LAMUS PRZYWIĄZANIA

„Jak z tą szufladą, tak z ojczyzną:

Nic nie wyrzucisz. Coś ci wzbrania

Przetrząsnąć lamus przywiązania

I <niepotrzebne>, <nieużyte>

Usunąć. Niech zostanie z tobą.”

(J. Tuwim „Kwiaty polskie”)

Postrzegając świat człowiek reaguje na niego całą gamą emocji i uczuć. Reakcje pozytywne są dla niego źródłem radości i zadowolenia. Taka jest droga do powstawania sentymentów, przywiązania, a nawet do budowania świata wartości. Najbliższy świat-mała ojczyzna zajmuje tutaj miejsce szczególne. Jest to świat najbardziej znajomy, najbliższy, jakby „oswojony” i bezpieczny. Przywiązujemy się do niego, do miejsc znanych i ludzi. Staje się on częścią nas samych. Ale czy tak naprawdę znamy naszą małą ojczyznę? Czy nie ograniczamy się tylko do znajomości topografii, by zaspokoić potrzeby życia codziennego? Czy znamy „korzenie” historyczne i kulturowe naszego najbliższego świata?

Na te pytania zechciała odpowiedzieć młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. 45 osób z tej szkoły wzięło udział w konkursie wiedzy o regionie ph. „WIELOPOLSZCZYZNA-NASZA MAŁA OJCZYZNA” zorganizowanym przez Bibliotekę GOKiW w Wielopolu. Finał konkursu odbył się 11 marca 2009 r. Siedmiu finalistów prezentowało w pisemnym teście i ustnych odpowiedziach swoją znajomość historii, zabytków i biografii wybitnych osób z Wielopolszczyzny. Jury w składzie: Julian Zegar-wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora, Mariusz Mosior-wicedyrektor Gimnazjum oraz Elżbieta Lech-polonistaka i historyk z SP w Broniszowie dokonało oceny ich wiedzy przyznając następującą klasyfikację:

I miejsce: Dominik Sroka z Nawsia (kl.III c)

II miejsce: Barabara Wielis z Nawsia (kl.III c)

III miejsce: Joanna Chodak z Glinika (kl. III e)

Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia: Monika Wawrzonek z Nawsia, Katarzyna Świrad z Wielopola, Sylwia Pociask z Wielopola oraz Adelina Dąbrowska z Glinika.

Przewodniczący komisji Julian Zegar skomentował i uzupełnił odpowiedzi uczniów oraz wręczył młodzieży nagrody książkowe i dyplomy.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu: młodzieży, nauczycielom ( za koordynację szczególnie dziękujemy Małgorzacie Jarosz oraz Mariuszowi Mosiorowi), członkom jury oraz dyrektorowi PG Stanisławowi Parysiowi. Konkurs stał się dla nas wszystkich okazją do poszerzenia wiedzy i do pogłębienia przyjaźni z naszym najbliższym światem. Warto przetrząsnąć szuflady historii, wtedy odkrywa się ukryte tam przez poprzednie pokolenia skarby. Tylko w świetle dnia można dostrzec ich piękno i wartość. Uczmy się je cenić i szanować. One są naszą siłą.

Maria Wójcik

Skip to content