Czytamy czy strzelamy?

 

Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego co dobre.

(Platon)

Dom i rodzina to przestrzeń, która kształtuje osobowość młodego człowieka. To tutaj dziecko uczy się rozróżniać dobro od zła i postawy błędne od właściwych. Jeśli rodzice nie uczą odpowiednich zachowań i dobrych manier, kultury języka, nie uwrażliwiają na dobro i piękno, ich dzieci pozbawione potencjału duchowego i moralnego będą prowadzić życie płytkie, pełne przemocy i konfliktów.  Warto pamiętać o tym, że każdy nasz wybór rzutuje na późniejsze wybory naszych dzieci. Nawet preferowana forma zabawy nie jest bez znaczenia.

Paweł Beręsewicz w książce „Co tam u Ciumków?” opisuje sytuację, która mogłaby się zdarzyć w wielu współczesnych domach. Na urodziny pięcioletniej Kasi zostaje zaproszona grupka jej kolegów, przedszkolaków. Jeden z maluchów buszuje po pokoju pana domu, po czym nawiązuje się dialog:

– Plose pana, komputel się zepsuł.

– Jaki komputel?-„wzasnął” tata i przypomniała mu się niedokończona robota z piątku.

– Tam na góze, w tym małym pokoju. Same litelki, nie da się stselać.

Ta sytuacja doskonale obrazuje błędną postawę rodziców malucha. To oni pozwolili na to, by dziecko czerpało przyjemność z zabawy w strzelanie. Malec jeszcze nie zna się na literkach, ale jest już doskonałym wirtualnym rewolwerowcem.

W bibliotece w Wielopolu nie strzelamy, a nawet nie szykujemy militariów na rodziców,  którzy serwują swoim pociechom toksyczne dzieciństwo. Uczymy dzieci czytać. 23 kwietnia odbył się finał konkursu „Wszystkie dzieci pięknie czytają”, przeznaczonego dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych. Jego uczestnicy prezentowali umiejętność czytania dwóch tekstów: wcześniej przygotowanego i nieznanego. Komisja w składzie: Magdalena Laskowska – nauczyciela z Publicznego Przedszkola w Wielopolu, Dorota Łuszcz- zastępca dyrektora GOKiW oraz Wiesława Śledziona – bibliotekarka, wytypowała wśród 34 finalistów następujących zwycięzców:

W kategorii klas III:

 I miejsce: Sylwia Szydło z Nawsia

II miejsce: Alicja Wójcik z Glinika

III miejsce: Aleksandra Ziarnik z Wielopola

Wyróżnienia: Natalia Gąsior z Berdechowa, Beata Kulig z Glinika oraz Maciej Czech z Berdechowa.

W kategorii klas IV:

I miejsce: Katarzyna Góra z Wielopola

II miejsce: Norbert Bysiewicz z Berdechowa

III miejsce: Aleksandra Kut z Berdechowa

Wyróżnienia: Andżelika Drąg z Wielopola, Karolina Tokarska z Glinika i Kamila Styczyńska z Broniszowa.

Składamy podziękowania dzieciom, ich rodzicom i pedagogom za zainteresowanie naszym konkursem. Za pracę w komisjach oceniających dziękujemy: Magdalenie Laskowskiej, Marcie Broda, Barbarze Pieczonka, Wiesławie Wojnarowskiej, Małgorzacie Wilk, Sabinie Brzozowskiej oraz Zofii Święch.

Czytanie jest sposobem na budowanie mocnego systemu wartości i formowanie moralnej wrażliwość dziecka. Twórcy literatury dla dzieci tak kształtują treść i formę swych dzieł, by stymulowały sferę intelektualną i emocjonalną młodego czytelnika i kierowały go w stronę dobra. Nam pozostaje wybór: możemy uczyć dzieci strzelać albo czytać.

                                                                                                      Maria Wójcik

Skip to content