Zespół Pieśni i Tańca „BARDO” – Słowacja

Zespół Pieśni i Tańca „BARDO” z Brzezin wraz z Kapelą Ludową z Nawsia zaprezentował się na 16 Festiwalu Folklorystycznym w Giraltovcach na Słowacji. Na Festiwalu zaprezentowały się również zespoły z innych miejscowości, z Czech, Ukrainy i oczywiście zespół TOPLAN z Giraltoviec jako gospodarze tegoż Festiwalu. Nasz ZPiT „BARDO” zaprezentował się w pięknym, kolorowym, narodowym krakowiaku, przedstawił również suitę tańców śląskich i suitę tańców rzeszowskich. Zespół „Bardo” bardzo dziękuje organizatorom za zaproszenie na 16 Festiwal Folklorystyczny a w szczególności pani Alinie Kmecovej – dyrektor Domu Kultury w Giraltovcach za bardzo miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę, jak również panu Primatorowi Miasta Giraltovce – Janowi Rubis za gościnne i dobre słowo. Dziękujemy także naszemu panu dyrektorowi Domu Kultury Marcinowi Świerad za umożliwienie nam tego wyjazdu i delegacji, która z nami była to pan Stanisław Fąfara – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Ropczycach i Pani Krystynie Paryś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu za to że podczas naszego występu dzielnie nas wspierali – DZIĘKUJEMY!

Magdalena Tabasz
młodszy instruktor tańca

Skip to content