KSIĄŻKI LECZĄ

„Następnego dnia babcia zaczęła opowiadać mi bajki, abyśmy oboje zapomnieli o smutku”.

(R. Dahl „Czarownice”)

Czytanie może mieć charakter terapeutyczny. Biblioterapia rozumiana jako wykorzystywanie lektury publikacji specjalnie dobranych dla psychicznego wsparcia i stymulacji już od dawna funkcjonuje w świecie medycyny i pedagogiki. Można ją stosować w każdym wieku.

W życiu dziecka jest wiele sytuacji, które  przynoszą emocjonalne zranienia: niedostatek miłości i akceptacji ze strony rodziców, brak szacunku czy odrzucenie przez rówieśników, niepowodzenia i konflikty w szkole. Ich konsekwencjami są: poczucie osamotnienia, lęki, stres, agresja.

Literatura może być skutecznym antidotum na te niedomogi, gdyż uczy nowych wzorców zachowań, kompensuje niedostatki (w sposób zastępczy zaspokaja potrzeby), pozwala zapomnieć o aktualnie przeżywanych trudnych sytuacjach, odpręża, niesie nadzieję. Fabuła książki wyzwala autorefleksję, porównywanie siebie z bohaterem literackim, a nawet utożsamianie się z nim. Jest to droga do zmiany sposobu myślenia i leczenia zranionych uczuć. Kto z nas nie zna baśni „Brzydkie kaczątko”, która uczy akceptacji dla odmienności, czy powieści „Oto jest Kasia”, będącej przewodnikiem dla zazdrosnych dzieci?

By nauczyć dzieci korzystania ze skarbnicy lekarstw duszy (tak nazwał bibliotekę Ozymandias) Biblioteka GOKiW w Wielopolu przeprowadziła uroczyste przyjęcie do grona czytelników uczniów klas I SP. Na pierwszym spotkaniu dzieci zostały zapoznane z biblioteką, ze sposobem wypożyczania książek, a także bawiły się rozwiązując zagadki i słuchając opowiadania. W dniu 17 listopada 2009 r. odbył się dla nich wielki grupowy egzamin, w czasie którego wykazały się znakomitą znajomością bajek i wierszy, umiejętnością czytania oraz wiedzą na temat książki i biblioteki. Po czym złożyły uroczyste przyrzeczenie i zostały pasowane na czytelników przez zastępcę dyrektora GOKiW  Dorotę Łuszcz. Obecna na uroczystości zastępca wójta Krystyna Wlezień wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy i zachęciła ich do korzystania z biblioteki.

Składamy serdeczne podziękowanie osobom mającym swój udział w organizacji „Pasowania na czytelnika”- wychowawczyniom klas I: Marii Jamróz i Reginie Tęczar, zastępcy wójta Krystynie Wlezień oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wielopolu Markowi Śliwińskiemu.

E. Szelburg-Zarembina pisała: „Z popielnika na Wojtusia / iskiereczka mruga: / – Chodź, chodź… bajkę ci opowiem. / Bajka będzie dłu…ga!”. Niestety dziś prawie już nie ma popielników, a większość dzieci nawet nie wie co to jest. Nie ma więc także iskierek-bajarzy. Dlatego teraz mrugajmy do Wojtusia my: bibliotekarze, nauczyciele, rodzice, babcie i dziadkowie obiecując dłuuugie bajki. I niech będą one dłuższe niż wszelkie smutki.

Maria Wójcik

Skip to content