Męski Chór Rolników – Historia

Chór powstał 2 lutego 1986 roku z inicjatywy Stanisława Świerada – ówczesnego dyrektora Domu Kultury, ks. Jana Bylinowskiego – proboszcza Parafii w Wielopolu Skrz. oraz Tadeusza Bujaka – nauczyciela ZSZ w Ropczycach, wielopolskiego parafianina. Dyrygentem chóru został Stanisław Świerad, prezesem Tadeusz Bujak, a kanclerzem Czesław Kopala. Obecnie chór liczy około 40 członków, głównie mieszkańców z Wielopola, ale również z Nawsia, Brzezin i Szufnarowej ( gmina Wiśniowa). Chórzyści z Wielopola mogą poszczycić się koncertami w Częstochowie, Rzeszowie i Krośnie podczas wizyt Ojca Świętego, w kościele św. Krzyża w Warszawie, na antenie Polskiego Radia, Radia Maryja, w kościołach Diecezji Przemyskiej, Warszawskiej, Opolskiej, Rzeszowskiej, Tarnowskiej. We wrześniu 2002 r. chór wystąpił podczas Ogólnopolskich Dożynek Rolników na Jasnej Górze. Kilka razy swoim śpiewem uświetnił Msze Ekumeniczną w Gorlicach, koncertował również w Švidniku. W repertuarze chóru mieszczą się pieśni liturgiczne, kolędy, pieśni patriotyczne i biesiadne.
W lipcu 2006 roku Męski Chór Rolników obchodził Jubileusz 20-lecia istnienia.
Ostatnim sporym wyzwaniem dla chóru w ostatnich latach było  ORATORIUM “…SPOD KRZYŻA SPALONYCH…”do którego słowa napisał dr Władysław Tabasz natomiast muzykę skomponował  Stanisław Świerad.
W czerwcu 2012 r. ciosem dla chóru była śmierć dyrygenta, pomimo tego w dalszym ciągu prężnie działa pod dyrygenturą Karola Książka. 

Męski Chór Rolników

Skip to content