Turniej Sołectw Brzeziny’ 2011

 

 

SOŁECTWO

Konkurencja

1

Pieczętowanie biletów

Konkurencja

2

Rzut workiem napełnionym sianem

Konkurencja

3

Wbijanie gwoździ

Konkurencja

4

Picie napoju przez rurkę

Konkurencja

5

Rzut lotka do tarczy

Konkurencja

6

Składanie maszynki do mięsa na czas

Konkurencja

7

Obieranie jajek na czas

Konkurencja

8

Zbieranie ziemniaków

Konkurencja

9

Przenoszenie worków
z piaskiem

WYNIK
KOŃCOWY

 

Nawsie

3

2

3

1

1

 5

3

4

4

26 pkt.

 

Glinik

 5

3

2

4

4

4

5

3

2

32 pkt.

 

Wielopole

2

4

4

3

5

2

2

2

1

25 pkt.

 

Brzeziny

4

5

1

5

 3

 3

 1

 5

 5

 32 pkt.

 

Broniszów

 1

 1

 5

 2

 2

 1

 4

 1

 3

 20 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki Turnieju Sołectw Brzeziny’ 2011

I miejsce: BRZEZINY 33 pkt
II miejsce: GLINIK 32 pkt.
III miejsce: NAWSIE 26 pkt.
IV miejsce: WIELOPOLE SKRZYŃKIE 25 pkt.
V miejsce: BRONISZÓW 20 pkt.

 

Dodatkową konkurencję (rzut lotką do tarczy sołtysów) między sołectwami Glinik i Brzeziny o pierwsze miejsce wygrało sołectwo Brzeziny.

Skip to content