Ogród małej Ojczyzny

Henri Bordeaux napisał: Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie, jak ogród. Słowa te można odnieść nie tylko do miłości międzyludzkiej ale też do każdego rodzaju miłości. Również do tej więzi, jaka łączy człowieka z jego małą Ojczyzną. Pewien rodzaj przywiązania do najbliższej nam przestrzeni geograficznej, kulturowej i społecznej rodzi się spontanicznie. By tę więź umocnić potrzeba uwagi skierowanej w przeszłość, a także zainteresowania bieżącym życiem najbliższej nam okolicy.

Wydarzeniem kierującym uwagę młodych ludzi w stronę ich „małej Ojczyzny” był przeznaczony dla gimnazjalistów konkurs „Wielopolszczyzna – nasza mała Ojczyzna”, który odbył się w maju b.r. w Bibliotece GOKiW w Wielopolu. W finale 29 maja wzięło udział 6 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu. W pisemnej i ustnej części konkursu jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat historii regionu, jego zabytków, wybitnych osób wywodzących się z terenu Wielopolszczyny oraz bieżącego życia społecznego. W ocenie jury: Juliana Zegara – prezesa TPZW im. T. Kantora, Dariusza Mormola – historyka z PG oraz Doroty Łuszcz – zastępcy dyrektora GOKiW najszerszą wiedzę zaprezentowali:

I miejsce: Kinga Walczyk z Glinika

II miejsce: Rafał Bieszczad z Glinika

III miejsce: Aleksandra Olszewska z Glinika

Wyróżniono: Katarzynę Chodak z Glinika, Ewę Wójcik z Glinika oraz Annę Marciniec z Broniszowa.  Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe laureatom wręczył prezes TPZW Julian Zegar.

Za pomoc w pielęgnowaniu więzi młodych ludzi z ich małą Ojczyzną serdecznie dziękujemy dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Stanisławowi Parysiowi i pedagogom:  Dariuszowi Mormolowi, Mariuszowi Mosiorowi, Annie Mikrut i Dominice Ozga. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Juliana Zegara za wieloletnie życzliwe towarzyszenie naszemu konkursowi i dzielenie się z nami swoją bogatą wiedzą historyczną. Dzięki wspólnej wyprawie do ogrodu naszej małej Ojczyzny mogliśmy wyraźniej dostrzec jego piękno i wartość.

 

                                                                                                             Maria Wójcik

Skip to content