ZIEMIA ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKA NA DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII

Starostwo Powiatowe w Ropczycach w 2008 roku zorganizowało konkurs fotograficzny „Skarby Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej”. Konkurs był dofinansowywany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z programu „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”).

Pierwszy etap konkursu został podsumowany 7 sierpnia. Jury w składzie: Stanisław Wozowicz (przewodniczący), Grażyna Woźny i Adam Sypel po przejrzeniu nadesłanych zdjęć i widokówek (w sumie uczestnicy nadesłali ich 415) wybrało 87 najlepszych.

W drugim etapie uczestnicy konkursu zaprezentowali współczesne fotografie miejsc uchwyconych wcześniej na starych zdjęciach. W ten sposób ukazano przemiany w architekturze i krajobrazie ziemi ropczycko-sędziszowskiej w ostatnim stuleciu. Laureatom konkursu przyznano 11 nagród pieniężnych i 7 wyróżnień.

Na miejsce otwarcia wystawy pokonkursowej pt. „Skarby Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej na starej i nowej fotografii” organizatorzy konkursu wybrali Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Wystawę uroczyście otwarto 28 listopada, przedstawiono na niej około 300 zdjęć i widokówek. Wśród gości przybyłych na otwarcie znaleźli się: Kazimierz Moskal – poseł na Sejm RP, Józef Gudyka – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Wozowicz – przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatu: Stanisław Fąfara, Stanisław Paryś, Zbigniew Pasela, wójt gminy Wielopole Skrzyńskie Czesław Leja oraz jego zastępca Krystyna Wlezień, Wiesław Maziarz – zastępca burmistrza Ropczyc, Józek Rojek – starosta powiatu, dyrektorzy szkół, domów kultury, bibliotek oraz uczestnicy konkursu.

Słowa powitania wygłosił Józef Rojek podkreślając znaczenie zgromadzonych fotografii, które dla przyszłych pokoleń będą pomnikiem historii. Zaprezentował też broszurę towarzyszącą wystawie. Podziękował również organizatorom konkursu, szczególnie Elżbiecie Wojtasik – sekretarz Starostwa Powiatowego, która była koordynatorką projektu. Pani Elżbieta Wojtasik krótko omówiła przebieg projektu i jego ostatni etap w postaci wydania broszury pt. „Skarby Ziemi Ropczycko -Sędziszowskiej na starej i nowej fotografii”. Broszura ta zawiera zdjęcia najbardziej zabytkowych miejsc powiatu. Zwróciła ona także uwagę na wielką atrakcję jaką dla uczestników było zorganizowanie warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Tadeusza Poźniaka. Następnie Maria Wójcik przedstawiła gościom krótką historię domu Tadeusza Kantora, po czym Józef Rojek uroczyście otworzył wystawę. Podczas zwiedzania wystawy odbiór wizualny został wzbogacony grą na skrzypcach Adama Kukli – absolwenta Ropczyckiej Szkoły Muzycznej.

Na drugą część uroczystości złożyły się wykłady:

– Adama Sypla pt. „Urbanistyka i architektura krajobrazu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”

– Grażyny Woźny pt. „Historia i teraźniejszość Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”

Prelegenci przybliżyli słuchaczom wiedzę historyczną na temat najważniejszych zabytków i najdonioślejszych wydarzeń w naszym powiecie na przestrzeni historii.

Wystawa gościła w Muzem Tadeusza Kantora do 10 grudnia, a następnie została przeniesiona do ropczyckiego Centrum Kultury.

Tadeusz Kantor nazywał wspomnienia „kliszami pamięci” i chociaż sam fotografem nie był, to stare rodzinne fotografie niejednokrotnie były w jego twórczości inspiracją do powstania dzieł teatralnych. Jak pokazuje przykład twórcy „Wielopola, Wielopola” i uczestników konkursu, dbałość o zachowanie zdjęć dokumentujących przeszłość i teraźniejszość ma ogromne znaczenie dla sztuki i dla historii.

Maria Wójcik

Skip to content