Turniej Sołectw – Wielopole 2005

TURNIEJ SOŁECTW

GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Brzeziny, Glinik, Broniszów, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 2005

o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Organizator: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny

Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Termin: 24 lipca 2004r. (niedziela) godz. 15:00

Miejsce: Stadion sportowy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim.

Cel turnieju: Rekreacyjne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uczestnicy: W turnieju wezmą udział następujące sołectwa:
Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Sołectwo reprezentuje drużyna 15 osobowa (w tym 5 kobiet),
każdy z zawodników i zawodniczek nie może startować więcej jak
w 2 konkurencjach.

Konkurencje:

1. Przenoszenie jajka w łyżce

2. Żywe taczki

3. Strącanie butelek

4. Rzut wałkiem do manekina

5. Golfo – palanto – hokej

6. Rzut lotką do celu

7. Wyścig w taczkach

8. Rzut obręczą hula – hop

9. Rżnięcie drzewa

10. Sztafeta w workach

Ad 1. Przenoszenie jajka w łyżce – w konkurencji tej startuje 1 zawodniczka
(kobieta) z każdego sołectwa. Konkurencja ta polega na pokonaniu toru przeszkód
w jak najkrótszym czasie, trzymając łyżkę w ustach na której umieszczone jest jajko
(gotowane).
W torze przeszkód będzie się znajdować bramka o wysokości
60 centymetrów, równoważnia oraz chorągiewki, które trzeba ominąć slalomem.
Każda z zawodniczek pokonuje ten tor w obydwie strony.
Za każdą nieprawidłowo pokonaną przeszkodę tj.(strącenie poprzeczki
na bramce lub nie ominięcie chorągiewki) lub upuszczenie jaka będzie doliczone
2 sekund kary.

Wygrywa ta zawodniczka która w jak najkrótszym czasie pokona
wyznaczony tor przeszkód.

Ad 2. Żywe taczki – W konkurencji startuje 2 zawodników (mężczyzn),
których zadaniem jest wykonać slalom między pachołkami (tyczkami).
Jeden z zawodników pokonuje tor na rękach natomiast drugi
podtrzymuje go za nogi na półmetku zawodnicy zamieniają się
miejscami. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

Ad 3. Strącanie butelek – każda drużyna wystawia jednego zawodnika (mężczyznę),
który ma za zadanie piłeczką do tenisa ziemnego strącić jak najwięcej
butelek wypełnionych wodą ustawionych na stole z odległości około
10 metrów. Zawodnik oddaje 3 rzuty próbne i 5 punktowanych.
W przypadku równej ilości strąconych butelek zostanie rozegrana
dogrywka po 3 rzuty pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Ad 4. Rzut wałkiem do manekina – w konkurencji tej startuje jedna
zawodniczka (kobieta) z każdego sołectwa. Manekin będzie zawieszony
na bramce piłkarskiej, rzut będzie wykonywany z odległości około
8 metrów od manekina. Poszczególne zawodniczki będą
wykonywać 2 rzuty próbne oraz 5 punktowanych.
Przy rzucie nie należy przekraczać linii wyznaczającej odległość
do manekina w przypadku jej przekroczenia rzut zostanie anulowany.

W przypadku takiej samej ilości rzutów punktowanych zostanie
rozegrana dogrywka, w dogrywce zawodniczki rzucać będą po
3 rzuty.

Wygrywa ta zawodniczka, która zdobędzie największą ilość trafień
w manekina.

Ad 5. Golfo – palanto – hokej w konkurencji stratują sołtysi z poszczególnych sołectw.
Zadaniem sołtysów jest uderzenie kijem hokejowym w piłeczkę, tak aby ta
trafiła do bramki. Bramka będzie ustawiona w odległość 7 metrów od miejsca
strzału. Zawodnicy wykonywać będą 3 uderzenia próbne i 5 punktowanych.
Wygrywa ten zawodnik, który trafi jak najwięcej razy do bramki. W przypadku
takiej samej ilości trafień zawodnicy będą wykonywać po 2 uderzenia dodatkowe.

Ad 6. Rzut lotką do celu – każde z sołectw wystawia jednego zawodnika
(mężczyznę). Każdy z zawodników wykonuje 3 rzuty próbne oraz
5 punktowanych do tarczy z odległości 4 metrów. Wygrywa ten
zawodnik który zgromadzi najwyższą sumę trafień. W przypadku
równej sumy trafień zostanie rozegrana dogrywka po 2 rzuty pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.

Ad 7. Wyścig w taczkach – w konkurencji startuje 2 zawodników
(mężczyzn) z każdego sołectwa. Zawodnicy startują z linii startu, jeden zawodnik
jedzie taczkami a drugi siedzi w taczkach. Zawodnicy pokonują tor przeszkód
w jedną i w drugą stronę, na półmetku zawodnicy zamieniają się miejscami.
Wygrywa ta drużyna, która uzyska najlepszy czas. W przypadku strącenia
przeszkody lub jej ominięciu doliczone zostanie 2 sekundy kary

Ad 8. Rzut obręczą hula – hop – W konkurencji startuje zawodniczka
(kobieta) której zadaniem jest rzut obręczą hula – hop na wbite trzy
paliki z odległości około 6 metrów. Jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
jeden palik przyznaje się 1 punkt, jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
dwa paliki przyznaje się 2 punkty jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
trzy paliki przyznaje się 3 punkty. Jeżeli zawodniczka przekroczy linię
rzut zostanie anulowany bez możliwości powtórzenia.

Każda zawodniczka oddaje 1 rzut próbny i 3 punktowane.
W przypadku równej ilości punktów zostanie rozegrana dogrywka po
2 rzuty miedzy zainteresowanymi drużynami.

Ad 9. Rżnięcie drzewa – Każda z drużyn wystawia po 2 zawodników (mężczyzna i kobieta).
W tej konkurencji zadaniem jest przerżniecie drewnianego kloca piłą do drzewa.
Drużyny mają za zadanie przepiłować kloca w 5 miejscach. Drewniany kloc będzie
umieszczony na specjalnie do tej konkurencji przygotowanym uchwycie.

Piła dla wszystkich drużyn pozostaje ta sama. Wygrywa ta drużyna, która w jak
najkrótszym czasie przepiłuje drewniany kloc.

Ad 10. Sztafeta w workach – W konkurencji bierze udział 3 zawodników
w tym jedna kobieta (dziewczyna). Drużyna ma za zadanie pokonać
wyznaczony odcinek trasy biegnąc lub skacząc w workach. Worek
należy podtrzymywać przynajmniej jedną ręką. Wygrywa drużyna
z najlepszym czasem. W przypadku gdy zawodnik wypadnie z worka
wraca na miejsce z którego wypadł i kontynuuje konkurencję.

UWAGA!

Zabrania się stosowanie obuwia posiadającego kolce, korki itp.

Punktacja:

I miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 1 pkt.

Postanowienia końcowe:

– kolejność startu będzie rozlosowana przed zawodami,

– każde sołectwo przyjeżdża na koszt własny,

– organizator zapewnia napoje i posiłek,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Skip to content