CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Czy nasze dzieci mają dzieciństwo?

Tegoroczna akcja „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowana w Bibliotece GOKiW w Wielopolu  miała na celu zachęcenie dzieci do dbania o dwojaką kondycję: tę umysłową i tę fizyczną. Dziś dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed monitorami, szczególnie tymi komputerowymi. Dlatego pustoszeją boiska sportowe i biblioteki. Nieograniczona swoboda w korzystaniu z komputera i Internetu prowadzi u dzieci do niekorzystnych zmian fizycznych, psychicznych oraz społecznych. Są nimi: wady postawy, słaba kondycja fizyczna,  pogorszenie wzroku, kłopoty z koncentracją i logicznym myśleniem, odcięcie się od świata realnego oraz związana z tym izolacja od grupy rówieśniczej, zaburzenie więzi emocjonalnych z otoczeniem i nieprawidłowa hierarchia wartości.

Trzeba więc, by dorośli, w tym szczególnie rodzice, na nowo ukierunkowali dzieci ku zajęciom rozwijającym fizycznie, umysłowo i duchowo. A takimi zajęciami są niewątpliwie czytanie i uprawianie sportu. W tegorocznej akcji CPCD do dbania o tężyznę umysłową i fizyczną zachęcali:

-Tomasz Kozioł-instruktor sportu pracujący w GOKiW, który 18 czerwca czytał „Misiom” i „Wiewiórkom” z Publicznego Przedszkola Krasnala Hałabały (przybyły one do biblioteki pod opieką Barbary Musiał – dyrektora Publicznego Przedszkola oraz pedagogów Renaty Rogowskiej – Bełch i Katarzyny Czaja)

– Magdalena Pas – animatorka sportu pracująca na „Orliku” w Wielopolu, która 24 czerwca czytała uczniom klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Wielopolu (pod opieką wychowawczyń Wiesławy Szpary i Anny Sypień)

Dzieci zostały zachęcone do częstego odwiedzania biblioteki i do uprawiania sportu, obejrzały prezentację multimedialną o sportach ekstremalnych oraz bliżej poznały zaproszonych gości. Pierwszoklasiści zwiedzili Zespół Boisk „Orlik” w Wielopolu, a wszystkie dzieci zostały zaproszone do korzystania z niego.

Serdecznie dziękujemy animatorom sportu, dzieciom i ich opiekunom za udział w naszej akcji. Mamy nadzieję, że te starania chociaż trochę przybliżą nas do przywrócenia zainteresowania książką i sportem. Jeszcze 20 lat temu czytanie i ruch na świeżym powietrzu były jednymi z najatrakcyjniejszych form spędzania wolnego czasu. Ówcześni uczniowie mogą dziś z satysfakcją powiedzieć: W dzieciństwie zamiast komputera z Internetem miałem dzieciństwo.

 

                                                                                                    Maria Wójcik

Skip to content