Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego na Litwie

“Litwo, Ojczyzno moja Ty jesteś jak zdrowie…”
Adam Mickiewicz

W piątek po południu – 6 lipca wyruszył autokarem Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego na pielgrzymkę do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Oprócz członków chóru, w pielgrzymce uczestniczyli również: dyrygent chóru pan Stanisław Świerad, dyrektor GOKiW pan Marcin Świerad, który był inicjatorem pielgrzymki, pani Krystyna Paryś, pani Maria Skałuba oraz Ks. Proboszcz parafii Szufnarowa – Władysław Depa, który był naszym duchowym orędownikiem podczas całej wyprawy. Po dwunastogodzinnej podróży dotarliśmy na starówkę Wilna, gdzie o godz. 11.00 czasu wschodnioeuropejskiego ks. Depa odprawił Mszę Św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Chór Rolników uświetnił to nabożeństwo sprawując oprawę liturgiczną. Słynący łaską Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej powstał w latach 1620- 1630 na podstawie ryciny niderlandzkiej. Cudowny Obraz zdobi srebrna sukienka z 42 promieniami i 12 gwiazdami. Koronacja odbyła się w 1927 r. Tradycja kultu tego wizerunku sięga XVII w. Kaplica M.B. Miłosierdzia mieści tylko 40 osób, ale prowadzące do niej schody noszą ślady stóp i kolan tysięcy pielgrzymów. Chór Rolników zaprezentował się również w Kościele Św. Krzyża w Kalwarii Wileńskiej podczas Mszy Św. odprawionej przez ks. Depę. Miejscowa ludność ze wzruszeniem słuchała polskich pieśni w wykonaniu chóru. W niedzielę w Kościele Św. Kazimierza w Wilnie w trakcie Mszy chór zaśpiewał m.in. “Barkę” , w śpiew której włączyli się również wierni wileńscy. W każdym odwiedzonym miejscu napotkaliśmy się na dużą serdeczność ze strony tubylców, którzy bardzo dobrze znali polski język. Podczas dwudniowej pielgrzymki po Litwie mieliśmy okazję zwiedzić wiele historycznych miejsc – starówkę wileńską, cmentarz na Rossie w Wilnie na którym Dyrektor GOKiW Marcin Świerad zapalił znicz, zamek w Trokach oraz Górę Krzyży zwaną również Górą Modłów. Na początku naszego stulecia stało tam ponad 100 krzyży. W latach okupacji radzieckiej wielokrotnie próbowano zniszczyć Górę, lecz za każdym razem odradzała się ponownie. Obecnie znajduje się tam ok. 300 tysięcy krzyży. Pielgrzymi z całego świata zostawiają je jako swoje troski i prośby. Również swój krzyż (wykonany przez pana Stanisława Sikorę) pozostawił na Górze Chór Rolników. 7 września 1993 roku, Górę Modłów odwiedził Papież Jan Paweł II. Z tego miejsca Ojciec Święty błogosławił Litwę i całą Europę. Pielgrzymka ta mimo niesprzyjającej pogody, pozostawiła dla nas wiele niezapomnianych i miłych wrażeń. Już w drodze powrotnej wielu uczestników planowało kolejną wyprawę do tych szczególnych miejsc naszych polskich korzeni.

Skip to content