POEZJA JEST MOWĄ DZIECI

„Chcąc zrozumieć poezję, trzeba umieć przebrać się w duszę dziecka, niczym w czarodziejską koszulę i mądrość dziecięcą przedkładać nad mądrość dorosłego męża.”

(J. Huizinga)

Poezja jest mową uroczystą, bowiem dotykając ważnych zagadnień czyni to w sposób ozdobny, niecodzienny, jakby odświętny. Poezja od strony formy to przekaz niezwykle skondensowany, operujący skrótami myślowymi, skojarzeniami i całą gamą środków artystycznych, które nadają słowom swoisty powab, piękno i głębię zarazem. Poezja nie potrzebuje wielu słów by oddać całą złożoność poruszanych przez siebie problemów i udzielanych odpowiedzi, również na pytania filozoficzne. Operując figurami artystycznymi, oszczędnie używanym słowom nadaje wieloznaczność, głębię, pozostawia wiele miejsca na dopowiedzenia i interpretację odbiorców.

Dla dzieci kontakt z poezją to bardzo ważny etap poznawania świata. To zetknięcie się z pięknem słowa, rymu, rytmu, a także z zagadnieniami filozoficznymi na miarę dziecięcej psychiki. Poezja jest dla dzieci mową swojską, gdyż dzieci rodzą się poetami: dysponują bowiem nieprzeciętną wrażliwością na cud istnienia, inwencją słowną, umiejętnością dziwienia się wszystkiemu i zachwytu nad światem.

Znakomitą okazją do zetknięcia się dwóch ścieżek: tej, po której biegają dzieci i tej, którą przechadza się poezja, jest w gminie Wielopole konkurs ph. „RECYTACJA JEDNEGO WIERSZA” organizowany corocznie przez Bibliotekę GOKiW. Obecny rok należy do urodzajnych, gdyż w eliminacjach konkursu wzięło udział 160 dzieci z całej gminy. Finał odbył się 25 lutego w Filii OK w Brzezinach. W jury zasiedli: Czesław Drąg – starszy instruktor WDK w Rzeszowie i polonistki: Katarzyna Szczyrek (Publiczne Gimnazjum w Wielopolu) oraz Agnieszka Szela (Powiatowa i Miejska Biblioteka w Ropczycach).

Najlepsze recytacje zaprezentowali:

– w kategorii I (kl.I-II):

I miejsce: Magdalena Kolebek z Glinika

II miejsce: Zuzanna Wójcik z Wielopola

III miejsce: Marlena Świętoń z Broniszowa

Wyróżnienia otrzymały: Joanna Sikora z Brzezin, Paulina Andreasik z Nawsia oraz Faustyna Gąsior z Brzezin.

– w kategorii II (kl. III-IV):

I miejsce: Ewa Wójcik z Glinika

II miejce: Anna Szpara z Wielopola

III miejsce: Beata Wajda z Glinika

Osoby wyróżnione to: Kamil Bieszczad z Glinika Łysej Góry, Justyna Misiora z Wielopola i Kajetan Kruczek z Wielopola.

– w kategorii III (kl. V-VI):

I miejsce: Joanna Wójcik z Glinika

II miejsce: Agata Ozga z Glinika

III miejsce: Alicja Pacanowska z Glinika

Wyróżniono: Gabrielę Jezuit z Brzezin, Roberta Srokę z Nawsia oraz Faustynę Raś z Wielopola.

Recytacje dzieci skomentował Czesław Drąg udzielając rad i podpowiedzi na przyszłość. Nagrody książkowe i dyplomy wręczyła laureatom konkursu z-ca dyrektora GOKiW Dorota Łuszcz.

Składamy serdeczne podziękowania członkom jury jak również pedagogom, którzy przygotowali dzieci do występów oraz pomogli ocenić recytacje w eliminacjach: Elżbiecie Skałuba, Czesławie Cudeckiej i Zofii Święch (Brzeziny), Katarzynie Szczyrek, Ewie Wojnarowskiej i Barbarze Musiał – dyrektorce Przedszkola w Wielopolu (eliminacje w Wielopolu), Wioletcie Czemarnik (Glinik), Halinie Traciak i Marzenie Andreasik (Nawsie). Dziękujemy też paniom, które przeprowadziły eliminacje w szkołach: Elżbiecie Lech z SP w Broniszowie oraz Wiesławie Zdziebko z SP w Gliniku Łysej Górze.

Cieszymy się, że naszym konkursem zdołaliśmy pobudzić w dzieciach zainteresowanie recytacją, słowem poetyckim i światem kreowanym przez poezję. Że otworzyliśmy przed nimi księgę życia zapisaną słowami pełnymi znaczeń i wrażeń, księgę spiętą rymami jak klamrą. Niech we wzruszenia, zdziwienia, zachwyty i w rymy układają się im dalsze spotkania z literaturą i ze światem.

My, dorośli, nie mówimy już niestety poezją, lecz prozą, wystarczy jednak „przebrać się w duszę dziecka”, by zakosztować smaku tej wzniosłej mowy. Obyśmy „przebierali się” jak najczęściej. Poezja jest jak ogród, gdzie można odpocząć, zamyślić się, nacieszyć się pięknem – chwile spędzone w tym ogrodzie to chwile szczęśliwe.

Maria Wójcik

Skip to content