczny, zgodnie z wizją, według której „Biblioteka może być pomostem pomiędzy światem słowa drukowanego, a światem multimediów, z których coraz częściej i w coraz większym stopniu czerpiemy wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości”. Celem programu jest podniesienie rangi bibliotek w społecznościach lokalnych i ich uaktywnienie na miarę wyzwań jakie przynosi XXI wiek.

Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim wraz z podległymi jej placówkami w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca, w partnerstwie z trzema bibliotekami: Biblioteką Publiczną we Frysztaku, Miejską Biblioteką w Dynowie oraz Biblioteką Publiczną Gminy Dynów. Sieć bibliotek publicznych w naszej gminie została wyposażona w 6 komputerów stacjonarnych oraz laptop wraz z oprogramowaniem, 4 urządzenia wielofunkcyjne  (ksero, faks, drukarka i skaner w jednym), projektor multimedialny wraz z ekranem, drukarkę w formacie A-3, 4 aparaty fotograficzne. Łączna wartość sprzętu i oprogramowania wynosi 58 000 zł.

Zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w umowie akcesyjnej pomieszczenia biblioteczne zostały wymalowane i zakupiono meble biurowe dla użytkowników sprzętu.

W terminie II półrocze 2011 / I półrocze 2012 r. bibliotekarki wzięły udział w cyklu szkoleń mających poszerzyć ich wiedzę informatyczną oraz przygotować do pisania programu rozwoju biblioteki i zainicjowania partnerstwa w lokalnej społeczności.

Stworzony Program Rozwoju Biblioteki został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadzącą PRB. W gminie zainicjowano „Partnerstwo na rzecz wsparcia rodzin w gminie Wielopole Skrzyńskie”.

 

W ramach mikrograntu „ Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce – PRB biblioteka w Wielopolu Skrzyńskim otrzymała dofinansowanie w wysokości 1000zł. Biblioteka   wiodąca działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zorganizowała 4 spotkania z Bibliotekarkami Partnerskimi :

– GBP we Frysztaku

– GBP w Dynowie z/s Bachórzu

– MBP w Dynowie

Spotkania te odbyły się 19 marca, 15 kwietnia, 24 maja i 27 czerwca.

Skip to content