Turniej Sołectw – Broniszów 2007

TURNIEJ SOŁECTW

GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Brzeziny, Glinik, Broniszów, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie

BRONISZÓW 2007

o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Organizator: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Sołtysi Sołectw oraz Gminny

Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Termin: 15 lipca 2006r. (niedziela) godz. 15:00

Miejsce: Broniszów

Cel turnieju: Rekreacyjne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców
gminy Wielopole Skrzyńskie.

Uczestnicy: W turnieju biorą udział następujące sołectwa:
Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Sołectwo reprezentuje drużyna 12 osobowa (w tym 5 kobiet),
każdy z zawodników i zawodniczek nie może startować więcej jak
w 2 konkurencjach.

Konkurencje:

1. Picie soku z cytryny

2. Slalom piłkarski piłką lekarską

3. Przetaczanie beczki

4. Rzut piłką lekarską

5. Rzut oponą na odległość

6. Golfo – palanto – hokej

7. Rzut kostką sprasowanego siana

8. Przecinanie śruby

9. Rzut obręczą hula – hop

10. Nadmuchiwanie balona

11. Bieg ze związanymi nogami

Ad 1. Picie soku z cytryny – W konkurencji stratuje po jednym zawodniku (mężczyzna)
z każdego sołectwa. Zawodnicy mają za zadanie wypić przez rurkę około 100 ml. soku
z cytryny. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

Ad 2. Slalom piłkarski piłką lekarską – W konkurencji startuje jedna zawodniczka
(kobieta) z każdego sołectwa. Zawodniczka ma za zadanie wykonać slalom
pomiędzy pachołkami na określonej długości (w jedną i drugą stronę) prowadząc piłkę
lekarską po ziemi nogami.
Za każde nieprawidłowe ominięcie pachołka doliczone zostaną 2 sekundy kary.
Wygrywa zawodniczka z najlepszym czasem.

Ad 3. Przetaczanie beczki – każde z sołectw wystawia jednego zawodnika (mężczyznę).

Zawodnik w tej konkurencji ma za zadanie przetaczać beczkę (około 35 kg) do przodu
na wyznaczonym odcinku pokonując w jedną i w drugą stronę slalom między
chorągiewkami.

W przypadku nie prawidłowego wykonywania tej konkurencji będą doliczane kary
sekundowe. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.

Ad 4. Rzut piłką lekarską – każde z sołectw wystawia zawodniczkę (kobietę). Zawodniczka
ma za zadanie rzucić piłką lekarską przodem do kierunku rzutu sposobem dolnym.
W przypadku przekroczenia linii z której będzie wykonywana konkurencja, rzut
zostanie anulowany bez próby powtórzenia. Zawodniczki wykonują 1 rzut próbny oraz
2 rzuty z których zostanie wybrany najdłuższy.
Wygrywa zawodniczka, która uzyska najdłuższą odległość.

Ad 5. Rzut oponą na odległość – W tej konkurencji udział biorą zawodnicy (mężczyźni) z
poszczególnych sołectw. Zadaniem zawodnika jest rzucić oponą samochodową na jak
najdłuższą odległość. Rzut wykonywany jest jedną ręką. Zawodnicy wykonują 1 rzut
próbny oraz 2 rzuty z których zostanie wybrany najdłuższy. Podczas rzutu nie należy
przekraczać linii, której będzie oddawany rzut. W przypadku przekroczenia linii rzut
zostaje anulowany bez możliwości powtórzenia.

Ad 6. Golfo – palanto – hokej w konkurencji stratują sołtysi z poszczególnych sołectw.
Zadaniem sołtysów jest uderzenie kijem hokejowym w piłeczkę, tak aby ta
trafiła do bramki. Bramka będzie ustawiona w odległość 7 metrów od miejsca
strzału. Zawodnicy wykonywać będą 3 uderzenia próbne i 5 punktowanych.
Wygrywa ten zawodnik, który trafi jak najwięcej razy do bramki. W przypadku
takiej samej ilości trafień zawodnicy będą wykonywać po 2 uderzenia dodatkowe.

Ad 7. Rzut kostką sprasowanego siana – W konkurencji startują mężczyźni po jednym
z każdego sołectwa. Zawodnicy mają za zadanie jak najdalej rzucić kostką
sprasowanego siana. Zawodnicy wykonują jeden rzut próbny oraz dwa rzuty, z których

zostanie wybrany ten najdłuższy. Podczas wykonywania rzutu nie należy przekraczać
linii, z której będzie oddawany rzut. W momencie przekroczenia linii rzut zostaje
anulowany bez możliwości powtórzenia.

Ad 8. Przecinanie śruby – w konkurencji stratuje zawodnik, który ma za zadanie przeciąć
śrubę piłką do metalu. Śruba zamocowana będzie w imadle. Wygrywa zawodnik
z najlepszym czasem. Przed rozpoczęciem konkurencji każdy zawodnik będzie
miał zmienioną piłkę do metalu na nową.

Ad 9. Rzut obręczą hula – hop – W konkurencji startuje zawodniczka (kobieta), której
zadaniem jest rzut obręczą hula – hop na wbite trzy
paliki z odległości około 5 metrów. Jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
jeden palik przyznaje się 1 punkt, jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
dwa paliki przyznaje się 2 punkty jeżeli obręcz zostanie zarzucona na
trzy paliki przyznaje się 3 punkty. Jeżeli zawodniczka przekroczy linię
rzut zostanie anulowany bez możliwości powtórzenia.

Każda zawodniczka oddaje 1 rzut próbny i 3 punktowane.
W przypadku równej ilości punktów zostanie rozegrana dogrywka po
2 rzuty pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Ad 10. Nadmuchiwanie balona – w konkurencji startuje jedna zawodniczka z każdego
sołectwa, która ma za zadanie nadmuchać trzy balony do momentu pęknięcia.
Wygrywa zawodniczka z najlepszym czasem.

Ad 11. Bieg ze związanymi nogami – w konkurencji startuje dwóch zawodników i jedna
zawodniczka
z poszczególnych sołectw. W tej konkurencji zawodnicy mają za
zadanie pokonać określoną odległość ze związanymi nogami. Podczas biegu należy
pokonać slalom (w jedną i drugą stronę) pomiędzy pachołkami. Za każde
nieprawidłowe ominięcie pachołka doliczone zostaną 2 sekundy kary.

Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

UWAGA!

Zabrania się stosowanie obuwia posiadającego kolce, korki itp.

Punktacja:

I miejsce – 5 pkt.

II miejsce – 4 pkt.

III miejsce – 3 pkt.

IV miejsce – 2 pkt.

V miejsce – 1 pkt.

Postanowienia końcowe:

– kolejność startu będzie rozlosowana przed zawodami,

– każde sołectwo przyjeżdża na koszt własny,

– organizator zapewnia napoje i posiłek,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Skip to content