Objaśnianie świata

Przyjście na świat każdej małej ludzkiej istoty jest dla niej wielkim szokiem. Oto nieznany świat wyrasta jej nagle przed oczami i wszystko w nim jest takie nowe i pierwsze. Wszystko trzeba poznać, wyjaśniać, zbadać. To wyłonienie się z niebytu tak komentuje G. Allan: „Byłam tak zaskoczona swoim urodzeniem, że przez półtora roku nie mogłam mówić” J. A gdy już taki malec zacznie mówić, to tak bardzo pragnie, by wyjaśniono mu świat, że zadręcza najbliższych pytaniami z cyklu: „co to jest?” i „a dlaczego?”. Pewien doktor filozofii stwierdził, że czasami rodzice nie są w stanie przetrwać tego okresu i popełniają samobójstwo J.

W objaśnianiu dzieciom świata bardzo pomocne są książki. Wchodzenie w fabułę dzieła literackiego jest podobne do symulacji komputerowej. Czytelnik wędruje po fikcyjnym świecie, wnosząc weń własne potrzeby, pytania i emocje, a w zamian otrzymuje tematy do refleksji oraz propozycje odpowiedzi i postaw. I chociaż każda książka jest odrębnym światem, to wszystkie one opisują naszą ludzką egzystencję, odkrywają przed nami wiele prawd i wzbogacają nas wewnętrznie.

W korzystaniu z księgozbioru przydatna jest sprawność płynnego czytania ze zrozumieniem. By tę sprawność wyrobić u uczniów z klas III i IV SP, w Bibliotece GOKiW w Wielopolu po raz kolejny zorganizowano konkurs pod  hasłem „Wszystkie dzieci pięknie czytają”. W finale, który odbył się 16 kwietnia, wzięło udział 31 uczniów z całej gminy. Komisja w składzie: Renata Rogowska – Bełch, Marzena Drygaś – Kalisztan – wychowawczynie z Publicznego Przedszkola Krasnala Hałabały z Wielopola oraz Dorota Łuszcz – zastępca dyrektora GOKiW, wyłoniła następujących laureatów głośnego czytania:

W kategorii klas III:

I miejsce: Patrycja Błoniarz z Wielopola

II miejsce: Aleksandra Kut z Berdechowa

III miejsce: Karolina Tokarska z Glinika

Wyróżniono: Katarzynę Górę z Wielopola, Norberta Bysiewicza z Berdechowa i Kamilę Styczyńską z Broniszowa.

W kategorii klas IV:

I miejsce: Natalia Mazur z Berdechowa

II miejsce: Joanna Piękoś z Wielopola

III miejsce: Albert Szymański z Glinika

Wyróżniono: Krzysztofa Ochał z Nawsia, Ewę Zegar z Glinika oraz Joannę Cholewa z Brzezin.

Panie z komisji wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim dzieciom biorącym udział  w konkursie oraz nauczycielom, którzy go rozpropagowali i pomagali w jego organizacji. Szczególnie dziękujemy: Elżbiecie Lech, Wiesławie Wojnarowskiej, Renacie Rogowskiej – Bełch, Marzenie Drygaś – Kalisztan, Barbarze Pieczonka, Zofii Święch i Danucie Mazur.

By objaśnić świat małemu człowiekowi trzeba przede wszystkim być do jego dyspozycji jako przewodnik po życiu i po literaturze. Bo słowo pisane też niekiedy wymaga komentarza, o czym świadczy chociażby zacytowane poniżej dziecięce pytanie z książki „Listy dzieci do Pana Boga”: „Panie Boże. Czytam Biblię. Co to znaczy <spłodzić>? Nikt nie chce mi powiedzieć. Całuję. Marta.”J

Maria Wójcik

Skip to content