Środek świata

Profesor Leszek Kołakowski tak definiował pojęcie „mała Ojczyzna: To miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata. O tej właśnie przestrzeni rozmawialiśmy z młodzieżą gimnazjalną z Wielopola w czasie konkursu „Wielopolszczyzna – nasza mała Ojczyzna” zorganizowanego przez Bibliotekę GOKiW.  W eliminacjach konkursu wzięło udział 28 uczniów Publicznego Gimnazjum w Wielopolu. Finał odbył się 20 marca. W skład komisji oceniającej weszli: Julian Zegar – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora, Dariusz Mormol –historyk pracujący w PG w Wielopolu oraz Katarzyna Sikora, instruktorka GOKiW. Wyniki sprawdzianu wiedzy pięciu finalistów (z pisemnego testu i odpowiedzi ustnych) pozwoliły na następującą klasyfikację:

I miejsce:  Barbara Zegar z Wielopola

II miejsce: Kajetan Kruczek z Wielopola

III miejsce: Rafał Bieszczad z Glinika

Wyróżnienia: Natalia Łuszcz z Nawsia i Dominik Mądro z Glinika.

Wypowiedzi uczniów uzupełnił Julian Zegar, a następnie wraz z pozostałymi członkami jury wręczył finalistom dyplomy oraz nagrody książkowe. Odpowiedziom startujących w konkursie uczniów przysłuchiwali się ich koledzy z PG w Wielopolu.

Zazwyczaj za centra uważamy wielkie metropolie, to do nich migrują tysiące mieszkańców małych miejscowości w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższego standardu życia i szerszego dostępu do rynku usług. Rzadko uświadamiamy sobie, że tak naprawdę środkiem  świata każdego z nas jest rodzinna miejscowość. Zawiązane tutaj więzi emocjonalne i kulturowe stanowią podstawowe bogactwo naszego ducha.

Celem naszego konkursu było pokazanie młodzieży tych podstawowych prawd, pogłębienie wiedzy na temat najbliższej okolicy oraz wzmocnienie więzi łączących ich z Wielopolszczyzną. Cieszymy się, że nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem młodzieży i pedagogów z Publicznego Gimnazjum im. ks. J. Popiełuszki w Wielopolu.  Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy wspólnie odbyć wędrówkę po przestrzeni stanowiącej centrum naszego świata, dostrzec jej bogactwo i piękno. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Juliana Zegara i Dariusza Mormola – za pracę w jury oraz Stanisława Parysia – dyrektora PG, Mariusza Mosiora – wicedyrektora szkoły i Małgorzaty Jarosz za pomoc organizacyjną  i koordynację.

 

                                                                                           Maria Wójcik

 

Skip to content