DZIECKO – „KLIKACZ” DOSKONAŁY?

„Jak brzmi alfabet dla informatyka?

Alt, backspace, ctrl, delete, enter itd.”

Kto dzisiaj najsprawniej porusza się po świecie informatyki? Oprócz informatyków oczywiście dzieci i młodzież. Młode pokolenie ogarnęła mania klikania oraz grania i to często w gry, których nie powstydziłby się tylko człowiek jaskiniowy. Krew się tu leje gęsto, a trup pada często. W tym świecie imaginacji można sobie pozwolić nawet na własną śmierć, bo przecież ma się kilka czy kilkadziesiąt „żyć”. Świat krwawych gier pełen jest agresji, fascynacji siłą i władzą. Ale przyklejony do komputera superman najczęściej świetnie sobie radzi tylko przy obsłudze konsoli komputera. W życiu szkolnym bywa natomiast przygarbionym słabeuszem, który słabo czyta, brzydko pisze i nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Można by rzec, że stał się urządzeniem peryferyjnym komputera.

Taki „ktoś” (a może jego rodzice) ma problem z wybieraniem tego co wartościowe. Karmi się najprymitywniejszymi emocjami marnując wielorakie okazje do tego by stawać się mądrym, wrażliwym, inteligentnym i wartościowym człowiekiem. A droga do tego wiedzie przez uważne obserwowanie świata, wsłuchiwanie się w opinie ludzi wybitnych, angażowanie się w pożyteczne działania, korzystanie z mądrości życiowej zapisanej w literaturze, nauce, także przez klikanie, ale przemyślane.

To nie klikanie lecz czytanie stanowi podstawę wszelkiego kształcenia. Człowiek wyraża siebie poprzez słowa, te mówione i te zapisywane. Mowa i pismo odzwierciedlają całą głębię i złożoność ludzkiego bytu. One utrwalają ludzkie emocje, przemyślenia i naukowy opis świata. Kto zaszczepił w sobie pasję poznawania rzeczywistości poprzez czytanie nie zejdzie już z tej najprostszej drogi własnego rozwoju. Zadaniem rodziców, nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy jest wskazanie tej drogi oraz umiejętne pokierowanie lekturami młodego człowieka.

W kwietniu w Bibliotece GOKiW w Wielopolu odbył się konkurs pięknego czytania przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Finał konkursu został przeprowadzony 25 kwietnia, zakwalifikowało się do niego 31 uczniów. W jury zasiedli: Alina Gąsior-polonistka, Monika Antoszewska-instruktor PiMBP w Ropczycach oraz Renata Rogowska-wychowawczyni z Publicznego Przedszkola im. Krasnala Hałabały z Wielopola. Dzieci czytały fragmenty dwóch tekstów: wcześniej przygotowanego i nieznanego. Przy ocenie były brane pod uwagę: płynność czytania, poprawność dykcji oraz interpretacja. Komisja oceniająca wyłoniła następujących laureatów:

– w kategorii klas III:

I miejsce: Paulina Kurc z Glinika Łysej Góry

II miejsce: Eryka Legęza z Brzezin-Berdechowa

III miejsce: Andrzej Pacia z Nawsia

Wyróżniono: Przemysława Gąsiora z Brzezin-Berdechowa, Tymoteusza Birówkę z Brzezin-Berdechowa oraz Paulinę Andreasik z Nawsia.

– w kategorii klas IV:

I miejsce: Anna Sroka z Glinika

II miejsce: Magdalena Zabiegły z Wielopola

III miejsce: Marlena Świętoń z Broniszowa

Wyróżniono: Katarzynę Pociask z Glinika, Aleksandrę Chmiel z Nawsia oraz Marlenę Wójcik z Wielopola.

Przewodnicząca jury Alina Gąsior w krótkiej wypowiedzi bardzo wysoko oceniła czytelnicze umiejętności dzieci stwierdzając, że zgodnie z konkursowym hasłem „wszystkie dzieci pięknie czytają” oraz zachęciła do dalszej przyjaźni z książkami. Następnie wraz z Dorotą Łuszcz-zastępcą dyrektora GOKiW wręczyła dzieciom dyplomy i nagrody książkowe.

Dziękujemy dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Szczególne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu konkursu kierujemy pod adresem: członków jury, Jerzego Pająka oraz nauczycieli: Wiesławy Wojnarowskiej, Małgorzaty Wilk, Sabiny Brzozowskiej, Czesławy Cudeckiej, Anny Kwiatek, Józefy Stasiowskiej, Elżbiety Lech, Wiesławy Zdziebko, Marty Gawron oraz Anny Pakla.

To nie dzieci i młodzież ponoszą główną odpowiedzialność za „komputeromanię”, lecz ich rodzice. Traktują oni czasami komputer jak bezpłatną niańkę, która zajmuje się dziećmi, gdy oni nie mają na to czasu. Wychowywanie polega na ukierunkowaniu młodego człowieka ku temu co wartościowe. Słuszne jest więc ingerowanie w wybory córki czy syna także w kwestii korzystania z komputera. Tutaj też można wybrać opcję escape lub delete. A potem zachęcić dzieci do przyjaźni ze słowem pisanym i literaturą.

Maria Wójcik

Skip to content