Turniej Sołectw – Brzeziny 2006

TURNIEJ SOŁECTW

GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Brzeziny, Glinik, Broniszów, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie

BRZEZINY 2006

o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Organizator: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny

Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Termin: 23 lipca 2006r. (niedziela) godz. 15:00

Miejsce: Brzeziny

Cel turnieju: Rekreacyjne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uczestnicy: W turnieju biorą udział następujące sołectwa:
Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Sołectwo reprezentuje drużyna 12 osobowa (w tym 5 kobiet),
każdy z zawodników i zawodniczek nie może startować więcej jak
w 2 konkurencjach.

Konkurencje:

1. Rzut gumiakiem na odległość

2. Slalom piłkarski piłką lekarską

3. Bieg z balonem

4. Rzut piłką lekarską

5. Rzut beretem na odległość

6. Rzut piłeczką tenisową do wiadra

7. Przetaczanie opony

8. Rzut obręczą hula – hop

9. Obieranie jabłka

10. Bieg ze związanymi nogami

Ad 1. Rzut gumiakiem na odległość – startuje zawodnik (mężczyzna) z każdego
sołectwa. W tej konkurencji należy rzucić gumiakiem z miejsca na jak największą
odległość. Przy rzucie chwytamy gumiaka za cholewkę w dowolny sposób.
Przy chwycie gumiaka za podeszwę lub przekroczeniu linii rzut zostanie anulowany
bez próby powtórzenia.

Każdy zawodnik wykonuje 1 rzut próbny i 2 rzuty z których zostanie wybrany
najdłuższy .

Wygrywa zawodnik z najdłuższym rzutem.

Ad 2. Slalom piłkarski piłką lekarską – W konkurencji startuje jeden zawodnik
(mężczyzna) z każdego sołectwa. Zawodnik ma za zadanie wykonać slalom
pomiędzy pachołkami na określonej długości (w jedną i drugą stronę) prowadząc piłkę
lekarską po ziemi nogami.
Za każde nieprawidłowe ominięcie pachołka doliczone zostaną 2 sekundy kary.
Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

Ad 3. Bieg z balonem – w tej konkurencji stratują zawodniczki po jednej z każdego
sołectwa, zawodniczki mają za zadanie przebiec odcinek prostej slalomem pomiędzy
pachołkami (w jedną i drugą stronę) z balonem trzymanym między nogami
/powyżej kolan/ W tej konkurencji będzie się liczył najlepszy czas, za każde
opuszczenie lub upuszczenie balona doliczane zostaną 2 sekundy kary.

Wygrywa zawodniczka z najlepszym czasem.

Ad 4. Rzut piłką lekarską – każde z sołectw wystawia zawodniczkę (kobietę). Zawodniczka
ma za zadanie rzucić piłką lekarską przez głowę za siebie. W przypadku przekroczenia
linii z której będzie wykonywana konkurencja, rzut zostanie anulowany bez próby
powtórzenia. Zawodniczki wykonują 1 rzut próbny oraz 2 rzuty z których zostanie
wybrany najdłuższy.
Wygrywa zawodniczka, która uzyska najdłuższą odległość.

Ad 5. Rzut beretem na odległość – W tej konkurencji stratują sołtysi poszczególnych
sołectw. Zadaniem sołtysów jest rzucić beretem na jak najdłuższą odległość.
Technika rzutu dowolna. Sołtysi wykonują 1 rzut próbny oraz 2 rzuty
z których zostanie wybrany najdłuższy. Podczas rzutu nie należy przekraczać linii
której będzie oddawany rzut.

Ad 6. Rzut piłeczką tenisową do wiadra – W konkurencji biorą udział zawodniczki
/kobiety/ po jednej z każdego sołectwa. Zawodniczki mają za zadanie trafić piłeczką
do tenisa ziemnego do wiadra oddalonego na odległość 5 metrów. Zawodniczki
wykonują 2 rzuty próbne oraz 5 punktowanych. W przypadku tej samej ilości
rzutów zawodniczki będą wykonywać po dwa rzuty dodatkowe aż do skutku. Jeżeli
piłka wypadnie z wiadra rzut zostaje anulowany bez możliwości powtórki. Wygrywa
zawodniczka z największą ilością rzutów trafionych do wiadra.

Ad 7. Przetaczanie opony – w konkurencji startuje jeden zawodnik (mężczyzna) z każdego
sołectwa. Zawodnik ma za zadanie przetoczyć oponę od traktora na odcinku
o długości15m.

Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem

Ad 8. Rzut obręczą hula – hop – W konkurencji startuje zawodniczka (kobieta), której
zadaniem jest rzut obręczą hula – hop na wbite trzy
paliki z odległości około 5 metrów. Jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
jeden palik przyznaje się 1 punkt, jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
dwa paliki przyznaje się 2 punkty jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
trzy paliki przyznaje się 3 punkty. Jeżeli zawodniczka przekroczy linię
rzut zostanie anulowany bez możliwości powtórzenia.

Każda zawodniczka oddaje 1 rzut próbny i 3 punktowane.
W przypadku równej ilości punktów zostanie rozegrana dogrywka po
2 rzuty pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Ad 9. Obieranie jabłka – W konkurencji stratują zawodnicy (mężczyźni) po jednym
z każdego sołectwa. Zawodnicy mają za zadanie obrać jabłko ze skórki, która ma być
jak najdłuższa, czas na obieranie jabłka to 1minuta 30 sekund. Wygrywa zawodnik
z najdłuższą obraną skórką z jabłka.

Ad 10. Bieg ze związanymi nogami – w konkurencji startuje dwóch zawodników i jedna
zawodniczka
z poszczególnych sołectw. W tej konkurencji zawodnicy mają za
zadanie pokonać określoną odległość ze związanymi nogami. Podczas biegu należy
pokonać slalom (w jedną i drugą stronę) pomiędzy pachołkami. Za każde
nieprawidłowe ominięcie pachołka doliczone zostaną 2 sekundy kary.

Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

UWAGA!

Zabrania się stosowanie obuwia posiadającego kolce, korki itp.

Punktacja:

I miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 1 pkt.

Postanowienia końcowe:

– kolejność startu będzie rozlosowana przed zawodami,

– każde sołectwo przyjeżdża na koszt własny,

– organizator zapewnia napoje i posiłek,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Skip to content