Finał konkursu „Recytacja jednego wiersza” 2016

13 marca w Bibliotece GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim odbył się finał konkursu „Recytacja jednego wiersza”, przeznaczonego dla uczniów klas I-VI SP. Recytacje 52 uczestników oceniała komisja w składzie: Maria Kozińska- dyrektor MiPBP w Ropczycach, Agnieszka Szela- kierownik ds. filii MiPBP w Ropczycach, Aldona Wośko- polonista z PG w Wielopolu. Laureatami konkursu zostali – w kategorii I (kl. I-II SP): I miejsce: Bartłomiej Charchut z Glinika, II miejsce: Martyna Misiura z Wielopola, III miejsce: Martyna Krajewska z Glinika, wyróżnienia: Dawid Kipa z Glinika i Agata Szydło z Nawsia; w kategorii II (kl. III-IV SP): I: Weronika Wajda z Glinika, II: Kinga Gąsior z Nawsia, III: Marta Świerad z Wielopola, wyróżnienia: Emilia Koczanowska z Broniszowa oraz Magdalena Świetoń z Glinika; w kategorii III (kl.V-VI): I: Gabriela Wojnarowska z Berdechowa, II: Gabriela Bieszczad z Glinika, III: Eliza Wójcik z Wielopola, wyróżnienia: Monika Chmura z Brzezin oraz Gabriel Czaja z Wielopola. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego małego „święta poezji” przeznaczonej dla dzieci.

Skip to content