Konkurs “WIELOPOLSZCZYZNA – NASZA MAŁA OJCZYZNA”

Rzeczywistość, z której się wyrasta

„Mała ojczyzna jest tam, gdzie się spędziło dzieciństwo” – tak pisze Ch. Greuling. Uczniowie  wielopolskiego gimnazjum biorący udział w zorganizowanym przez Bibliotekę GOKiW konkursie wiedzy o regionie pod hasłem „Wielopolszczyna – nasza mała Ojczyzna” mieli okazję nieco dokładniej przyjrzeć się okolicom, w których spędzili dzieciństwo. Przygotowując się do konkursu zapoznali się z historią gminy Wielopole Skrzyńskie, jej zabytkami i biogramami wybitnych osób z niej się wywodzących. W eliminacjach wzięło udział 69 osób. Finał odbył się 11 czerwca. Po sprawdzeniu testów pisemnych oraz wysłuchaniu odpowiedzi ustnych, komisja oceniająca w składzie: Małgorzata Jarosz i Dariusz Mormol – nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Wielopolu oraz Izabela Róg-Jabłońska- opiekun ODiHR Muzeum T. Kantora w Wielopolu przyznała następujące miejsca:

 I – Paulinie Szczepkowicz z Wielopola

II- Justynie Cabaj z Glinika

III – Marioli Szczepkowicz z Wielopola.

Wyróżnienia otrzymali: Bartosz Stasik z Glinika, Dominik Pociask z Nawsia oraz Aleksandra Chmiel z Nawsia.

Członkowie jury wręczyli laureatom dyplomy oraz nagrody nawiązujące do tematyki konkursu w postaci książek Lecha Stangreta pt. „Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła”.

Serdecznie dziękujemy młodzieży szkolnej za udział w konkursie, a także członkom jury za pracę oceniającą. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem koordynatorów imprezy: Małgorzaty Jarosz, Stanisława Parysia – dyrektora Publicznego Gimnazjum i. ks. J. Popiełuszki oraz pozostałych nauczycieli tej szkoły.

W okresie wakacyjnym życzymy młodym mieszkańcom naszej „małej Ojczyzny”, by poznawali swoja najbliższą okolicę także pod względem botanicznym i zoologicznym. Dziś zanika zainteresowanie  i wiedza na ten temat, tak że często nie wiemy „co w trawie piszczy”. A szkoda, bo umyka nam w ten sposób wiele piękna, a i związek emocjonalny z najbliższą okolicą staje się słabszy.

                                                                                        Maria Wójcik

 

Skip to content