POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ

Walka jest żywiołem człowieka. Może to być walka o byt, o awans czy uznanie. Najszlachetniejszym rodzajem walki jaką może podjąć każdy z nas jest jednak walka z samym sobą: o własny rozwój, wiedzę czy umiejętności. Taka walka nie jest skierowana przeciwko innym lecz jest wysiłkiem tworzenia i kształtowania siebie. Przynosi ona uznanie społeczne i satysfakcję osobistą. Pól do popisu mamy tutaj bardzo wiele, gdyż nasze braki i nasza niewiedza są ogromne. Można rozpocząć od stanięcia w szranki z trudną polską ortografią.

Biblioteka GOKiW w Wielopolu, jak co roku, zorganizowała w maju i czerwcu b.r. dwuetapowy turniej „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. W finale, który dobył się 8 czerwca, wzięło udział 15 uczniów. Wypełniony przez nich test ortograficzny oceniła komisja w składzie: Anna Ogrodnik- przewodnicząca, Wiesława Śledziona i Agata Gąsior.

Z tarczą z turnieju powrócili:

I miejsce: Adrianna Brzoza z kl. VI z Wielopola

II miejsce: Justyna Misiora z kl. V z Wielopola

III miejsce: Kinga Walczyk z kl. V z Glinika

Wyróżniono: Rafała Bieszczada z Glinika (kl. V), Joannę Andreasik z Brzezin (kl. V), Karolinę Sobczyńską z Nawsia (kl. V) oraz Barbarę Zegar z Wielopola (kl. V). Nagrody książkowe oraz dyplomy wręczyła laureatom konkursu zastępca dyrektora GOKiW Dorota Łuszcz.

Dziękujemy młodzieży za udział w konkursie oraz członkom jury i nauczycielom (tu szczególnie: Annie Kwiatek, Wiesławie Wojnarowskiej, Czesławie Cudeckiej oraz Zofii Święch) za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. Niech nasz turniej będzie zachętą do dalszych zmagań o wiedzę ortograficzną i nie tylko. Jest o co kruszyć kopie, gdyż to właśnie wiedza jest najlepszą zbroją i orężem młodego, edukującego się człowieka.

Maria Wójcik

Skip to content