Ścieżki poezji

Współczesny poeta Jerzy Ficowski powiedział: Myślę, że wydeptałem w poezji jakieś własne ścieżki, po których nikt ze mną nie chodził. Czy one zarosną trawą, czy okażą się potrzebne, nie wiem. Każdy poeta ma swoje własne ścieżki poezji, niepodobne do innych, wyznaczone niepowtarzalną wrażliwością na świat i oryginalnym, lirycznym językiem. Nie pozwólmy, by stały się one niepotrzebne w dobie, gdy najczęściej czytamy po to, by zdobyć jakieś informacje, a nie po to, by się zachwycić, wzruszyć czy ubogacić mądrością słowa.

Z okazji przypadającego 21 marca Międzynarodowego Dnia Poezji w Bibliotece GOKiW w Wielopolu zorganizowano zajęcia literacko-plastyczne poświęcone poezji. Na dwóch spotkaniach 24 i 31 marca  dzieci z klas drugich oraz trzecich Szkoły Podstawowej im. T. Kantora zostały zapoznane z zagadnieniami: czym charakteryzuje się poezja, jakie formy przybiera liryka przeznaczona dla dzieci, kto pisze dla najmłodszych. Wspólnie czytaliśmy i omawialiśmy przykłady oraz układaliśmy rymy. Dzieci rysowały też potwora matematycznego opisanego w wierszu Natlii Usenko. Było dużo śmiechu i zabawy. Na koniec uczniowie zwiedzili bibliotekę i zostali zachęceni do korzystania z jej zasobów.

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom: Wiesławie Szpara, Annie Sypień, Marii Jamróz i Reginie Tęczar za skorzystanie z naszego zaproszenia oraz dyrektorowi SP Markowi Śliwińskiemu za umożliwienie dzieciom wyjścia do Biblioteki.

                                                                                      Maria Wójcik

Skip to content