Turniej Sołectw – Glinik 2003

TURNIEJ SOŁECTW

GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Brzeziny, Glinik, Broniszów, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie

GLINIK 2003

o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Organizator: Zarząd Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny

Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Termin: 27 lipca 2003r. (niedziela) godz. 14:00

Miejsce: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Gliniku

Cel turnieju: Rekreacyjne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uczestnicy: W turnieju wezmą udział następujące sołectwa:
Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Sołectwo reprezentuje drużyna 16 osobowa (w tym 4 kobiety),
każdy z zawodników nie może startować więcej jak w dwóch
konkurencjach.

Konkurencje:

1. Bieg w płetwach

2. Wyścig w taczkach

3. Rzut podkową do beczki (sołtysi)

4. Rzut wałkiem do manekina

5. Jazda żółwia rowerem

6. Rzut lotką do celu

7. Rzut gumiakiem na odległość

8. Przenoszenie jajka w łyżce

9. Rzut piłką lekarską

10. Przeciąganie liny

Ad 1. Bieg w płetwach – w konkurencji startuje 2 zawodników (mężczyzn)
z każdego sołectwa. Zawodnicy mają za zadanie pokonać tor przeszkód
biegnąc w płetwach do przodu, każdy z zawodników pokonuje tor
przeszkód w obydwie strony. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

Ad 2. Wyścig w taczkach – w konkurencji startuje 2 zawodników
(mężczyzn) z każdego sołectwa. Duet z linii startuje, jeden zawodnik
jedzie taczkami a drugi siedzi w taczkach. Zawodnicy pokonują tor

przeszkód w jedna i w drugą stronę. Wygrywają zawodnicy, którzy

uzyskają najlepszy czas. W przypadku strącenia przeszkody zawodnicy
muszą wrócić i pokonać ją jeszcze raz.

Ad 3. Rzut podkową do beczki – w konkurencji startuje jeden zawodnik
z każdego sołectwa (sołtys). Zawodnicy oddają po 2 rzuty próbne oraz
5 punktowanych. W konkurencji tej należy trafić podkową
do beczki oddalonej o 7 metrów od rzucającego.
Chwyt podkowy podczas rzutu dowolny. Wygrywa ten zawodnik,

który jak najwięcej razy umieści podkowę w beczce.
Przy tej samej ilości trafionych rzutów będzie rozegrana dogrywka.
W dogrywce zawodnicy będą rzucać po 3 rzuty do beczki.

Ad 4. Rzut wałkiem do manekina – w konkurencji tej startuje jedna
zawodniczka (kobieta) z każdego sołectwa. Manekin będzie zawieszony
na bramce piłkarskiej, rzut będzie wykonywany z odległości

10 metrów od manekina. Poszczególne zawodniczki będą
wykonywać 2 rzuty próbne oraz 5 punktowanych.
Przy rzucie nie należy przekraczać linii wyznaczającej odległość
do manekina w przypadku jej przekroczenia rzut zostanie anulowany.

W przypadku takiej samej ilości rzutów punktowanych zostanie
rozegrana dogrywka, w dogrywce zawodniczki rzucać będą po
3 rzuty.

Wygrywa ta zawodniczka, która zdobędzie największą ilość trafień
w manekina.

Ad 5. Jazda żółwia rowerem – każde z sołectw wystawia 1 zawodnika

(mężczyznę). Każdy zawodnik ma pokonać wyznaczoną trasę

w jak najdłuższym czasie. Za każde podparcie lub przewrotkę zawodnik
dostanie 5 sekund kary – czyli od jego czasu będzie odliczone

za każdą podpórkę lub przewrotkę po 5 sekund. Wygrywa zawodnik
z najdłuższym czasem.

Ad 6. Rzut lotką do celu – każde z sołectw wystawia jedną zawodniczkę
(kobietę). Każda z zawodniczek wykonuje 3 rzuty próbne oraz
5 punktowanych do tarczy z odległości 5 metrów. Wygrywa ta
zawodniczka która zgromadzi najwyższą sumę trafień.

Ad 7. Rzut gumiakiem na odległość – startuje 1 zawodnik (mężczyzna)
z każdego sołectwa. W tej konkurencji należy rzucić gumiakiem
z miejsca na jak największą odległość. Przy rzucie chwytamy gumiaka
za cholewkę w dowolny sposób. Przy chwycie gumiaka za podeszwę

lub przekroczeniu linii zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Każdy zawodnik wykonuje 2 rzuty próbne i jeden punktowany.

Ad 8. Przenoszenie jajka w łyżce – w konkurencji tej startuje 1 zawodniczka
(kobieta) z każdego sołectwa. Konkurencja ta polega na

pokonaniu toru przeszkód w jak najkrótszym czasie, trzymając łyżkę
w ustach na której umieszczone jest jajko (gotowane).
W torze przeszkód będzie się znajdować bramka o wysokości
50 centymetrów oraz chorągiewki, które trzeba ominąć slalomem.
Każda z zawodniczek pokonuje ten tor w obydwie strony.
Za każdą nieprawidłowo pokonaną przeszkodę tj.(strącenie poprzeczki
na bramce lub nie ominięcie chorągiewki) lub upuszczenie jaka

będzie doliczone 5 sekund kary.

Wygrywa ta zawodniczka która w jak najkrótszym czasie pokona
wyznaczony tor przeszkód.

Ad 9. Rzut piłką lekarską – każde z sołectw wystawia jedną zawodniczkę

(kobietę). Zawodniczka ma za zadanie rzucić piłka lekarską przez
głowę za siebie.

Zawodniczki wykonują dwa rzuty z których zostanie wybrany
najdłuższy. Wygrywa zawodniczka, która uzyska najdłuższą odległość.

Ad 10. Przeciąganie liny – każde z sołectw wyznacza drużynę składającą się
z 5 mężczyzn, mężczyźni wyznaczeni do ciągnięcia liny nie mogą
się zamieniać na innych mężczyzn (tylko w przypadku kontuzji).

Drużyny będą walczyć każda z każą, wygrywa ta drużyna która wygra

jak najwięcej ciągnięć.
W przypadku takiej samej liczby wygranych ciągnięć będzie
dogrywka pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Podczas tej konkurencji obowiązuje obuwie zwykłe bez korków,
wkrętów itp.

Punktacja:

I miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 1 pkt.

Postanowienia końcowe:

– każde sołectwo przyjeżdża na koszt własny,

– organizator zapewnia napoje i posiłek,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Skip to content