„PASOWANIE NA CZYTELNIKA”

„Tak” książce

Dziś, gdy słowo przegrywa z obrazem, istnieje uzasadniona obawa, że dzieci wkrótce będą reagować na  zachętę do czytania tak, jak Koszmarny Karolek. Czyli rozdziawiając szeroko buzię w budzącym trwogę okrzyku protestu: „Nieeeee…”

By temu przeciwdziałać, jak co roku, w Bibliotece GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim zorganizowano „Pasowanie na czytelnika” dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej im. T. Kantora w Wielopolu. 10 czerwca dzieci zostały zapoznane ze sposobem funkcjonowania biblioteki, obejrzały film „Koszmarny Karolek czyta książkę”, zdały egzamin ze znajomości bajek, a także z umiejętności czytania i recytowania. Po złożeniu przyrzeczenia zostały pasowane na czytelników i wypożyczyły sobie pierwsze książki z biblioteki. Pamiątkowe dyplomy nowym czytelnikom wręczyła Renata Góra – radna gminy Wielopole Skrzyńskie, równocześnie zachęcając ich do czytania. Za przyjęcie zaproszenia do biblioteki serdecznie dziękujemy Markowi Śliwińskiemu – dyrektorowi SP w Wielopolu, wychowawczyniom klas I: Wiesławie Szpara oraz Annie Sypień, a także Renacie Góra.

Powiedzieliśmy książce „tak” i niech będzie to dla maluchów początek drogi do otwierania buzi ze zadziwienia i zachwytu nad bogactwem ukrytym w literaturze.

 

Maria Wójcik

Skip to content