Kapela Ludowa z Nawsia – kronika zdarzeń

Rok 2007.

Z inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Marcina Świerada reaktywowana została w marcu 2007 r. działalność kapeli.
Kierownikiem kapeli, odpowiedzialnym za program i poziom artystyczny został mgr inż. Janusz Kramarz, natomiast stroną organizacyjną zajął się Kierownik Filii GOKiW w Nawsiu Robert Kolebuk – długoletni członek wcześniejszego składu kapeli. Jego działania doprowadziły do spotkania organizacyjnego w dniu 15.03.2007 r.


Kapela rozpoczęła swą działalność w składzie:

Kramarz Janusz – kierownik kapeli, cymbały, akordeon
Kolebuk Robert – kierownik organizacyjny, kontrabas
Tabasz Magdalena – wokal
Sikora Katarzyna – wokal
Chmiel Dominik – wokal
Szetela Katarzyna – wokal, skrzypce
Szetela Jacek – klarnet
Świętoń Julian – skrzypce
Reguła Marek – akordeon

Rejestr występów:
13.05.2007 – Jarmark Folklorystyczny w Czudcu: wraz z ZPiT BARDO
20.05.2007 – Obchody 110-lecia OSP w Wielopolu Skrz. – indywidualnie oraz
z ZPiT BARDO
27.05.2007
– Dzień Seniora w Nawsiu
02 -03.06.2007 – 16 -ty Festiwal Zespołów Folkrystytycznych w Giraltowcach (Słowacja): wraz z ZPiT BARDO

17.06.2007 – Dni Wielopola Skrz. – indywidualnie oraz z Zespołem Teatralno –
Obrzędowym w widowisku „Jaśkowe wesele”
24.06.2007 – Dni Dukli
30.06.2007 – Tokaj (Węgry) – widowisko obrzędowe „Jaśkowe wesele”
22.07.2007 – Turniej sołectw w Broniszowie
03.08.2007 – „Podkarpackie Wesele” w Rymanowie Zdroju”

Rok szkolny 2007/08.

Skład kapeli:
Kramarz Janusz – kierownik kapeli, cymbały, akordeon
Kolebuk Robert – kierownik organizacyjny, kontrabas
Chmiel Sylwia – wokal
Szetela Katarzyna – wokal, skrzypce
Chmiel Dominik – wokal
Bujak Andrzej – wokal
Janik Wojciech – klarnet
Misiak Artur – trąbka
Reguła Marek -wokal, akordeon
Szetela Jacek – klarnet
Świętoń Julian – skrzypce

Rejestr występów:

02.09.2007 – Dożynki Gminne w Nawsiu – indywidualnie oraz z ZPiT BARDO
09.09.2007 – Dożynki Gminne w Markuszowej
30.09.2007 – „Święto Kukurydzy” we Wiercanach – wraz z ZPiT BARDO
01.12.2007 – do składu dołączyła Gąsior Anna – wokal, skrzypce
19.01.2008 – Biesiada Ludowa „Grzybobranie” w Brzezinach
05.02.2008 – Uroczystości „Złote gody” w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrz.
02.05.2008 – Nagrania płyty z układami tanecznymi dla ZPiT BARDO
03.05.2008 – Święto Ludowe w Ostrowie wraz z ZPiT BARDO
17.05.2008 – „25-lecie parafii Nawsie”
18.05.2008 – Widowisko plenerowe: „Atak Morawian na Wiślaków”
w Brzeziny-Berdechów
21.05.2008 – II Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Pierwsze Kroki”
w Głogowie Młp. wraz z ZPiT BARDO – zajęcie II miejsca
25.05.2008 – Święto OSP w Nawsiu
21.06.2008 – „Jarmark Kowalski” w Ropczycach
29.06.2008 – „Powitanie lata” w Wiercanach
20.07.2008 – „Turniej sołectw” w Gliniku
06.07.2008 – Przegląd Kapel Ludowych w Jazowej
10.08.2008 – „Podkarpackie wesele” w Rymanowie Zdroju
13.08.2008 – Ogólnopolski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Bukowinie Tatrzańskiej
15.08.2008 – Dożynki parafialne w Wielopolu Skrz.
18.08.2008 – Nagranie dla TV Miejskiej w Ropczycach
31.08.2008 – Dożynki Powiatowe w Ropczycach

Rok szkolny 2008/09.

Skład kapeli:
Kramarz Janusz – kierownik kapeli, cymbały, akordeon
Kolebuk Robert – kierownik organizacyjny, kontrabas
Chmiel Sylwia – wokal
Gąsior Anna – wokal, skrzypce
Szetela Katarzyna – wokal, skrzypce
Chmiel Dominik – wokal
Bujak Andrzej – wokal
Reguła Marek -wokal, akordeon
Szetela Jacek – klarnet
Świętoń Julian – skrzypce

Rejestr występów:
07.09.2008 – Dożynki Gminne w Wielopolu Skrz. indywidualnie oraz
z ZPiT BARDO

Skip to content