Broniszów w kolorach tęczy

Włączając się w obchody 730 –lecia istnienia Broniszowa Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. K. Olszewskiego w Broniszowie oraz Urzędem Gminy w Wielopolu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Broniszów w kolorach tęczy”. Inicjatywa ta wynikała ze współpracy partnerskiej pomiędzy w/w instytucjami w ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Adresatami konkursu byli uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieszkający w Broniszowie. Mieli oni za zadanie przedstawić własną wizję plastyczną swojej „małej Ojczyzny”, jej architektury, krajobrazu, historii lub wybitnych osób stąd się wywodzących, z wykorzystaniem dowolnej płaskiej techniki plastycznej.

Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie: Renata Piękoś – nauczycielka plastyki SP w Broniszowie, Krystyna Wlezień – z-ca wójta gminy Wielopole oraz Dorota Łuszcz – z-ca dyrektora GOKiW. Nagrodzono następujące osoby:

– w kategorii I (kl. „0” – I SP) : Julię Bober, Patryka Laskę, Kacpra Dudę i Angelinę Myzia.

– w kategorii II (uczniowie klas II – IV SP): Andżelikę Świętoń, Aleksandrę Krasoń i Gabrielę Krasoń.

– w kategorii III (uczniowie klas V-VI SP): Faustynę Woźną, Natalię Magdoń oraz Aleksandrę Magdoń.

– w kategorii IV (uczniowie gimnazjum): Iwonę Pociask.

Werdykt jury został odczytany przez z-cę wójta gminy Krystynę Wlezień w czasie obchodów jubileuszowych sołectwa Broniszów 22 lipca 2012 r. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe wręczył laureatom wójt gminy Czesław Leja. Wystawę pokonkursową zaprezentowano w budynku OSP w Broniszowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację konkursu.

 

                                                                                                    Maria Wójcik

 

Skip to content