POMIĘDZY EPOPEJĄ A SMS-EM

Współczesna kultura słowa mówionego i pisanego przeżywa kryzys. Mówimy i piszemy skrótowo, bez dbałości o piękną formę. Najnowsze zdobycze techniki umożliwiają nam błyskawiczny przekaz informacji poprzez e-maile, SMS-y, MMS-y, ale ta szybkość i łatwość kontaktów słownych zniszczyła cały ceremoniał i kunszt pisania listów. W przypływie pesymizmu można by się obawiać czy ludzkość, która kiedyś zaczynała od kultury obrazkowej, nie zredukuje wkrótce znów swych komunikatów do piktogramów.

Piękno słowa jest domeną literatury wysokoartystycznej. Sięganie po arcydzieła jest najlepszą szkołą pięknego pisania i mówienia. Jest też szkołą refleksji nad zasadniczymi ludzkimi problemami. Warto o tym pamiętać, gdy otaczamy się gadżetami typu: laptop czy telefon komórkowy, a jeszcze bardziej wtedy, gdy w takie akcesoria wyposażamy nasze dzieci. Żyć szybciej, łatwiej i według mody to wcale nie znaczy mądrzej.

Wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji czytelniczej dzieci Biblioteka GOKiW w Wielopole zorganizowała konkurs ph. „WSZYSTKIE DZIECI PIĘKNIE CZYTAJĄ” przeznaczony dla uczniów III i IV kl. SP. W eliminacjach konkursu wzięło udział ok. 80 dzieci z całej gminy. Finał konkursu odbył się 19 maja w Szkole Podstawowej w Wielopolu. Jury w składzie: przewodnicząca komisji Wiesława Ozga (gimnazjum w Witkowicach), Joanna Kosińska (gimnazjum w Wielopolu) oraz Dorota Łuszcz – zastępca dyrektora GOKiW biorąc pod uwagę kryteria: interpretacji tekstu przy pomocy odpowiedniej intonacji i modulacji głosu, płynności i poprawności czytania, z 31 uczestników zmagań finałowych postanowiło wyróżnić następujące osoby:

– w kategorii klas III:

I miejsce: Eliasz Birówka z Brzezin – Berdechowa

II miejsce: Rafał Bieszczad z Glinika

III miejsce: Justyna Misora z Wielopola

Wyróżnienia: Patrycja Jaworek z Nawsia, Kamil Bieszczad z Glinika – Łysej Góry, oraz Katarzyna Wojnarowska z Brzezin

– w kategorii klas IV:

I miejsce: Ewa Janowska z Nawsia

II miejsce: Łukasz Stasiowski z Brzezin – Berdechowa

III miejsce: Klaudia Kmiecik z Wielopola

Wyróżnienia: Michał Zegar z Broniszowa, Adrianna Brzoza z Wielopola oraz Sławomir Raś z Brzezin.

Osoby te otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy, które wręczyła im z-ca dyrektora GOKiW Dorota Łuszcz.

Składamy serdeczne podziękowania pod adresem dzieci biorących udział w konkursie, nauczycieli, którzy ich do tego konkursu zachęcili i przygotowali oraz członkom komisji oceniającej. Dziękujemy też tym pedagogom, którzy pracowali w komisjach oceniających w eliminacjach: Małgorzacie Wilk i Marcie Gawron (Wielopole), Małgorzacie Lubelczyk, Janinie Lubelczyk i Wiesławie Wojnarowskiej (Brzeziny – Berdechów), Elżbiecie Skałuba i Zofii Święch (Brzeziny) , Wioletcie Czemarnik (Glinik), Longinie Siuta i Halinie Traciak (Nawsie) jak również tym, którzy samodzielnie przeprowadzali eliminacje w miejscowościach, gdzie nie ma filii bibliotecznej: Elżbiecie Lech (Broniszów) i Wiesławie Zdziebko (Glinik – Łysa Góra).

Dziękujemy za gościnność dyrektorowi SP w Wielopolu Markowi Śliwińskiemu, który udostępnił nam lokal na przeprowadzenie finału konkursu oraz nauczycielkom tejże szkoły: Halinie Brzoza, Wiesławie Szpara i Annie Sypień za serdeczne przyjęcie.

Jesteśmy również wdzięczni paniom, które na własny koszt dowiozły do Wielopola uczestników konkursu: Małgorzacie Lubelczyk i Janinie Lubelczyk z Berdechowa, Joannie Konińskiej z Broniszowa oraz rodzicom.

Zatroskanych dalszym losem książek pocieszamy: w gminie Wielopole mają one swoich fanów oraz kształtują umysły i wrażliwość wielu. Mamy nadzieję, że nigdy i nigdzie nie upowszechni się problem, o który pisze (zapewne z przymrużeniem oka) M. Berle: „Swojemu małemu bratankowi dałem pod choinkę książkę. Przez sześć miesięcy biedził się, jak włożyć do niej baterie”.

Maria Wójcik

Skip to content