Ojczyzna duszy

Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.

                                                                  Stefan Żeromski

Pomiędzy ojczyzną a domem istnieje przestrzeń najbliższa nam od dzieciństwa, która nie sięga daleko, ale jest dla nas cenna. To „mała Ojczyzna”, miejsce znane i bezpieczne. Im więcej o tej przestrzeni wiemy, tym bardziej jesteśmy z nią związani i tym chętniej prezentujemy w stosunku do niej postawę patriotyczną.

Aby zachęcić młodzież do poznawania najbliższej okolic w Bibliotece GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim po raz kolejny zorganizowano dla gimnazjalistów konkurs „Wielopolszczyzna – nasza mała Ojczyzna”. W eliminacjach wzięło udział 58 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki. Finał odbył się 18 marca i wzięło w nim udział 6 uczestników. Komisja w składzie : Małgorzata Jarosz, Mariusz Mosior oraz Elżbieta Klimiuk oceniła pisemne i ustne wypowiedzi uczniów i wytypowała zwycięzców:

– Patrycja Stachowicz oraz Justyna Cabaj (uczennice III d pochodzące z Glinika) zdobyły dwa równorzędne pierwsze miejsca

– Bartosz Stasik z kl. III d z Glinka – drugie miejsce

– Anna Stasiowska, Jakub Kulig oraz Damian Król – wyróżnienia

Serdecznie dziękujemy młodzieży za udział w konkursie, członkom jury za pracę oceniającą oraz dyrekcji i nauczycielom Gimnazjum za pomoc w zorganizowaniu konkursu. Wśród tych ostatnich szczególne podziękowanie należy się Małgorzacie Jarosz za rozpropagowanie konkursu oraz podjęcie się koordynacji przygotowań i przebiegu konkursu. Mamy nadzieję, że wysiłek ze strony szkoły i biblioteki sprawiły, iż młodzi ludzie myśląc o swojej „małej Ojczyźnie” chętnie wydadzą jej opinię znaną z portali społecznościowych: „Lubię to!”.

 

                                                                                  Maria Wójcik

 

Skip to content