POTĘGA SŁOWA

„Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło.”

(anonimowe)

Autor sentencji utrafił w sedno. Słowo jest potęgą, która może budować lub niszczyć, przynosić szczęście lub cierpienie. Może też być ogromnym bogactwem. Kto umie sprawnie, poprawnie i przekonująco mówić, ten ma większą siłę przebicia. Elokwencja połączona z erudycją i znajomością zasad retoryki, czyli sztuki skutecznego przekonywania, jest w dzisiejszym świecie przydatna nie tylko politykom i menadżerom, ale właściwie niemal wszystkim ludziom. Siła perswazji tkwi w pięknie formy, która porusza emocje, w poprawności rozumowania oraz w odpowiedniej argumentacji, która przekonuje słuchaczy. Taką sprawność może wykorzystać student czy uczeń, ale też sprzedawca, rzemieślnik czy człowiek poszukujący pracy.

Sprawnie posługiwanie się słowem nie przychodzi zazwyczaj samo, a jedną z dróg zdobywania tej sprawności jest czytanie. Kto dużo czyta, a nie ogranicza się tylko do „czytadeł”, ten ma szanse posiąść umiejętność poprawnego formułowania zdań, znajomość słownictwa oraz wrażliwość na piękno słowa, co zaowocuje dbałością o estetykę wysławiania się. Dobrze jest więc sięgać po ambitniejszą literaturę, a przy tym mieć pod ręką „Słownik wyrazów obcych” oraz encyklopedię, w których można wyjaśnić trudne słowa czy nieznane nazwiska. Takie wyjaśnienie, jeśli nawet po pewnym czasie zapomnimy znaczenie wyjaśnionych słów, pozwala na pełne zrozumienie czytanych tekstów.

By dużo czytać trzeba najpierw umieć czytać. Inicjatywą wdrażającą dzieci do tej sprawności jest w Bibliotece GOKiW w Wielopolu coroczny konkurs dla dzieci z klas III i IV SP ph. „WSZYSTKIE DZIECI PIĘKNIE CZYTAJĄ”. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżącym wzięło w nim udział kilkadziesiąt dzieci z całej gminy. Finał odbył się 26 kwietnia w Wielopolu. Do jury zaprosiliśmy: Beatę Kruczek-nauczycielkę z SP w Wielopolu, Monikę Antoszewską z PiMBP w Ropczycach oraz Dorotę Łuszcz-zastępcę dyrektora GOKiW. Największą umiejętnością czytania wykazali się uczniowie:

w kategorii klas III:

I miejsce – Magdalena Zabiegły z Wielopola

II miejsce – Marlena Świętoń z Broniszowa

III miejsce – Marlena Wójcik z Wielopola

Wyróżniono: Faustynę Gąsior z Brzezin, Katarzynę Pociask z Glinika oraz Michała Ozgę z Wielopola.

w kategorii klas IV:

I miejsce – Patrycja Jaworek z Nawsia

II miejsce – Patryk Gąsior z Brzezin – Berdechowa

III miejsce – Katarzyna Chodak z Glinika

Wyróżniono: Urszulę Pietruchę z Brzezin, Rafała Bieszczada z Glinka oraz Katarzynę Tabasz z Wielopola.

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe wręczył laureatom dyrektor GOKiW Marcin Świerad. Składamy podziękowania dzieciom, członkom jury oraz nauczycielom, którzy rozpropagowali konkurs i pomogli w jego ocenie: Januszowi Gąsiorowi, Elżbiecie Lech, Małgorzacie Wilk, Wioletcie Czemarnik, Wiesławie Wojnarowskiej, Agnieszce Kosydar, Zofii Święch, Danucie Mazur oraz Halinie Traciak.

Na koniec anegdota. Pewna szkoła średnia wydawała książkę poświęconą własnej historii. Do biblioteki w tej szkole przyszedł młody człowiek wyglądający na studenta z zapytaniem czy można już wypożyczyć mammografię o szkole. Na uwagę bibliotekarki, że chyba chodzi mu o monografię, nie speszony młodzieniec odparł, że jemu jest wszystko jedno jak to się nazywa, a chodzi mu o tę książkę o szkole. Ta historyjka jest prawdziwa, będzie bawić kolejne pokolenia bibliotekarzy, a wynikła z mylenia dwóch podobnie brzmiących pojęć. Czytajmy więc i zachęcajmy do tego nasze dzieci, żeby się nikomu badania medyczne nie myliły z formą publikacji.

Maria Wójcik

Skip to content