Stary, poczciwy wehikuł literatury


Współczesny świat pędzi z prędkością bolidu Kubicy. To przyspieszenie przenosi się na poziom i odbiór kultury. Dobra kultury także konsumujemy w pośpiechu, a ponieważ szybkie tempo nie sprzyja odbiorowi kultury wysokiej, skłaniamy się ku odbiorowi wytworów łatwych. Fani muzyki pop zapełniają stadiony, a na koncerty poezji śpiewanej chodzą jedynie nieliczni. Seriale i filmy sensacyjne mają większą oglądalność niż teatr telewizji. Dyskoteki zwyciężają w rankingach z galeriami sztuki, a gry komputerowe cieszą się większa popularnością niż książki. Współczesny człowiek chce żyć szybko, łatwo i przyjemnie.

Pośpiech jednak  nie sprzyja rozwojowi, refleksji, zabija głębię. Na myślenie trzeba mieć czas, dobrze jest też posiłkować się refleksjami innych ludzi. Doskonałym medium, które nie narzuca tempa i sprzyja refleksji jest książka. Jarosław Iwaszkiewicz tak to wyjaśnia: Radio, telewizja, kino – lwią część zabrały te wynalazki z uroku książki! Jednej rzeczy nie mogą zabrać: jej ciszy, jej milczenia. Milczenie książki jest tym elementem, który na nas najwyraźniej działa. Milczenie to – to czara, którą możemy napełnić własną treścią, własną wyobraźnią. Kino, telewizja narzucają nam obraz, nie pozwalają go uzupełnić na swój sposób. Książka utwierdza naszą indywidualność, wybrania naszą osobowość przed atakiem wszystkiego, co brutalne, napastliwe w naszej dzisiejszej kulturze.

By wprowadzić najmłodszych w świat książek w Bibliotece GOKiW w Wielopolu zorganizowano „Pasowanie na czytelnika” dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Ta mała biblioteczna uroczystość  odbyła się w dwóch etapach. Na spotkaniu wprowadzającym uczniowie kas pierwszych zostali zapoznani ze  sposobem funkcjonowania biblioteki, z zainteresowaniem  wysłuchały zabawnych wierszyków Wandy Chotomskiej, rozwiązywały zagadki. Dla niektórych z nich był to pierwszy kontakt z biblioteką.

Drugie spotkanie odbyło się 10 listopada  i miało ono charakter bardziej uroczysty. W jego trakcie dla dzieci z klas pierwszych przeprowadzono mały egzamin, w czasie którego dowiodły znajomości bajek, pojęć związanych z książką i biblioteką, wykazały się umiejętnością recytowania wierszy. Następnie złożyły przyrzeczenie czytelnicze i zostały pasowane na czytelników przez Dorotę Łuszcz – zastępcę dyrektora GOKiW. Dyrektor GOK Marcin  Świerad wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy, a jedna z wychowawczyń Wiesława Szpara nałożyła na głowy uczniów ozdobne czapki z napisem „czytelnik” przygotowane przez bibliotekę.  Następnie młodzi czytelnicy wypożyczyli sobie pierwsze książki z biblioteki.

Książka jest cudownym wehikułem pokonującym czas i przestrzeń, penetrującym historię ludzkich myśli,  pozostawiającym obszary ciszy dla własnych refleksji. Kto czyta, ma szansę znaleźć się w Formule 1 ludzi myślących. Niech ten pierwszy kontakt uczniów klas I SP w Wielopolu z książką i biblioteką zaowocuje dostrzeżeniem przez nich uroku książki, jej milczenia, jej głębi, jej inspirującego oddziaływania.

Składamy podziękowania wychowawczyniom klas I SP w Wielopolu Wiesławie Szpara i Annie Sypień oraz dyrektorowi SP Markowi Śliwińskiemu za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu naszej uroczystości.

Maria Wójcik

Skip to content