Biblioteka kształci

W dobie informatyzacji coraz bardziej prawdziwe stają się słowa M. Barfield: Encyklopedia to urządzenie do zbierania kurzu w kolejności alfabetycznej. Dziś encyklopedie zastąpiła Wikipedia, z której  całe rzesze uczniów „zdobywają wiedzę” metodą kopiuj/wklej.

Formą działalności bibliotek, która przypomina o przydatności klasycznych źródeł informacji, są lekcje biblioteczne. Od zwykłej lekcji różnią się one tym, że oprócz przekazywania wiedzy uczą umiejętności jej wyszukiwania w zasobach bibliotecznych i poprzez media. W bieżącym roku szkolnym Biblioteka GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim zaoferowała lekcje biblioteczne o następującej tematyce:

– Tadeusz Kantor- życie i twórczość

– Historia książki -wybrane zagadnienia

– Wielopolszczyzna – źródła pozyskiwania wiedzy o regionie

– Biblia- księga życia

– Jan Paweł II

Od grudnia ubiegłego roku przeprowadzono dziesięć lekcji bibliotecznych, których odbiorcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Wielopolu, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W skład każdego spotkania wchodziły: prezentacja multimedialna na omawiany temat, przegląd stron www  i publikacji z nim związanych oraz ćwiczenia praktyczne. Na życzenie szkół taka forma kształcenia będzie kontynuowana. Dziękujemy odbiorcom za skorzystanie z oferty biblioteki.

W życiu każdego człowieka, który myśli poważnie o edukacji, przyjdzie taki moment, w którym będzie musiał zrezygnować z wiedzy internetowej i sięgnąć po opracowania specjalistyczne, monografie i bazy danych. Wtedy trzeba będzie ocenić przydatność źródeł informacji, dokonać ich selekcji i właściwie je wykorzystać. Lekcje biblioteczne są często pierwszą szkołą poruszania się w niezwykle dziś bogatym świecie wiedzy.

 

                                                                                       Maria Wójcik

Skip to content