Turniej Sołectw – Nawsie 2004

TURNIEJ SOŁECTW

GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Brzeziny, Glinik, Broniszów, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie

NAWSIE 2004

o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Organizator: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny

Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Termin: 25 lipca 2004r. (niedziela) godz. 15:00

Miejsce: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Nawsiu

Cel turnieju: Rekreacyjne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uczestnicy: W turnieju wezmą udział następujące sołectwa:
Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Sołectwo reprezentuje drużyna 13 osobowa (w tym 5 kobiet),
każdy z zawodników i zawodniczek nie może startować więcej jak
w 2 konkurencjach.

Konkurencje:

1. Żywe taczki

2. Sztafeta w workach

3. Strącanie butelek

4. Rzut wałkiem do manekina

5. Picie wody mineralnej przez smoczek (sołtysi)

6. Rzut lotką do celu

7. Rzut gumiakiem na odległość

8. Rzut obręczą hula – hop

9. Rzut piłką lekarską

10. Przenoszenie piłek

Ad 1. Żywe taczki – W konkurencji startuje 2 zawodników (mężczyzn),
których zadaniem jest wykonać slalom między pachołkami (tyczkami).
Jeden z zawodników pokonuje tor na rękach natomiast drugi
podtrzymuje go za nogi na półmetku zawodnicy zamieniają się
miejscami. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

Ad 2. Sztafeta w workach – W konkurencji bierze udział 3 zawodników
w tym jedna kobieta (dziewczyna). Drużyna ma za zadanie pokonać
wyznaczony odcinek trasy biegnąc lub skacząc w workach. Worek
należy podtrzymywać przynajmniej jedną ręką. Wygrywa drużyna
z najlepszym czasem. W przypadku gdy zawodnik wypadnie z worka
wraca na miejsce z którego wypadł i kontynuuje konkurencję.

Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

Ad 3. Strącanie butelek – każda drużyna wystawia jednego zawodnika,
który ma za zadanie piłeczką do tenisa ziemnego strącić jak najwięcej
butelek wypełnionych wodą ustawionych na stole z odległości około
10 metrów. Zawodnik oddaje 3 rzuty próbne i 5 punktowanych.
W przypadku równej ilości strąconych butelek zostanie rozegrana
dogrywka po 3 rzuty pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Ad 4. Rzut wałkiem do manekina – w konkurencji tej startuje jedna
zawodniczka (kobieta) z każdego sołectwa. Manekin będzie zawieszony
na bramce piłkarskiej, rzut będzie wykonywany z odległości około
8 metrów od manekina. Poszczególne zawodniczki będą
wykonywać 2 rzuty próbne oraz 5 punktowanych.
Przy rzucie nie należy przekraczać linii wyznaczającej odległość
do manekina w przypadku jej przekroczenia rzut zostanie anulowany.

W przypadku takiej samej ilości rzutów punktowanych zostanie
rozegrana dogrywka, w dogrywce zawodniczki rzucać będą po
3 rzuty.

Wygrywa ta zawodniczka, która zdobędzie największą ilość trafień
w manekina.

Ad 5. Picie wody mineralnej – w konkurencji biorą udział sołtysi
poszczególnych sołectw, którzy mają za zadanie wypicie wody
mineralnej (gazowanej o poj 0,33l) przez smoczek. Wygrywa
zawodnik, który uzyska najlepszy czas.

W momencie ukończenia konkurencji w butelce nie może pozostać
woda.

Ad 6. Rzut lotką do celu – każde z sołectw wystawia jedną zawodniczkę
(kobietę). Każda z zawodniczek wykonuje 3 rzuty próbne oraz
5 punktowanych do tarczy z odległości 4 metrów. Wygrywa ta
zawodniczka która zgromadzi najwyższą sumę trafień. W przypadku
równej sumy trafień zostanie rozegrana dogrywka po 3 rzuty pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.

Ad 7. Rzut gumiakiem na odległość – startuje 1 zawodnik (mężczyzna)
z każdego sołectwa. W tej konkurencji należy rzucić gumiakiem
z miejsca na jak największą odległość. Przy rzucie chwytamy gumiaka
za cholewkę w dowolny sposób. Przy chwycie gumiaka za podeszwę
lub przekroczeniu linii rzut zostanie anulowany bez próby powtórzenia.

Każdy zawodnik wykonuje 1 rzut próbny i 3 rzuty z których zostanie
wybrany najdłuższy .

Wygrywa zawodnik z najdłuższym rzutem.

Ad 8. Rzut obręczą hula – hop – W konkurencji startuje zawodniczka
(kobieta) której zadaniem jest rzut obręczą hula – hop na wbite trzy
paliki z odległości około 6 metrów. Jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
jeden palik przyznaje się 1 punkt, jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
dwa paliki przyznaje się 2 punkty jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
trzy paliki przyznaje się 3 punkty. Jeżeli zawodniczka przekroczy linię
rzut zostanie anulowany bez możliwości powtórzenia.

Każda zawodniczka oddaje 1 rzut próbny i 3 punktowane.
W przypadku równej ilości punktów zostanie rozegrana dogrywka po
2 rzuty miedzy zainteresowanymi drużynami.

Ad 9. Rzut piłką lekarską – każde z sołectw wystawia zawodniczkę
(kobietę). Zawodniczka ma za zadanie rzucić piłką lekarską przez
głowę za siebie. W przypadku przekroczenia linii z której będzie
wykonywana konkurencja, rzut zostanie anulowany bez próby
powtórzenia.

Zawodniczki wykonują 1 rzut próbny oraz 2 rzuty z których zostanie
wybrany najdłuższy. Wygrywa zawodniczka, która uzyska najdłuższą
odległość.

Ad 10. Przenoszenie piłek – każde sołectwo wystawia jednego zawodnika
(mężczyznę), którego zadaniem jest przeniesienie 5 sztuk piłek
(pojedynczo) z jednego miejsca do drugiego na odcinku około
7 metrów. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

UWAGA!

Zabrania się stosowanie obuwia posiadającego kolce, korki itp.

Punktacja:

I miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 1 pkt.

Postanowienia końcowe:

– kolejność startu będzie rozlosowana przed zawodami,

– każde sołectwo przyjeżdża na koszt własny,

– organizator zapewnia napoje i posiłek,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Skip to content