OKOLICA MOJA…


„Okolica moja – pagórnica –

Zaziemiona polami,

Zadrzewiona lasami,

Ułączniona nadwodnie,

Urzeczniona przypolnie,

W jeden dla mnie streściła się znak,

W który dziecka patrzyłem oczami

Z mojego domu rodzinnego okien.”

(Stanisław Czernik)

Nasze wiejskie „małe ojczyzny” to wciąż jeszcze urokliwe miejsca, gdzie można usłyszeć ciszę i śpiew ptaków, gdzie wzrok odpoczywa zanurzony w zieleni traw i lasów, zaś pieczołowicie chronione zabytki przechowują pamięć o latach minionych. A to przecież przeszłość stanowi fundament teraźniejszości, wysiłki naszych dziadów i ojców pozwalają nam, współczesnym, żyć w pokoju, korzystać ze zgromadzonych przez nich dóbr materialnych i duchowych. Winniśmy im więc wdzięczność, szacunek i pamięć.

Dowodem na to, że pamiętamy jest m.in. zdobywanie wiedzy o naszej przeszłości, o korzeniach historycznych, z których wyrastamy.

Włączając się w proces wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu Biblioteka GOKiW po raz trzeci zorganizowała przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej konkurs wiedzy o regionie ph. „WIELOPOLSZCZYNA-NASZA MAŁA OJCZYZNA”. Wzięło w nim udział 43 uczniów z wielopolskiego gimnazjum. Do finału zakwalifikowało się 6 osób, te, które zdobyły najwięcej punktów z eliminacyjnego testu. Finał odbył się 13 marca, składał się z części pisemnej i ustnej. W jury zasiedli historycy: Julian Zegar- wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. M. Kantora, Henryk Olech – dyrektor SP w Gliniku oraz Mariusz Mosior – wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielopolu. Największą wiedzą historyczną na temat naszej małej ojczyzny wykazali się:

I miejsce – Joanna Chodak z Glinika

II miejsce – Dominik Sroka z Nawsia

III miejsce – Barbara Wielis z Nawsia

Poza podium znaleźli się: Sławomir Susz z Brzezin, Monika Wawrzonek z Nawsia oraz Małgorzata Noga z Nawsia. Wiedzę młodzieży w swych wystąpieniach uzupełnili i skomentowali: Julian Zegar oraz Henryk Olech. Wszystkim uczestnikom finału przewodniczący komisji Julian Zegar wręczył pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Składamy serdeczne podziękowania młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom za jego rozpropagowanie (tu szczególne podziękowania należą się Małgorzacie Jarosz), członkom jury za poświęcony czas i przekazaną nam wiedzę. Dziękujemy też dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Stanisławowi Parysiowi za umożliwienie uczniom udziału w naszym konkursie, a pedagogom za zorganizowanie wyjścia do biblioteki i nadzór nad młodzieżą.

Mamy nadzieję, że wiedza na temat ziemi wielkopolskiej, zdobyta przez młodych ludzi przerodzi się w miłość do niej. Nasz region może się poszczycić wieloma wybitnymi osobami, które stąd się wywodzą oraz ciekawymi miejscami, które warto odwiedzić i zwiedzić. Chlubimy się też licznymi dokonaniami ludzi prostych i zwykłych, którzy pracując i walcząc nadali naszym wioskom ich obecny kształt. Świadomość historyczna bywa często tą iskrą, która zapala w człowieku chęć do pracy dla dobra ogółu i tworzy poczucie więzi. Wisława Szymborska zwracając się do ojczyzny napisała:

„Można nie kochać cię – i żyć,

ale nie można owocować”.

Właśnie miłości do „małej ojczyzny” życzymy sobie oraz naszej młodzieży i niechaj ta miłość będzie owocna.

Maria Wójcik

Skip to content