Finał konkursu „Wielopolszczyzna- nasza mała Ojczyzna” 2016

W dniu 13 kwietnia 2016r. w Bibliotece GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim odbył się finał konkursu wiedzy o regionie przeznaczonego dla gimnazjalistów ph. „WIELOPOLSZCZYZNA – NASZA MAŁA OJCZYZNA”. Wzięło w nim udział 5 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu, którzy zdobyli najwięcej punktów spośród 46 gimnazjalistów, biorących udział w eliminacjach. Finał miał część pisemną i ustną. W jury zasiedli: Julian Zegar –prezes TPZW im. T. Kantora, Mariusz Mosior- wicedyrektor PG w Wielopolu oraz Małgorzata Jarosz, polonistka. Konkurs uświetnili swoją obecnością: Halina Poręba – przewodnicząca Rady Gminy Wielopole, radni: Maria Żywot, Tadeusz Opoń i Jan Świstak oraz Zbigniew Pasela- sekretarz TPZW. Wiedza uczestników konkursu pozwoliła na następującą ich ocenę: I miejsce- Anna Stasiowska z Brzezin, II miejsce- Magdalena Misiorek z Brzezin, III miejsce- Katarzyna Góra z Wielopola; wyróżnienia: Dominik Kurowski z Wielopola oraz Adam Godek z Brzezin. Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wiedzę uczniów uzupełnili w swych wystąpieniach: Julian Zegar, Halina Poręba, Jan Świstak oraz Zbigniew Pasela. Zachęcali oni też młodzież do dalszego zgłębiana wiedzy o swojej „małej Ojczyźnie”. Serdecznie dziękujemy młodzieży, członkom jury, gościom oraz dyrekcji i pedagogom PG w Wielopolu za udział i pomoc zorganizowaniu naszego konkursu, którego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy uczniów na temat najbliższej okolicy, ale także większe umiłowanie „małej Ojczyzny”.

Skip to content